Catàleg de conferències de divulgació

Vols conèixer les darreres novetats en l'arquitectura sostenible, la tecnologia 3D, els reptes de les ciutats del futur o sobre quin és l'ús de la robòtica a la medicina, i molt altres temes sobre els quals s'està fent recerca a la UPC? Demana una de les conferències de divulgació tecnològica impartides per professorat de la nostra Universitat.

  • On i quan? El professor o professora de la UPC encarregat d'impartir la conferència realitzarà la xerrada presencialment al vostre centre educatiu. La data i hora s'estableixen segons les necessitats del centre i la disponibilitat dels ponents.
  • A qui s'adrecen? A l'estudiantat de 4t d'ESO, de 1r i 2n de Batxillerat (especialment de la modalitat de Ciència i Tecnologia) i de Cicles Formatius (especialment els vinculats als àmbits d'estudi de les titulacions impartides a la Universitat).
  • Què t'oferim? Conferències impartides per docents de la UPC sobre diferents àmbits de coneixement i recerca en què treballa la nostra Universitat i que pugui ser d'interès per a l'estudiantat de secundària, així com de complement al seu currículum educatiu. Les conferències no tenen cost pel centre educatiu.
  • Què has de fer per sol·licitar-ne una? Contactar amb el Servei de Comunicació a l'adreça de correu electrònic pla.promocio@upc.edu. Cal que ens informeu del curs al qual s'adreçarà la sessió, el nombre d'alumnes, el títol de la conferència sol·licitada i la data i hora en què us interessaria que s'imparteixi la conferència.
  • El nombre total de conferències a realitzar per un mateix ponent durant el curs és limitat, així que s'assignaran per estricte ordre de sol·licitud. A més, es limita a dues el nombre de conferències a realitzar en el mateix centre. Les conferències es realitzaran sempre i quan el ponent tingui disponibilitat el dia i hora sol·licitat. La impartició de les conferències requereix la participació mínima d'un grup classe (20-25 persones), i la presència de professorat responsable del centre educatiu.

 

Arquitectura, Urbanisme i Edificació

Arquitectura i edificació

Arquitectura i biodiversitat

Ponent: Roger Sauquet. Departament de Projectes Arquitectònics.

L’arquitectura és un artifici al servei de les persones. Tanmateix, diversos organismes vius, tant de flora com de fauna, a banda dels humans, és clar, s’han beneficiat d’aquest artifici per descansar, trobar menjar, reproduir-se... En un context d’empobriment de la biodiversitat a causa dels nous sistemes constructius i de la contaminació, especialment en les àrees urbanes i periurbanes, veurem mesures per revertir aquest empobriment i millorar els ecosistemes urbans, amb una pinzellada prèvia als antecedents d’aquesta realitat simbiòtica.

Ciutats i arquitectures resilients al canvi climàtic

Ponent: Roger Sauquet. Departament de Projectes Arquitectònics.

L’augment d’episodis de climatologia extrema és avui, segurament, la cara més palpable del canvi climàtic a casa nostra. Les grans tempestes, les ventades exagerades, les nevades fora de lloc són ara fets quotidians. Alhora que l’avenç del mar està reduint notablement les platges catalanes. Està adaptada la ciutat i l’arquitectura que tenim a aquests canvis? Què hauríem d’introduir per tenir un paisatge urbà més resilient? La xerrada revisarà alguns dels escenaris que han sofert tempestes exageradament intenses últimament a Catalunya i mostrarà algunes bones pràctiques a fi de millorar l’adaptabilitat a aquests episodis extrems.

Emprenedoria i innovació en la construcció

Ponent: Jordi Vilajosana. Departament d'Organització d'Empreses.

S’hi tracta la importància de l’actitud emprenedora i innovadora en la carrera professional tot fent referència a l’evolució de projectes sorgits de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) i que han tingut èxit empresarial. A més, es proporciona un decàleg per ser emprenedor i/o innovador en l’àmbit de la construcció.

La rehabilitació en l'arquitectura

Ponent: Manuel Agustiño. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.

