Comparteix:

Estudiantat

Pla d'Equitat 

El curs 2022-2023, les principals activitats desenvolupades en el marc del Pla d’equitat UPC 2022-2025 han estat les següents:

  • El programa Compromís UPC ha incorporat els primers 30 estudiants, que reben un ajut econòmic durant els estudis de grau i un acompanyament específic.
  • El curs 2023-2024 s’han convocat 32 noves beques dins el programa Compromís UPC.
  • S’han dut a terme presentacions del Pla d’equitat de la UPC al Ministeri d’Educació i Formació Professional, al Departament de Recerca i Universitats i a l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), en què s’han presentat propostes concretes per a la millora del sistema de beques universitàries.
  • S’ha participat en el Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU) de Barcelona amb propostes per facilitar l’accés a les universitats públiques a persones en situacions econòmiques desfavorables.
  • S’han convocat i resolt les convocatòries d’ajuts a la matrícula (UPC Helps), incloent-hi una convocatòria extraordinària per a l’estudiantat matriculat en el marc d’un programa de mobilitat incoming, que han estat afectats pel canvi en l’import del recàrrec de les matrícules de màster.
  • S’ha participat en el projecte europeu IDEM (Inclusion, Diversity and Equity in Mobility).
  • S’ha fet el disseny del projecte pilot de comunicació a l’estudiantat Viu la Uni (Escola d'Enginyeria de Barcelona Est / Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona / Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú) i s’han millorat les sessions de benvinguda que es posaran en marxa durant el proper curs.
  • S’han establert nous acords amb institucions i empreses que han permès aportar recursos per atorgar beques de matrícula i altres ajuts.
  • S’han modificat les bases de la convocatòria de Préstecs UPC Alumni per incorporar-hi criteris socioeconòmics.
  • Durant el curs 2022-2023, s'han concedit 776 beques d'aprenentatge a estudiantat de grau i màster de la UPC.

Accions i iniciatives en canals de comunicació amb l'estudiantat

El curs 22/23 s’han publicat 10 edicions del butlletí mensual per a estudiants Ep!, que conté informació especialment dissenyada per a aquest col·lectiu. Mitjançant aquest producte, s’han transmès missatges emmarcats en accions comunicatives per donar a conèixer l’accés a les beques i ajuts a l’estudi, els drets lingüístics o les mesures contra l’assetjament sexual a les aules i el protocol existent. L' estudiantat de primer curs rep, a més, un butlletí específic d’acollida a la UPC.

Millorar la qualitat i l’abast de la informació que la Universitat ofereix al seu estudiantat ha estat una de les línies de treball d’aquest curs acadèmic. Durant el curs s’han atès 15.177 peticions d’informació a través dels diferents canals d’atenció: telefònica, correu electrònic i WhatsApp. Aquest darrer canal s’ofereix específicament en el període de matrícula i, enguany, ha incorporat millores per incrementar la capacitat de resposta a l’estudiantat.

Els continguts per a l’estudiantat també són un element central de l’App UPC. Amb un perfil propi en la plataforma, aquest curs s’hi ha incorporat un perfil nou adreçat al futur estudiantat de la Universitat.

Al llarg del curs s’han posat en marxa diverses campanyes de comunicació dirigides a l’estudiantat de la Universitat. En destaquen la que, utilitzant la cartellera física, informava sobre els drets lingüístics a la UPC, la campanya sobre l’emergència energètica i també les destinades a incrementar la participació de l’estudiantat en projectes de l’aliança Unite! Altres campanyes han estat la de les eleccions per a la provisió de vacants al Claustre Universitari o bé la d’atracció d'estudiantat cap als estudis de màster universitari i doctorat.

Iniciatives en l'àmbit de la sostenibilitat mediambiental i l'acció social

La UPC continua impulsant la sostenibilitat i el compromís social en tots els seus programes acadèmics, i també amb la participació de l’estudiantat en experiències complementàries a la seva formació acadèmica.

En la 4a edició del Premi UPC al Compromís Social, s'han seleccionat onze iniciatives proposades per estudiants que seran presentades a la 2a Jornada de Compromís Social.

