Curs MOOC: Zero Living

L’aprenentatge transformatiu cap a un model de societat i cap a un model de vida individual de menys impacte ambiental és un dels reptes més importants del nostre temps. L’objectiu principal del curs és transmetre a la societat, de manera virtual, el coneixement generat a la universitat en els àmbits de l’ habitatge i els estils de vida més sostenibles mitjançant les activitats al Living Lab LOW3.

  • Inici: per concretar
  • Durada: per concretar (10 setmanes)
  • Dedicació: per concretar (6 hores per setmana)
  • Idioma: català/castellà i anglès
  • Contacte: torsten.masseck@upc.edu

Es pretén que a través del curs s’assoleixin les capacitats següents:

  • Conèixer i entendre els conceptes bàsics necessaris per tenir una visió crítica de diferents estils de vida i arquitectures domèstiques, i saber avaluar-los, mitjançant la presa de dades i el treball amb paràmetres energètics i d’impacte ambiental.

  • Aprendre a analitzar el potencial de les tecnologies solars, com ara els sistemes solars tèrmics i fotovoltaics, i les tecnologies de tractament i reutilització de l'aigua de pluja i de les aigües grises, per poder valorar-ne l’aplicació als habitatges mitjançant un predimensionament inicial del disseny.

  • Conèixer i calcular alguns dels indicadors de sostenibilitat, com la mateixa petjada ecològica, la petjada de carboni o l’amortització energètica de les tecnologies solars.

  • Recopilar i avaluar dades reals, del propi habitatge o d'altres habitatges, en casos d’estudi concrets, relacionades amb els conceptes apresos, com ara el consum de recursos i materials, el comportament bioclimàtic de les edificacions, i el potencial d’estalvi i d’aprofitament de l'aigua i de l’energia dels habitatges.