Busquem la motivació de l’estudiant mostrant l’apassionant món de la rehabilitació arquitectònica a les ciutats actuals i en el patrimoni arquitectònic. El contingut de la conferència estarà basat en la comprensió de la necessitat de regenerar i rehabilitar el parc edificat. Definirem els de conceptes necessaris per afrontar una rehabilitació arquitectònica adequadament: història, processos constructius i comprovacions (usos, lesions, càlcul, etc.). Es mostraran exemples d’intervencions interessants en rehabilitació. La xerrada conclou amb les conclusions i les sortides professionals.

Recuperem els terrats: catàleg d'oportunitats per guanyar nous espais a la ciutat

Ponent: Montse Bosch. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.

Les ciutats ens han mostrat, molt cruament durant la pandèmia, que necessitem disposar de més espais a l’aire lliure vinculats als nostres habitatges: balcons, terrasses i terrats poden oferir múltiples solucions. En aquesta conferència en mostrem exemples i donem eines per identificar nous espais a l’aire lliure.

 

Materials

La construcció al s. XXI: Com s’adapta el sector de la construcció als reptes ambientals, econòmics i socials actuals i futurs?

Ponent: Oriol Marin. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.

La construcció existeix des del moment que la humanitat necessita tenir un espai d’aixopluc i més confort que, a més, li permeti establir relacions familiars, socials, econòmiques, territorials, etc. Aquest pas es dona en aprendre a usar els materials que té al seu abast, com ara la terra, la pedra, la fusta, el cuir, els teixits naturals, etc. La construcció en el s. XX va acabar allunyant-se molt de l’equilibri necessari entre els nivells de confort, cada cop més exigents, i els recursos naturals existents o el consum d’energia no renovable. Com hem de construir, doncs, les ciutats del s. XXI? La sessió pretén motivar els estudiants i les estudiants a ser els protagonistes del necessari procés de canvi en l’àmbit de la construcció, mitjançant una mirada breu sobre l’origen, l’evolució i el futur.

 

Urbanisme

Com funcionen les nostres ciutats?

Ponent: Joan Moreno. Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori.

Les ciutats on vivim són el resultat de la suma d’un seguit d’intervencions, planificades i espontànies. Els habitants canvien i també les seves necessitats. Com s’ha adaptat la ciutat a aquests canvis? Quins són els reptes de les ciutats del futur?
L’objectiu de l’activitat és introduir l’estudiant en la cultura urbanística i el concepte de smart city a través de l’estudi del cas de Barcelona, el seu desenvolupament urbà i els reptes davant la revolució tecnològica.

La ciutat i l'aigua: enginyeria hidràulica als Països Baixos

Ponent: Joan Moreno. Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori.

Països Baixos és un dels exemples paradigmàtics de l’enginyeria hidràulica des del segle XIII fins a l’actualitat. En un territori situat per sota del nivell del mar, el sistema de drenatge format per canals i mecanismes d’elevació de l’aigua és fonamental per garantir el desenvolupament tant de la ciutat com del seu entorn. L’objectiu de la conferència és introduir l’estudiant en la relació entre la ciutat i l’enginyeria hidràulica a través de l’estudi dels Països Baixos, el seu desenvolupament i el sistema hidràulic que la preserva.

La geometria de la ciutat

Ponent: Joan Moreno. Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori.

Sabeu com s’han organitzat i representat les ciutats i la seva arquitectura al llarg de la història? Coneixeu el concepte de geometria descriptiva? En aquesta conferència divulgativa descobrireu com es projecten els elements i espais tridimensionals sobre plans bidimensionals a través dels diferents sistemes dels representació geomètrica: dièdric, axonomètric i cònic. Ens endinsarem en el món de la planificació de la ciutat i la percepció espacial de l’arquitectura i analitzarem l’eixample urbà per abordar la planificació de la ciutat i els temples grecs per estudiar les proporcions i la composició dels elements arquitectònics.

 

Ciències Aplicades

Física

D’Einstein a Ascó. Física i energia nuclear

Ponent: Francisco Calviño. Departament de Física.

