Vés al contingut (premeu Retorn)

La UPC als rànquings

Els rànquings universitaris són classificacions d’institucions d’educació superior (IES) ordenades a partir dels resultats obtinguts després d’analitzar un conjunt d’indicadors determinat, definit de manera específica per cada editor.

Originàriament, els diferents rànquings posicionaven les universitats en una única llista, que representava una valoració global de cada institució, però actualment cada cop són més nombroses les classificacions per camps i disciplines, que permeten oferir una anàlisi més acurada de les àrees en les quals destaca cada institució.

Així, per exemple, el 2016, els editors dels rànquings de Xangai han publicat per primer cop el ShanghaiRanking’s, Global Ranking of Academic Subjects. En la segona edició, publicada el juny de 2017, el nombre de classificacions ha augmentat de les set inicials a 52. Un altre exemple són els QS World University Rankings by Subject, que han ampliat la quantitat de camps i disciplines analitzades fins a arribar a les 51 en la darrera edició.

Tot i que la llista de rànquings universitaris augmenta any rere any, els editats per ShanghaiRanking Consultancy, per Quacquarelli Symonds (QS) i pel Times Higher Education (THE) continuen sent els que tenen el màxim prestigi mundial.

En general, la UPC hi manté una progressió positiva i se situa en posicions especialment rellevants en els camps i disciplines vinculats als seus àmbits d’especialització.

Enllaços relacionats

grafica1.jpg

Gràfica 1. Evolució de la UPC a l’Academic Ranking of World Universities. (ARWU), Rànquing de Xangai.

grafica2.jpg

Gràfica 2. Evolució de la UPC a l’ARWU by Broad Subject Fields
Enginyeria, Tecnologia i Ciències de la Computació

Academic Ranking of World Universities (ARWU, Xangai)

L’Academic Ranking of World Universities (ARWU, Xangai) classifica les institucions considerant una sèrie d’indicadors que avaluen la qualitat de la recerca, de la docència i del professorat de la institució. Complementa la classificació general amb llistes per àrees de coneixement. En la darrera edició del Rànquing de Xangai (agost de 2016), la UPC ha pujat posicions i s’ha situat per primer cop en el rang 301-400 en l’àmbit mundial. En el camp d’Enginyeria, Tecnologia i Ciències de la Computació, la UPC també hi ha pujat posicions i s’ha ubicat entre les 100 primeres institucions de tot el món.Shanghai Ranking’s, Global Ranking of Academic Subjects

El Shanghai Ranking’s, Global Ranking of Academic Subjects, posiciona les millors institucions del món en 52 disciplines acadèmiques. Per fer-ho analitza cinc indicadors, quatre dels quals se centren en la quantitat i la qualitat de la recerca publicada per les institucions, i un darrer fa referència als premis de més prestigi obtinguts pel seu PDI.

En l’edició de 2017, publicada al juny, la UPC s’ha posicionat a 18 classificacions. Entre aquestes, en vuit ho fa entre les 75 millors universitats del món:

 • Tecnologia i Ciències Instrumentals: 8a. posició mundial i 1a. europea.
 • Enginyeria de Telecomunicacions: 24a posició mundial i 4a. europea.
 • Teledetecció: 39a. posició mundial i 19a. europea.
 • Ciències de la Computació: 50a. posició mundial i 11a. europea.
 • Recursos Hídrics: 50a. posició mundial i 16a. europea.
 • Enginyeria Elèctrica i Electrònica: rang 51-75 a nivell mundial i 8-18 europeu.
 • Automàtica i Control: rang 51-75 a nivell mundial i 14-24 europeu.grafica3.jpg

Gràfica 3. Evolució de la UPC als QS World University Rankings

grafica4.jpg

Gràfica 4. Evolució de la UPC als QS Top 100 Under 50QS World University Rankings

Els QS World University Rankings posicionen les universitats sobre la base d’una sèrie d’indicadors vinculats a la internacionalització, la qualitat de la docència, la qualitat de la recerca i la reputació entre acadèmics i ocupadors. En la darrera edició, publicada el mes de juny de 2017, la UPC ha millorat 46 posicions i s’ha situat entre les 300 millors institucions de tot el món, al lloc 275. Els dos indicadors en què ha obtingut millors puntuacions són “Reputació entre els acadèmics” i “Reputació entre els ocupadors”.

Els QS Top 100 Under 50 prenen com a punt de partida la classificació general, de la qual seleccionen les 100 primeres universitats de tot el món amb menys de 50 anys de trajectòria des que es van constituir. En la darrera edició del rànquing, publicada el setembre de 2016, la UPC s’ha situat al lloc 32 en l’àmbit mundial.

Els QS World University Rankings by Subject seleccionen les primeres institucions de tot el món en 51 classificacions, entre camps i disciplines. Per fer-ho utilitzen quatre indicadors, dos relacionats amb la recerca i dos amb la reputació.En la darrera edició, publicada el març de 2017, la UPC s’ha posicionat en 19 camps i disciplines i, en concret, ho ha fet entre les 100 primeres universitats de tot el món.

Camps:

 • Enginyeria i Tecnologia: 84a. posició mundial i 24a. europea

Disciplines:

 • Arquitectura i Entorn Construït: 26a. posició mundial i 9a. europea.
 • Enginyeria Civil i Estructural: 34a. posició mundial i 8a. europea.
 • Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica: rang 51-100 a nivell mundial i 11-25 europeu.
 • Matemàtiques: rang 51-100 a nivell mundial i 12-33 europeu.


Times Higher Education

Times Higher Education
Els Times Higher Education (THE) World University Rankings classifiquen gairebé 1.000 institucions de tot el món considerant una àmplia gamma d’indicadors que representen els diferents àmbits d’actuació universitària: recerca, docència, transferència del coneixement i internacionalització. Aquest rànquing té en compte també el prestigi de les universitats i obté les dades a partir d’una enquesta realitzada a una mostra significativa d’experts acadèmics. En la darrera edició, publicada el setembre de 2016, la UPC s’ha mantingut al rang 401-500 de la classificació general.

Els Times Higher Education (THE) Young University Rankings analitzen el mateix conjunt d’indicadors que el rànquing general, però en modulen els valors per atorgar menys rellevància als indicadors vinculats a la reputació. En la darrera edició, publicada l’abril de 2017, la UPC s’ha mantingut al rang 101-150.

Finalment, el Times Higher Education (THE) by Subject, que utilitza el mateix conjunt d’indicadors que el rànquing general, tot i que adapta el pes dels indicadors a cada cas, posiciona les 100 millors institucions de tot el món en un nombre reduït de camps. En la darrera edició, publicada el setembre de 2016, la UPC s’ha situat al lloc 93 en la classificació de Ciències de la Computació, camp que s’ha incorporat al rànquing per primer cop.

Durant aquest curs acadèmic, en el marc del nou Pla d’internacionalització de la UPC 2017-2021, s’ha organitzat una sessió formativa adreçada al PDI de la UPC, Producció científica en obert, posicionament i rànquings universitaris a la UPC, amb l’objectiu de donar a conèixer una sèrie d’estratègies per millorar la visibilitat de la producció científica del PDI de la Universitat, així com de les pàgines web de la institució.

Finalment, s’han publicat les versions castellana i anglesa de l’Observatori de rànquings de la UPC, que s’ha ampliat amb dos nous apartats: “Altres rànquings d’interès” i “Debat i difusió”.