Comparteix:

Vida universitària: cultura i comunitat

UPCArts: iniciatives d'incorporació de la cultura i les arts

UPCArts té com a objectiu explorar les interseccions entre la tecnologia, la ciència i l'expressió artística. UPCArts s’està consolidant com un espai de trobada per a la comunitat UPC i l’agenda d’activitats del curs ha consolidat programes com els Diàlegs UPCArts a Casa Seat (6 sessions); tallers literaris (2 edicions); Club de Filosofia o Llegir l’Escenari, amb el TNC (3a edició).

El programa UPCArts ha comptat amb la col·laboració de més de 40 PDI de la UPC vinculats a l’oferta de Passejades Politècniques i ha estrenat la proposta de combos en cap de setmana, en què ha realitzat propostes lúdiques de cohesió, com per exemple el Combo Picasso-Tàpies-Miró.

UPCArts és un exemple de com la UPC fomenta la interdisciplinarietat i promou el diàleg entre diferents àmbits de coneixement. A través d'aquesta iniciativa, s'estimula la creació d'obres d'art innovadores que utilitzen les últimes tecnologies com a mitjà d'expressió i es busca inspirar i enriquir la comunitat universitària amb la visió artística. També s’han fomentat les accions transversals, incloent-hi el Repte Politècnic amb el Teatre Lliure i el foment de la participació dels alumni i els sèniors en les propostes.

Aquest curs ha servit per consolidar l’oferta, millorar els canals de comunicació (amb un reforç important a Instagram i al format físic) i incorporar com a agents amb més protagonisme les biblioteques de la UPC. Amb la seva col·laboració, s’ha celebrat la 4a edició del Sant Jordi Digital a la UPC, que ha posat en relleu els premis a les publicacions UPC i ha enfortit l’oferta dels clubs de lectura, dins de la Universitat i també amb la Xarxa Vives.

UPCArts, amb la col·laboració del Servei d’Esports, van tornar a organitzar el dinar de fi de curs PAS-PDI, amb 209 assistents.

Activitats esportives: seleccions esportives i principal resultats

En el Tutoresport UPC, programa acadèmic de suport a esportistes d’alt nivell, hi han participat 161 estudiants (73 % nois i 27 % noies) pertanyents a les 18 escoles i facultats de la UPC i 91 docents vinculats. S’ha renovat el conveni de col·laboració entre el Centre d’Alt Rendiment de la Generalitat de Catalunya i la UPC i s’ha signat un acord de col·laboració amb el Club Voleibol Vall d’Hebron.

Un total de 340 esportistes (65 % nois i 35 % noies) han representat la UPC en els Campionats de Catalunya Universitaris, en el qual han obtingut 44 medalles. A més, 3 estudiants de la UPC han estat escollits per l’Esport Català Universitari (ECU) com a millors esportistes universitaris catalans.

En els Campionats d’Espanya hi han participat 44 esportistes (43 % nois i 57 % noies), amb 8 medalles aconseguides. La selecció de voleibol masculí, campiona de Catalunya i subcampiona d’Espanya 2022, ha representat la UPC i l’Estat espanyol en els Campionats d’Europa Universitaris.

A la 9a Cursa de les Universitats Catalanes, UNIRUN, la UPC hi ha quedat 2a classificada per universitats, amb una participació rècord de 1.268 persones, 873 homes i 395 dones.

A més, la UPC ha organitzat, en el marc de l’Esport Català Universitari (ECU), els Campionats de Catalunya de Taekwondo, Karate i Vòlei Platja.

Pel que fa a la promoció de l’activitat física i els hàbits saludables entre la comunitat universitària, i amb la col·laboració del Servei de Biblioteques, s’ha organitzat la Setmana Saludable UPC, amb més de 600 participants. Dins de l’àmbit del Campus Saludable, s’han organitzat activitats en format meet-ups o càpsules per a l’obtenció d’eines de millora del benestar emocional, amb 83 inscrits (46 % nois, 5 4% noies).

Amb l'objectiu de fomentar l'associacionisme i la participació de l'estudiantat en la vida universitària, s’han donat ajuts a 19 associacions, amb un total de 38 projectes d’activitats. En la 5a edició del Premi UPC, s'hi han presentat 13 associacions i han estat premiats 5 dels projectes desenvolupats durant el curs anterior.