D’acord amb la famosa equació E = mc2 de la relativitat d’Einstein, massa i energia són intercanviables. Quanta energia es podria obtenir d’un quilogram de patates? Quanta energia es treu d’un quilogram de carbó? Alguna cosa falla! Veurem, el més intuïtivament possible, quins són els processos físics més eficients en la conversió de massa en energia. En particular, la fissió i la fusió nuclears. El primer ens acosta a Ascó. És a dir, connectarem Einstein amb la central nuclear d’Ascó.

La física a la cuina de casa

Ponent: Daniel López. Departament de Física.

La cuina és un excel·lent laboratori científic. A través d’experiments senzills enregistrats en vídeo, que els estudiants podran fer a casa seva i sorprendre amics i familiars, ens acostarem a algunes propietats físiques que ens permetran entendre com funcionen els sistemes biològics.

 

Matemàtiques i Estadísica

Compartim un secret? Parlem-ne!

Ponent: Montse Alsina. Departament de Matemàtiques.

La comunicació i la transmissió d’informació tenen un paper molt rellevant en la societat actual. Des dels telègrafs òptics fins a l’actualitat, el progrés tecnològic ha estat espectacular. Però en tota comunicació hi ha factors comuns relatius a la privacitat i la fiabilitat i sobre qui ha d’accedir-hi. Així, ens podem preguntar: com la podem mantenir secreta? Com evitem que s’hi produeixin errors? Com la podem repartir en funció de com volem que se’n reveli el secret? En la xerrada s’explicaran exemples per entendre com les matemàtiques ens donen eines i estratègies per respondre aquestes preguntes.

El llegat d'Hipàtia: les dones i les matemàtiques

Ponent: Maribel Ortego. Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental.

Segur que recordem quatre o cinc noms de matemàtics coneguts al llarg de la història i, fins i tot, potser recordem què van aportar al coneixement matemàtic. Quantes dones hi trobem? Aquesta conferència pretén analitzar la presència de les dones en la ciència i la tecnologia al llarg de la història i reflexionar amb l’alumnat sobre les perspectives de futur.

El paradís dels nombres

Ponent: Lluís Belanche. Departament de Ciències de la Computació.

Quants tipus de nombres diferents hi ha? Per a què serveixen a banda de comptar? Són els nombres una invenció humana o un descobriment? Hi ha tants parells com imparells? I tants parells com primers? Hi ha sistemes de numeració bons, lletjos i dolents? Què vol dir exactament que hi ha nombres “infinits”? Hi ha uns infinits “més infinits” que altres?
En aquesta xerrada parlarem de nombres, però no calcularem res! Repassarem els inicis dels sistemes de numeració, com han anat “apareixent” més tipus de nombres a mesura que es necessitaven i explorarem la noció d’infinit mitjançant el paradís de Cantor i l’hotel de Hilbert.

Enquestes, manifestacions i animals en perill d'extinció: l'estadística de cada dia

Ponent: Maribel Ortego. Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental.

Com es calcula el nombre d’assistents en una manifestació? Podem confiar en les enquestes socioeconòmiques o electorals? Els mitjans de comunicació utilitzen cada dia més les tècniques estadístiques per informar. Som prou crítics amb la informació que rebem? Aquesta conferència pretén mostrar on s’amaguen les tècniques estadístiques en la vida quotidiana.

La societat com a escenari i les matemàtiques com a actor

Ponent: Joan Gómez. Departament de Matemàtiques.

Són avorrides les matemàtiques? Hollywood ens enganya? Pot King Kong pujar a l’Empire State sense que caigui? Sortim del cinema i anem al supermercat i paguem amb una targeta de crèdit, perquè té aquesta forma? Comprem un litre de llet i tot seguit un paquet de folis DIN A4, quines matemàtiques hi ha en tot això? Quina relació hi ha entre el DNI, Juli Cèsar i els nombres primers? En la xerrada es presenta una paròdia de l’ensenyament actual i alhora es fa una invitació a l’aprenentatge de les matemàtiques.

