Graus que habiliten per exercir professions regulades

Alguns graus de l’àmbit de la salut, l’arquitectura i l’enginyeria, entre d’altres, habiliten per exercir professions concretes que tenen una regulació específica. Aquests estudis tenen regulats normativament els continguts mínims obligatoris, que han de desenvolupar els plans d’estudis corresponents. D’aquesta manera, es garanteix l’assoliment de les competències i els coneixements necessaris, requerits per al desenvolupament i l’exercici de cadascuna de les professions.

En alguns casos, les competències per l'exercici professional s'adquireix amb la titulació de màster. Per aquest darrer cas, la UPC ha dissenyat programes acadèmics integrats per un grau i un màster.