Comparteix:

Política internacional

Durant aquest curs s’ha tingut com a focus principal l’elaboració del Pla UPC Internacional, aprovat al febrer pel Consell de Govern de la Universitat. El Pla defineix l’estratègia per a la internacionalització integral de la UPC basada en cinc reptes estratègics: internacionalitzar la institució, internacionalitzar les persones, internacionalitzar l’activitat de docència, recerca, transferència de tecnologia i responsabilitat social, intensificar el partenariat estratègic i les aliances externes, i desenvolupar les eines i els recursos adequats per poder implementar les activitats d’internacionalització. Paral·lelament, s’ha acompanyat l’Escola de Doctorat, la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) i l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) en l’elaboració dels plans respectius.

Pel que fa a xarxes internacionals, s’ha continuat contribuint activament a les reunions dels diferents grups de treball. A través d’aquestes xarxes, es continua participant en diferents projectes europeus que tracten temes d’inserció laboral de titulats i titulades en dobles diplomes internacionals, qüestions d’inclusió, aspectes d’internacionalització del personal i accions d’acollida d’estudiantat internacional de postgrau.

S’ha organitzat el Campus Experience, durant la Conferència de la European Association for International Education, i la reunió bilateral d’universitats espanyoles i taiwaneses. A més, s’ha organitzat la jornada de treball amb el hub d’empreses argentines a Barcelona per mostrar les possibilitats de col·laboració amb la UPC i la jornada d’internacionalització a casa, per fomentar les bones pràctiques per exposar l’estudiantat a l’entorn internacional a través de la docència.

Al llarg d’aquest curs, s’ha rebut la visita de 66 delegacions de diferents institucions internacionals.

A les xarxes socials destaca la campanya #International360, amb la qual, a través de testimonis de membres de la comunitat, es difon l’impacte que té una experiència internacional en les persones.

Activitats d’internacionalització

Les activitats internacionals s’han reprès de manera intensiva fins a arribar a indicadors prepandèmia, amb la diferència que el format virtual s’ha mantingut en alguns casos i l’híbrid ha esdevingut freqüent. La mobilitat s’ha diversificat i està enriquint-se amb nous formats que posen en valor intercanvis virtuals, docència internacional compartida o mobilitats curtes que permeten una internacionalització més inclusiva i més sostenible. Per primera vegada a la UPC, s’han coordinat dos blended intensive programs, a l’ETSAV i l’EPSEVG.

S’han signat 7 nous convenis de doble titulació internacional. Actualment, la UPC disposa de 43 convenis vigents amb 30 universitats de 10 països. Pel que fa a la resta de convenis, n’hi ha 191 de vigents, amb 35 països i 172 institucions, dels quals 34 són nous.

Pel que fa les accions de promoció internacional dels estudis, aquest curs s’ha recuperat la presencialitat a les fires, s’ha participat en 42 fires en aquest format, algunes de les quals han estat a nous països, com Bulgària, el Senegal, Costa d’Ivori i Corea. Aquest curs, a més, s’ha mantingut la participació en 12 fires virtuals, amb què s’ha arribat a 160 països.

Aquest curs s’ha organitzat de nou una staff training week, en la qual s’ha acollit 23 persones, generalment personal d’administració i serveis, de 8 universitats d’11 països. La participació en aquesta activitat es va obrir al personal de la UPC, per donar-los la possibilitat de compartir un entorn de treball internacional. L’organització d’aquesta activitat va ser a càrrec del Gabinet d’Innovació i Comunitat, amb la col·laboració del Gabinet de Relacions Internacionals.

Aliança Unite!

La UPC és una de les nou universitats europees que formen part de Unite!, University Network for Innovation, Technology and Engineering. Aquesta aliança de nou d'universitats tecnològiques europees treballa amb el suport de la Comissió Europea per impulsar la construcció del futur espai europeu d'educació superior.