Les matemàtiques de la informàtica i la informàtica de les matemàtiques 

Ponent: Lluís Belanche. Departament de Ciències de la Computació.

Què tenen en comú una cinta infinita, una funció matemàtica i un cervell humà? En aquesta xerrada parlarem de software i de hardware, i repassarem els inicis de la intel·ligència artificial i la seva connexió amb models del cervell humà. Veurem que hi ha problemes que, tot i que s’enuncien de manera formal, mai no es podran resoldre amb un ordinador, i aquest fet es pot demostrar. Parlarem de dos gegants de les matemàtiques que també ho són dels inicis de la informàtica i els ordinadors: Alan Turing i John von Neumann, i veurem com el seu llegat ha marcat les nostres vides per sempre.

Matemàtiques i malalties infeccioses

Ponent: Daniel López. Departament de Física.

En aquesta conferència explicarem com l’ús de models matemàtics i computacionals i les simulacions per ordinador ens poden ajudar a entendre el comportament de malalties infeccioses, com poden ser la tuberculosi, la malària o la més recent de les pandèmies mundials, la COVID-19. Com les matemàtiques ens poden ajudar a entendre la propagació d’aquestes malalties? Abordarem de manera divulgativa l’ús de models matemàtics associats a l’evolució de malalties infeccioses. El taller el realitza cada estudiant amb el seu ordinador, i s’adreça a l’alumnat de batxillerat.

Matemàtiques i galàxies: ponts i cues

Ponent: Mercè Ollé. Departament de Matemàtiques.

En aquest xerrada, mitjançant un model molt senzill, s’explica la formació dels ponts (munt d’estrelles entre galàxies) i cues (munt d’estrelles lligades a una galàxia que formen una mena de cua) que s’observen avui dia en les galàxies. L’estudi es basa a aplicar una branca de les matemàtiques anomenada sistemes dinàmics.

Si no hi ha preguntes, no hi ha respostes

Ponent: Montse Alsina. Departament de Matemàtiques.

Les respostes ens interessen, si abans ens hem fet les preguntes. En aquesta xerrada es plantegen unes preguntes, uns reptes, i a continuació es mostra com es poden treballar des de diversos enfocaments interrelacionant matemàtiques, física i altres àrees.

Enginyeria Aeroespacial

Segments d’un programa espacial: Soil Moisture & Ocean Salinity (SMOS)

Ponent: Jose Ignacio Rojas, del Departament de Física.

La conferència tracta sobre els tres segments d’un programa espacial: el segment terrestre (estacions terrestres de control i seguiment, etc.), el segment espacial (vehicle o vehicles espacials) i el segment de llançament (coet llançador). Es parlarà de les dues parts fonamentals dels vehicles espacials: la plataforma o bus i els payload, elements essencials perquè els vehicles compleixin la seva missió, i es posarà com a exemple la missió SMOS de l’Agència Espacial Europea.
S’aprofitarà la xerrada per fer notar la importància del sector espacial com a motor de recerca i desenvolupament de múltiples tecnologies que tenen un immens impacte en la nostra societat i el seu progrés. Així mateix, es destacarà el caràcter multinacional, multicultural i multidisciplinari del sector espacial, i la necessitat que té de professionals amb perfils molt variats, des d’artistes i dissenyadors gràfics fins a enginyers aeroespacials, incloent-hi físics, matemàtics, advocats, metges, enginyers informàtics i industrials, etc.

Descobriu els vols del futur: drons autònoms a través de la visió artificial

Ponent: Albert Masip. Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial.

Imagineu un futur en què els drons siguin els nostres aliats i nosaltres els puguem configurar per dur a terme tasques de manera autònoma? Aquesta conferència us convida a endinsar-vos en el món de la navegació autònoma dels drons de petita escala a l’interior dels edificis.
Us revelarem els secrets del control automàtic d’un dron quadricòpter comercial; experimentareu demostracions en viu i descobrireu com podeu interactuar amb aquestes aeronaus; desxifrarem les eines físiques i matemàtiques que permeten que funcionin de manera autònoma en l’aire, i aprendreu el sistema de visió que els permet percebre l’entorn.