Els estudiants i les estudiants de la UPC han participat activament en vuit de les setze mapathons d'accessibilitat organitzades per entitats locals en col·laboració amb la Universitat. Un d'aquests mapathons s'ha centrat a analitzar els espais del Campus Sud de Barcelona, en el marc de la Festa de l'Arquitectura.

A través de l'aliança Unite! s'han realitzat diversos projectes pilot per fomentar la participació social de l’estudiantat. Un exemple és l'activitat HOPE sobre pobresa energètica, en la qual han participat quatre estudiants de la UPC i que ha estat organitzada per la Universitat de Grenoble.

Pel que fa a les accions de voluntariat, s'ha posat en marxa el portal de voluntariat social de la UPC, que recull les activitats de voluntariat de la Universitat i els programes de les entitats de l’entorn, amb una especial atenció en els programes de mentoria. Durant aquest curs hi han participat 856 estudiants. En relació amb la cooperació per al desenvolupament, 98 estudiants han participat en la convocatòria anual d’ajuts.

Per connectar els reptes de sostenibilitat dels diferents campus amb l'aprenentatge, s'ha impulsat la primera convocatòria CampusLab. En aquesta fase pilot s'han iniciat 14 treballs de fi de grau. També s'ha realitzat un treball de fi de grau al CITM sobre la comunicació del compromís social de l'estudiantat de la UPC i s’ha celebrat la tercera edició dels Premis d'Economia Circular per reconèixer els millors treballs en aquest àmbit. Finalment, cal destacar la participació d’una delegació d'estudiants en el seguiment de les negociacions pel clima de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP27), a Egipte.

Participació en òrgans de representació i activitats socioculturals

L'estudiantat té representació en tots els òrgans de govern de la Universitat. Des de la Secretaria General es promou la cobertura de les vacants dels diferents òrgans perquè puguin tenir una representació completa. Es treballa conjuntament amb el Consell de l'Estudiantat, com a òrgan col·legiat de la Universitat que vetlla per la participació i representació dels estudiants de l'estudiantat, i amb una representació d'estudiants de tots els centres docents.

Aquest curs s'ha aprovat la revisió del Reglament del Consell d'Estudiantat (Consell de Govern de maig de 2023), amb el suport de la secretària general. També s'ha treballat conjuntament l'elaboració de les directrius d'organització i funcionament de les delegacions d'estudiants i s'ha presentat i aprovat al Consell de Govern del mes de juliol de 2023. També s'ha informat de les directrius a tots els secretaris acadèmics i secretàries acadèmiques dels centres docents perquè les difonguin i es disposa d'un any per modificar-les. L'aplicació d'aquestes directrius és directa des que s'aproven.

D'altra banda, en l'àmbit de la participació en activitats socioculturals, aquest curs s’ha organitzat el 5è Premi a les Associacions de l’Estudiantat de la UPC, s’ha mantingut la línia de subvencions i s'ha impulsat l'acció d'associacions com l'Orquestra, les corals i les aules de teatre, amb un increment notable de participants i l'obertura de diferents espais als campus que no disposaven d'aquesta oferta.

Pel que fa a les activitats socioculturals, després de la pandèmia, el ritme de festes i trobades organitzades per estudiants ha crescut. El programa UPCArts també ha afavorit una agenda de programació més rica i interdisciplinària. Aquest programa també ha assumit la coordinació d'aquests esdeveniments. A través del programa UPCArts s’ha fomentat l’increment d’activitats socioculturals organitzades per estudiants. Aquesta oferta ha estat, alhora, d’àmbit més interdisciplinari que en cursos anteriors.

Pel que fa als espais de participació i consulta, des del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) s'han elaborat diferents enquestes adreçades a l’estudiantat. A més, aquest curs s'ha creat la plataforma Decidim.upc, que permetrà facilitar iniciatives de participació i consulta a la comunitat.

La Universitat també disposa de programes de mentoria en què estudiants de darrers cursos guien i aconsellen estudiants més joves o amb circumstàncies específiques (Salsa'm o M2m). Aquesta iniciativa fomenta la interacció i l'acompanyament entre els estudiants i les estudiants, ajudant-los a navegar pels diferents aspectes de la vida universitària i aconseguir un rendiment acadèmic millor.