Recursos de suport a l'aprenentatge i biblioteques

Les actuacions més destacades del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius han estat:

  • Carta de serveis de suport a la docència. S’ha elaborat una nova carta que informa sobre els principals recursos i serveis que les biblioteques ofereixen al PDI de la Universitat. 
  • Punt ATENEA Biblioteques-ICE. Un cop tancat el projecte pilot d’implementació d’aquest servei de millora de l’estructura dels continguts de les assignatures a ATENEA, les 12 biblioteques ja ofereixen aquest assessorament. Durant el curs les biblioteques han impartit els tallers presencials “Coneix els serveis de suport a la docència i millora la teva assignatura a ATENEA”, inclosos en l’oferta formativa de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE). 
  • Biblioteques inclusives: s’ha creat a Bibliotècnica una pàgina web amb tota la informació sobre els serveis personalitzats que faciliten l’accés i l’ús dels recursos i serveis de les biblioteques a tota la comunitat. També s’han realitzat dues edicions de la Formació en Atenció a les Persones amb Discapacitat, adreçada exclusivament a les persones de les biblioteques i a la qual han assistit un total de 42 persones. 
  • Biblioteca UPC de les coses. S’ha creat una nova pàgina web que recull totes les col·leccions de material no llibre que es presta a les biblioteques i que té com a objectiu contribuir al foment de la cultura de la reutilització. 
  • Les biblioteques i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). S’ha donat suport a la difusió dels ODS i s’ha dut a terme una tasca d’etiquetatge dels diferents materials i publicacions indexats en els sistemes d’informació de la Universitat, tant al DRAC com als portals de producció docent i de recerca i a UPCommons. S’ha implementat també la possibilitat de filtrar els continguts per ODS a UPCommons, Futur i Aprèn. 
  • Research Cafè de les biblioteques. S’han realitzat quatre nous Research Cafè, les trobades informals organitzades per les biblioteques per conèixer i potenciar la visibilitat dels projectes del personal investigador de la Universitat. ● Acords transformatius i ajuts per publicar en accés obert a la UPC (APC). El personal investigador de la UPC ha pogut utilitzar més de 200 APC gratuïtes (fruit d’acords transformatius) per a la publicació en accés obert immediat.
  • Publicació de llibres UPC. S’han publicat 30 nous títols de llibres.
  • Documentació institucional a UPCommons. S’ha posat en marxa un nou dipòsit que recull documents públics de conservació permanent de la UPC. Cal destacar la col·lecció de memòries institucionals.
  • Esdeveniments professionals. S’ha acollit dos esdeveniments professionals de primer ordre: les 16es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació i la XXIX Asamblea de la Red de Bibliotecas de las Universidades Españolas (REBIUN).
  • Pel que fa als indicadors més rellevants del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, s’han registrat 1.017.472 visitants a les 12 biblioteques. S’han realitzat 158.456 préstecs, 9.913 usuaris (PDI i estudiantat) han participat en sessions de formació, s’han registrat 1.874.944 accessos a Bibliotècnica i s’han descarregat 11.950.171 arxius a UPCommons. D’altra banda, respecte a les col·leccions es registren: 627.514 llibres; 17.482 revistes; 4.775 documents digitalitzats de la Memòria Digital de Catalunya; 27.076 imatges digitalitzades de la Memòria Digital UPC, i 221.343 documents digitalitzats a UPCommons. Respecte a la producció científica, el nombre d’activitats revisades a l’aplicació DRAC és de 7.106 i el nombre d’activitats dipositades a E-prints és de 4.361. Finalment, pel que fa a l’arxiu UPC, hi ha 724.279 expedients a gDOC i 2.404.376 documents digitalitzats a gDOC. 

Activitats i serveis UPC Alumni

UPC Alumni ha continuat desenvolupant el seu pla estratègic, engegat l’any anterior. Aquest curs s’ha elaborat el Pla de comunicació, que ha permès impulsar la plataforma AlumniMés, una eina de comunicació i gestió de xarxes, a la qual pot accedir tota la comunitat UPC: alumni, PDI, PAS i estudiantat, així com empreses i institucions. Actualment, 1.800 persones hi estan registrades. En aquesta plataforma, els diferents clubs i chapters Alumni tenen un espai propi i diferenciat de la resta dels membres, per interconnectar-se i crear sinergies.

Durant tot el curs, s’ha participat en els diferents actes de graduació que organitzen les escoles i facultats de la Universitat, per acompanyar els nous alumni.

El Servei de Carreres Professionals ha dissenyat un nou catàleg d’activitats i serveis, que s’ha fet arribar a tots els centres docents i ha permès atendre un miler de persones al llarg del curs, a través d’activitats individuals i grupals. En aquest àmbit, s’han publicat quatre guies d’orientació professional, de lliure accés per a qualsevol persona de la comunitat.

A través de la Borsa de Treball de la UPC, gestionada per UPC Alumni i adreçada a persones titulades, s’han difós 11.000 ofertes laborals. Aquest curs s’ha organitzat una nova edició del Networking Talent Day, celebrat a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), en què han participat 16 empreses i institucions i 200 persones. Igualment, s’han coorganitzat els fòrums d’empresa de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) i de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), en coordinació amb les facultats.

A través dels programes de mentoria, s’ha continuat empoderant els alumni i les alumni més joves. Al mes d’octubre, el programa M2m va rebre el premi DONATIC 2022 a la millor iniciativa d’entitat i el programa E2e, del club ETSEIB Alumni, ha continuat amb la seva tercera edició.

Un curs més, s’ha publicat la nova convocatòria dels Préstecs UPC Alumni. Finalment, cal destacar que l’Espai Sènior ha engegat el Club Alumni Sènior, que facilita la connexió i la col·laboració entre els membres jubilats de la UPC.