 

Enginyeria Industrial

Disseny del producte

Geometria plana, enginyeria industrial i realitat virtual

Ponent: Manel López. Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria.

Es farà una introducció a la situació actual de l’enginyeria industrial i la importància del projecte en l’enginyeria, amb casos pràctics, i s’incidirà en l’àrea gràfica en aquest camp, amb informació sobre la geometria plana i l’aplicació al món industrial. A més, es tractarà l’ús de la realitat virtual i es presentaran manuals per analitzar la relació entre docència i TIC.

La UPC i l’enginyeria en el disseny de producte. L’enginyeria més humana

Ponent: Manel López. Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria.

El disseny de producte no és una moda, és una qüestió de necessitats que viu del passat, del present i del futur, una enginyeria multidisciplinària, quant a definició, i molt propera i centrada en les persones, quant a aplicació. La finalitat de la xerrada és analitzar i entendre que les persones viuen en entorns bàsicament artificials i que estem envoltats de productes la forma dels quals en condiciona l’ús i que l’ús també condiciona la persona.

 

Energia

El vehicle elèctric: passat, present o futur?

Ponent: Lluc Canals. Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció.

El vehicle elèctric va aparèixer fins i tot abans que el de combustió i va ser capdavanter durant una bona part de l’inici del segle en batre tots els rècords de velocitat. Si tan interessant era, com és que els vehicles de combustió van prendre la iniciativa, fins ara? La reaparició del vehicle elèctric és cosa recent, de no més de deu anys enrere, i tothom n’ha tornat a parlar per la suposada millora ambiental que significa, fins al punt que Europa ha decretat que a partir de 2035 no es podran vendre vehicles de combustió. Però, és realment tan interessant ambientalment? Hi ha prou recursos per alimentar tot el parc automobilístic amb bateries? I el sistema elèctric està preparat per alimentar tot aquest consum? Tenim les respostes a totes aquestes preguntes!

 

Enginyeria Industrial

Com fabriquem les peces que ens envolten? Els diferents processos de fabricació i les seves aplicacions

Ponent: Irene Buj. Departament d’Enginyeria Mecànica.

A la xerrada s’expliquen de manera breu diferents processos de fabricació de les peces que ens envolten, tenint en compte tres grans grups de processos: aquells en els quals s’augmenta la cohesió del material (fosa, sinterització, impressió 3D), aquells en els quals es manté la cohesió del material (forja, extrusió, deformació de xapa) i aquells en els quals es redueix la cohesió del material (mecanització amb eina de tall i amb abrasius). Són exemples d’aplicació dels processos de fabricació, que corresponen a peces que s’utilitzen de manera quotidiana als mitjans de transport, a la llar, etc.

El paper de l'enginyeria industrial a la nostra societat

Ponent: Joaquim Minguella. Departament d’Enginyeria Mecànica.

La xerrada pretén mostrar les diferències entre els estudis tècnics i els científics i analitzar detalladament el perfil de l’enginyer/a industrial, fent èmfasi en la polivalència d’aquesta titulació multidisciplinària i en la projecció professional dels titulats en enginyeria industrial.

L'aerodinàmica. Els secrets que amaga l'aire

Ponent: Jordi Vives. Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC.

Aquesta conferència pretén divulgar els principis més importants de l’aerodinàmica, algunes curiositats i també algunes anècdotes en la història d’aquesta ciència. Al mateix temps, se’n veurà l’aplicació especialment en el sector de l’automoció: parlarem del passat i del futur de l’aerodinàmica dels vehicles.

L'electrificació dels vehicles: és només un canvi tecnològic?

Ponent: Roberto Villafáfila. Departament d'Enginyeria Elèctrica.

