Vés al contingut (premeu Retorn)

El govern

Durant el curs 2016-2017, el Consell de Govern s'ha reunit vuit vegades i ha adoptat un gran nombre d'acords. S’ha aprovat el pressupost de la UPC per al 2017, de 283,1 milions d’euros, un 3,03 % superior respecte al del 2016, un increment motivat per la posada en funcionament de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), al Campus Diagonal-Besòs; la integració del personal procedent del Consorci Escola Industrial de Barcelona a la UPC, i la previsió del retorn de la part proporcional de la paga extra de l’any 2012.

El Claustre Universitari ha celebrat tres sessions. El 20 de desembre es va aprovar l’Informe de gestió de la Universitat 2016, presentat pel rector i que recull l’acció de govern d’un any condicionat per una situació econòmica delicada, que ha portat la Universitat a mantenir un ajust econòmic important i una anàlisi exhaustiva sobre la viabilitat de les iniciatives que es posen en marxa en tots els àmbits. A la sessió del 7 de març es va debatre l’Informe del rector sobre política universitària i programa d’actuació previst per al 2017. En el decurs de la sessió es van aprovar cinc mocions presentades per estudiants.

Aquest curs s’han renovat els representants electes al Claustre Universitari: l’1 de febrer es va iniciar el procés electoral per renovar els membres claustrals: les votacions es van realitzar entre el 28 i el 31 de març, per primera vegada, íntegrament mitjançant l'urna electrònica. En la sessió ordinària del 2 de maig es va constituir el nou Claustre amb els nous membres. En aquesta sessió també es van elegir els membres del Consell de Govern i els de la Mesa del Claustre, i la nova síndica de greuges, Neus París, va presentar l’Informe de la Sindicatura de 2016.

El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat a la UPC i té la funció d'assumir, integrar i relacionar l'activitat de la Universitat amb el sector públic, la societat civil i el teixit productiu. Aquest curs ha celebrat sis sessions plenàries, en les quals s’han adoptat i ratificat acords sobre la base de les funcions que té atribuïdes, especialment relacionades amb les de caràcter econòmic.

Enllaços relacionats