Novetats graus 2017-2018

Per al curs 2017-2018, la UPC té previst oferir tres nous graus:

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

grau_enginyeria_dades

Respon a la necessitat de formar graduats amb una visió multidisciplinària de l’enginyeria i capaços de fer front als reptes que planteja un entorn tecnològic en evolució i que es basa, en bona part, en sistemes computacionals que generen i analitzen quantitats massives de dades. El grau vol formar així professionals experts en anàlisi i enginyeria de dades estructurades i no estructurades (text, àudio, vídeo, proves mèdiques, indicadors financers, etc.), amb una base matemàtica i habilitats pròpies de l’enginyeria que els permetin modelitzar i resoldre problemes complexos. És un àmbit de treball emergent amb aplicacions tan diverses com ara l’analítica financera, l’estudi de fenòmens físics, el comerç electrònic, les ciutats intel·ligents, la informàtica biomèdica, la genòmica o les xarxes socials, entre altres.

El pla d’estudis proporciona formació en tres pilars bàsics: matemàtiques i estadística, per poder modelitzar sistemes i tractar la informació de manera rigorosa; computació, per utilitzar els dispositius de càlcul de manera generalitzada i eficient en el tractament de la informació i l’aprenentatge autònom, i processament de senyals, per tractar la complexa
informació representada en imatges, àudio i vídeo o generada per qualsevol font de dades codificades digitalment. L’esperit emprenedor i la capacitat d’aprenentatge autònom seran fomentats durant els estudis a partir de matèries específiques i de la participació en projectes multidisciplinaris.

Més informació

Grau en Disseny, Animació i Art Digital

grau_animacio_digital

Desenvoluparàs el teu vessant artístic i creatiu, aplicant les noves tecnologies de la imatge, l’art i l’animació als suports més actuals del context. Realitzaràs projectes de disseny digital, animació i modelatge d’escenaris, personatges, objectes interactius i interfícies gràfiques, travessant el camp de l’art, la comunicació, la publicitat i altres disciplines.

El pla d’estudis s’ha dissenyat amb l’objectiu de desplegar les competències necessàries per a la creació i expressió artística, emprant diferents mitjans i tècniques de producció gràfica i audiovisual, i dominant les eines per a l’elaboració de continguts digitals i imatges. Treballaràs amb diferents formats, llenguatges i continguts visuals, com ara la fotografia, la il·luminació, la cinematografia, les aplicacions interactives o el videojoc, de manera que adquiriràs les bases tècniques necessàries per al tractament creatiu digital de cada format. Alhora, t’aproparàs a la indústria del disseny digital, l’animació i la gamificació, i aplicaràs també els coneixements necessaris de gestió, emprenedoria i màrqueting, tot això participant tant en projectes individuals com en equips multidisciplinaris basats a l’entorn del mercat professional del disseny i l’art digital.

Més informació

Grau en Enginyeria d’Automoció

grau_automocio

Respon a la demanda de la indústria de l’automoció d’enginyers amb uns coneixements específics, que dominin a fons tant el producte –l’automòbil i els seus components– com el procés de fabricació –la seva producció i gestió. L’objectiu és formar enginyers especialitzats, amb una visió integral de la indústria de l’automoció i de tota la seva cadena de valor.

Cursaràs uns estudis basats en uns sòlids fonaments científics que es completaran amb matèries tan diverses com ara el disseny, la ciència dels materials, la mecànica, l’electricitat, l’electrònica i l’ús de les TIC, totes aplicades al món de l’automoció. Un pes molt important dels estudis es dedica a tecnologies innovadores com, per exemple, la propulsió elèctrica i híbrida o el vehicle autònom. La formació es complementa amb temes d’organització industrial i de gestió empresarial.

El grau compta amb una alta implicació del teixit empresarial a través del Clúster de la Indústria d’Automoció a Catalunya, que ha col·laborat en la posada en marxa de la titulació. Permetrà a l’estudiant cursar el quart curs a l’EPSEM o bé a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), on s’imparteix el màster universitari en Enginyeria d’Automoció, que completa l’itinerari acadèmic i competencial del grau.

Més informació
Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech