Comparteix:

Un curs en xifres

Si voleu consultar les Dades Estadístiques i de Gestió de la UPC, cliqueu aquí

Principals indicadors del curs 2022-2023

Estudiants de grau

24.356

Estudiants de màster universitari

6.081

Doctorands i doctorandes

2.104

Estudiants de formació permanent

2.978

Titulats de grau (curs 2021-22)

3.449

Titulats de màster universitari (curs 2021-22) 

2.487

Doctorats (curs 2021-22) 

294

Alumni UPC

87.538

Estudiants en convenis de cooperació educativa amb empreses

5.119

Estudiants en programes de mobilitat internacional


Estudiants UPC (outgoing)
Estudiants internacionals d'intercanvi a la UPC (incoming)

2.940
1.414

1.526

Personal docent i investigador

3.629

Personal d'administració i serveis

1.989

Pressupost UPC 2023

348.863.177 €

Empreses i entitats amb conveni de col·laboració amb la UPCPrograma UPC21
Transferència de tecnologia
Convenis de cooperació educativa
Fundació Politècnica de Catalunya

2.834

 


68

512

2.142

112

Ingressos per projectes R+D+I (2022)

80.914.453 €

Estudis de grau (curs 2022-2023) 65
Convenis de doble titulació internacional 44
Programes de màster universitari (curs 2022-2023)

84

Programes de doctorat (curs 2022-2023)      45
Programes de formació permanent (màsters UPC i cursos de postgrau) 240
Nous convenis i projectes de recerca


Convenis amb empreses
Projectes nacionals
Projectes europeus

906

 


431
290
185

Convenis i projectes de recerca actius

 


Convenis amb empreses
Projectes nacionals
Projectes europeus

1.924 

 

 

695

673

318

Articles publicats en revistes científiques

2.362

Distincions cientificotècniques rebudes 234

Publicacions científiques

 


Llibres
Capítols de llibres

 

 

 

58

260

Patents

 


Prioritàries
Internacionals

13

 

 

3
10
Empreses creades (spin-off i start-up) 13
Empreses de base tecnològica participades 41
Projectes de cooperació per al desenvolupament 54
Escoles i facultats 18
Departaments 30
Instituts de recerca  5
Grups de recerca 141
Centres específics de recerca 23
Centres de recerca de la xarxa TECNIO 14
Entitats vinculades de recerca  15
Càtedres d'empresa 18
Càtedres UNESCO 4
Xarxes internacionals amb participació UPC 15