L’electrificació de la mobilitat rodada és un repte polièdric que porta implícits diferents vèrtexs: l’ambiental, l’econòmic i el social, la digitalització, la tecnologia d’automoció, la mobilitat i l’energia. Es veurà com tots aquests àmbits estan interrelacionats i quins canvis es produiran en la societat. I també s’aprofundirà en les qüestions principals de l’àmbit energètic: Quin ha de ser l’origen de l’energia per moure els motors elèctrics? Com hauria de ser la infraestructura per subministrar aquesta energia? Quin serà el cost?

Plataformes Stewart: un mecanisme ideal per simular moviments a l’espai

Ponent: Josep Maria Rossell. Departament de Matemàtiques.

Les plataformes Stewart són mecanismes dissenyats l’any 1965 com a simuladors de vol per als pilots de Lufthansa. Estan compostes d’una plataforma a la part superior, que es mou mitjançant sis actuadors telescòpics i independents que segueixen les instruccions donades per un ordinador mitjançant el programa LabVIEW. Podem considerar una plataforma Stewart com un sistema mecatrònic, és a dir, que integra l’electrònica, la mecànica i el control en un sol concepte. Al llarg dels anys, s’ha comprovat que les seves aplicacions i versatilitat són infinits. Avui en dia, gràcies a l’alta tecnologia existent, disposem d’un mecanisme que actua amb precisió de micres i que permet simular qualsevol tipus de moviment a l’espai. En podem trobar la utilitat en el món de l’aeronàutica, l’automoció, la robòtica, la mecànica, la captura d’energia marina o el control de vibracions, i fins i tot té aplicacions molt importants dins el camp de la medicina.

 

Materials

El futur està fet de materials

Ponent: Núria Salán. Departament de Ciència i Enginyeria de Materials.

Xerrada que relaciona aspectes de l’estructura atòmica dels materials amb les seves propietats i aplicacions. Destaca les principals característiques de les famílies de materials d’aplicació industrial (metalls, ceràmics, polímers i compostos) pel que fa a funcionalitat. S’acompanya d’exemples, vídeos i objectes per veure i tocar alguns dels materials que es comenten a la xerrada.

Imprimirem cases a l'espai? Passat, present i futur de la impressió 3D

Ponent: Joaquim Minguella. Departament d’Enginyeria Mecànica.

La impressió 3D és un conjunt de tecnologies relativament recents, en ple estadi de desenvolupament, i que obren moltes expectatives de futur. Com funcionen aquestes tecnologies? Què podem imprimir en 3D avui en dia? On ens portarà aquesta nova revolució dels mitjans de producció? De la figureta de Pokémon a l’òrgan humà de recanvi, de les maquetes amb corbes de nivell a l’aplicació de la intel·ligència artificial, repassarem fites i idees i somiarem, potser, a canviar la manera de fer les coses.

La impressió 3D, una revolució tecnològica nascuda en el món de l’enginyeria

Ponent: Felip Fenollosa. Departament d’Enginyeria Mecànica.

S’explica què és i com va néixer la impressió en 3D i se n’exposa la rapidíssima evolució i els diferents àmbits on s’utilitza, i es mostra com la UPC hi té un gran protagonisme a través del CIM UPC. La conclusió és que es tracta d’un camp en el qual en pocs anys es necessitaran molts professionals, que cal formar per al futur.

Materials de cine

Ponent: Núria Salán. Departament de Ciència i Enginyeria de Materials.

La ciència-ficció utilitza recursos d’enginyeria de manera molt habitual, i dins d’aquests recursos, els metalls són protagonistes directes i indirectes de moltes escenes. Sovint les imatges i seqüències de metalls que es mostren, incorren en irregularitats molt llunyanes de la realitat. Amb molt de respecte, amor i un punt d’humor, s’han seleccionat sèries i pel·lícules molt conegudes mostrant les “irrealitats” que ens han fet pensar que algunes coses eren possibles, per destacar que no sempre la ficció pot ser una realitat científica.

Materials: la veritable revolució del segle XX!

Ponent: Núria Salán. Departament de Ciència i Enginyeria de Materials.