Durant aquest curs, l’aliança s’ha ampliat amb la Universitat Tecnològica de Graz (TU Graz) i la Universitat de Ciència i Tecnologia de Breslau (Wroclaw Tech) i ha començat a desplegar els projectes de la proposta Erasmus + per als propers 4 anys amb un finançament de 14,4 milions d’euros. El rector de la UPC, Daniel Crespo, ha estat nomenat vicepresident de l’aliança. La UPC és la coordinadora del grup de treball que dissenya i implementa els nous models de comunicació, sensibilització i impacte de l’aliança.

Aquesta aposta de la UPC per l’aliança es va materialitzar a l’inici de curs en l’acte d’inauguració, amb la taula rodona “Unite!: modelant el futur de la universitat europea”.

Al juliol va tenir lloc a Lisboa el Unite! Student Festival, que va reunir, durant tres dies, 200 estudiants de totes les universitats, 23 de la UPC. La comunitat UPC implicada en Unite! ha participat en els Dialogues Unite! que han tingut lloc a Torí i a Grenoble.

L’aliança ha avançat en la implantació dels futurs graus europeus i participa en el projecte ED-AFFICHE, per posar en marxa el Segell de Titulació Europea. Ha continuat oferint cursos, màsters, formació en idiomes i escoles d’estiu i hivern, i ha creat caixes d’eines per a la formació en línia.

El fons llavor Unite! Seed Fund finançarà projectes innovadors del PDI i l'estudiantat de les universitats que en són membres. En aquesta primera convocatòria s’hi han presentat un total de 49 propostes, 21 de les quals han estat presentades per la UPC.

En l’àmbit de la recerca, la UPC ha participat en el desenvolupament de l’Escola Europea de Doctorat i en el que serà el primer doctorat Unite! en Energia. La UPC lidera el projecte aUPaEU per dissenyar i integrar serveis d’acceleració per a les universitats europees. El projecte, coordinat per la UPC, ha rebut 3,4 milions d’euros en el marc de la convocatòria de l'Espai Europeu de Recerca. La UPC també ha participat activament en el projecte IRIS, per a la creació d’una xarxa conjunta de serveis integrats de recerca i innovació.

La Universitat impulsarà el projecte GreenChips-EDU, que té com a objectiu oferir coneixements especialitzats en el desenvolupament de xips sostenibles i formar professionals per a la producció europea de semiconductors.

Durant aquest curs s’ha treballat en el desplegament tecnològic del Metacampus, la plataforma digital, en la creació d’una nova plataforma web i en l’impuls de les xarxes socials (Instagram), amb l’objectiu d’ampliar la difusió de les activitats de l’aliança entre l’estudiantat.

Xarxa d'alumni internacionals com a ambaixadors de la UPC

La xarxa d'alumni internacionals que actuen com a ambaixadors de la UPC és una iniciativa que impulsa la Universitat i que té com a objectiu establir vincles amb els graduats i graduades que resideixen fora. En aquests moments, UPC Alumni disposa dels chapters actius següents: UPC Alumni Xina i UPC Alumni Costa Oest. Els chapters participen, en representació de la Universitat, en esdeveniments i xerrades relacionats amb la UPC en els països respectius. Els alumni comparteixen les seves experiències com a estudiants de la UPC, els èxits professionals que han tingut i la seva perspectiva sobre els programes acadèmics. També fan mentories a les persones dels seus països que actualment estudien a la UPC: ofereixen consells, orientació i suport al nou estudiantat.

D’altra banda, també col·laboren en projectes de recerca amb professorat i personal investigador de la UPC. Suposa un benefici tant per als graduats i graduades com per a la Universitat, els permet intercanviar coneixements i ampliar les xarxes professionals. També participen en reunions i xarxes socials organitzades per la xarxa d'alumni internacionals. Aquestes trobades són una oportunitat per establir contactes i connexions professionals i intercanviar experiències.