Comparteix:

La UPC als rànquings

Els rànquings universitaris són relacions d’universitats ordenades segons els resultats obtinguts en una sèrie d’indicadors. Són instruments per a la caracterització i l’avaluació institucional que contribueixen a la transparència i el rendiment de comptes, permeten la comparació intra i inter universitats, i donen suport a la presa de decisions internes i externes a diferents agents (estudiants, ocupadors, grups de recerca, administracions, les mateixes institucions, etc.).

Durant el curs acadèmic 2022-2023, la UPC ha obtingut bones posicions en els principals rànquings internacionals per camps i disciplines, com ara en els QS Word University Rankings by Subjects i en els Shanghai Global Ranking of Academic Subjects.

Posicions destacades de la UPC al QS World University Rankings by Subject

QS World University Rankings by Subject 2023

Posicions destacades la UPC al Shanghai Global Ranking of Academic Subjects

Shangai Global Ranking of Academic Subjects 2022

 

També ha obtingut posicions de lideratge en altres rànquings internacionals, com ara el Best Global University Rankings (US News), l’Scimago Institutions Rankings (SIR) o el National Taiwan University Rankings.

Best Global University Rankings (US News) Òptica 2023
Best Global University Rankings (US News) Enginyeria 2023

 

National Taiwan University Rankings Enginyeria Industrial, Mecànica i Aeronàutica 2022
Scimago Institutions Rankings Ciències de la Computació 2023
Scimago Institutions Rankings Matemàtiques 2023

 

Així mateix, al THE l’Impact Rankings, que mesuren la contribució de les universitats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, la UPC ha continuat destacant a l’ODS13 Acció Climàtica, en el lloc 38è de tot el món. També ha obtingut bones posicions a l’ODS7 Energia neta i assequible.

 

13 climate action
7 Affordable and Clean Energy

 

Pel que fa als rànquings nacionals, la UPC s’ha classificat en posicions de lideratge estatal en rànquings com l’U-Ranking, en el que es manté en el primer rang de productivitat, tant a nivell global d’institució, com en l’àmbit de docència.


A l’edició 2023, els editors de l’U-Ranking identifiquen la UPC com una de les dues úniques universitats estatals que es posicionen com a líders en Docència, en Investigació i Innovació i també en Inserció Laboral.

 

 

U-ranquing 2023
Indicadores de investigación e innovación

 

En el Ranking CYD, la UPC manté també el lideratge en Transferència del Coneixement, i el co-lidera en Desenvolupament Regional

 

Ranking CYD Top5 Edició 2023 Nivell institucional Transferència del Coneixement
Ranking CYD Top5 Edició 2023 Nivell institucional Desenvolupament Regional

 

Podeu consultar més informació sobre les principals posicions de la UPC als rànquings universitaris al web: Observatori de rànquings de la UPC.