Open class "Fabricació additiva al món hospitalari: dissenyant el futur de la salut"