Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / La UPC / El govern

El govern

La UPC informa sobre les sessions i publica els acords dels òrgans de govern generals de la Universitat en el portal Govern UPC, accessible en oberthttps://govern.upc.edu/ca. El portal, que va entrar en funcionament el 2016 com a eina de gestió de les sessions dels òrgans col·legiats generals i de les unitats acadèmiques, ha esdevingut el lloc de referència sobre el govern de la UPC. En aquesta línia de consolidació, durant el curs 2019-2020 cal destacar la incorporació de les comissions acadèmiques de l’Escola de Doctorat i altres unitats. Per tal de potenciar la incorporació de les unitats a l’eina , l’àrea TIC ha portat a terme sessions formatives específiques adreçades als secretaris i secretàries acadèmics de les unitats acadèmiques i al personal de suport implicat en la gestió de les sessions dels òrgans col·legiats.

D’altra banda, l'adaptació a la nova realitat a causa de la COVID-19 ens ha donat l’oportunitat de potenciar i millorar les eines de què ja disposàvem a la UPC, així com utilitzar noves plataformes. En aquest sentit, s'han formalitzat els processos per a la gestió de les reunions a distància amb totes les garanties i s'ha agilitzat i fet extensiu l'ús de les votacions electròniques, tant en la presa d’acords dins els òrgans col·legiats com en els processos electorals de totes les unitats acadèmiques.

Pel que fa a l’activitat dels òrgans col·legiats generals durant el curs 2019-2020, cal destacar els acords i els informes següents, disponibles i accessibles en el portal Govern UPC:

El Claustre Universitari ha celebrat dues sessions durant aquest període: una d’extraordinària, el 23 d’octubre de 2019, i una ordinària, el 18 de desembre de 2019.

A la sessió extraordinària del Claustre Universitari es va debatre sobre la resposta institucional de la Universitat amb motiu d'haver-se fet pública la sentència del judici pels fets d'octubre de 2017. Es va aprovar un manifest elaborat conjuntament amb les diferents universitats públiques catalanes. En la mateixa sessió del Claustre Universitari, un representant de l’estudiantat va llegir un comunicat en relació amb l'empresonament d'una estudiant de la Universitat durant les mobilitzacions que van tenir lloc. D’altra banda, el Claustre Universitari va votar a favor de l’habilitació de les mesures necessàries per garantir a l’estudiantat de la UPC la possibilitat d’accedir a l’avaluació única al final del primer quadrimestre del curs 2019-2020.

En la sessió ordinària del Claustre Universitari es va aprovar l’Informe anual de gestió de la Universitat, que inclou com a annex els resultats de l’aplicació del Pla d’actuacions de la UPC, També es va aprovar l’ajornament de l’elecció dels membres de la Comissió de Revisió dels Estatuts. Així mateix, es van fer les votacions per a la  provisió de vacants de representants en el Consell de Govern i en la Mesa del Claustre Universitari.

El Consell de Govern, òrgan de govern de la Universitat, ha dut a terme vuit sessions i ha adoptat un total de 249 acords, elevats per les diferents comissions preparatòries, dels àmbits acadèmic, de docència i estudiantat, de recerca, de personal i acció social, d’economia i infraestructures, i de desenvolupament estatutari.

El Consell Social, òrgan de participació de la societat a la UPC, ha dut a terme sis sessions plenàries durant l’últim curs, en què ha adoptat i ratificat 99 acords vinculats a les funcions que té atribuïdes, especialment les de caràcter econòmic.