Sovint es diu que el segle XX ha estat cabdal en la revolució industrial i tecnològica, però, en realitat, cap d’aquestes fites s’hauria assolit sense l’acompanyament dels materials. Es comparen com eren a principis del segle XX alguns productes d’ús quotidià (roba, mobiliari, automoció, esport) i com són actualment gràcies als avenços de la ciència, la tecnologia i, sobretot, els materials.

 

Química

La cara oculta de la taula periòdica

Ponent: Núria Salán. Departament de Ciència i Enginyeria de Materials.

Conferència en què, a partir de l’origen dels noms dels elements químics, es fa un passeig per esdeveniments històrics per a la comunitat científica, com ara la creació dels Premis Nobel i els “criteris” de selecció de les persones guanyadores. La “cara oculta” que recull el títol de la xerrada fa referència als noms d’investigadores que, com ha passat en altres àmbits, han estat obviades per la història i ignorades pels seus companys de feina i recerca. Però amb conferències com aquesta podem rescatar-les i destacar els seus èxits!

 

Enginyeria Naval, Marina i Nàutica

Màquines i motors marins

Ponent: Santiago Ordás. Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques.

Vols saber com funciona un vaixell? Amb aquesta conferència l’alumnat coneixerà els tipus d’instal·lacions existents a les sales de màquines dels vaixells mercants, el seu funcionament i les característiques que han de tenir els diferents equips per a un funcionament correcte, els serveis i els sistemes d’abordatge.

Simulació per ordinador aplicada a l'enginyeria costanera i energia renovable marina

Ponent: Corrado Altomare. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

La conferència presenta l’aplicació de models numèrics de darrera generació aplicats a problemes d’enginyeria costanera i simulació de dispositius d’energia renovable marina. Els models numèrics i les simulacions per ordinador són avui en dia eines fonamentals per a l’assistència en el disseny d’estructures i dispositius nous. La xerrada mostrarà els avenços en un model numèric de partícules que s’ha dut a terme a la UPC.

 

Medi ambient i sostenibilitat

Canvi climàtic. El conte de la Gaia i en Carboni

Ponent: Pere Losantos. Gabinet d'Innovació i Comunitat.

Has sentit a dir –i ho estàs vivint– que el planeta s’està escalfant, que el nivell del mar puja i que cada cop plou menys però més fort? Saps que el canvi climàtic n’és el responsable i també has sentit a dir que el 2050 haurem de ser neutres en carboni? No et queda clar què implica això per a tu i per als alumnes i les alumnes a qui fas classe, tampoc saps ben bé com els ho pots explicar?

En aquesta xerrada o taller participatiu construirem plegats els futurs possibles a partir del conte de la Gaia i en Carboni. Farem un viatge a través de la història, amb una mirada crítica des de la ciència, la societat i la política, i acabarem imaginant-nos un món ben diferent d’aquest 2050 que cada dia és més a prop. (Entre 25 i 30 alumnes per sessió. El taller pot durar entre 1 i 2 hores, i cal un projector).

Canvi climàtic. La petjada de CO2 de la meva escola

Ponent: Pere Losantos. Gabinet d'Innovació i Comunitat.

Ens diuen que hem de reduir les emissions a la meitat el 2030 i a zero el 2050. Hi ha una llei que obliga l’Administració a fer-ho, una metodologia establerta clara i fàcil de seguir i una plataforma per publicar-ho, però poques escoles ho fan o ho tenen com a projecte de centre. En aquesta xerrada o taller participatiu identificarem els elements de l’escola que generen més emissions (mobilitat, calderes de gas, aire condicionat, consum de paper i aigua, procedència del menjar, electricitat…) i aprendrem a fer un pla de reducció. Aquesta activitat es pot demanar com a taller únic o com a punt de partida d’un projecte de quantificació de la petjada de CO2 i disseny del pla de reducció que pot durar tot un curs i repetir-se cada any. (Entre 25 i 30 alumnes per sessió.
El taller pot durar entre 1 i 2 hores, i cal un projector).

 

Òptica i Optometria

Funcionament de la visió estereoscòpica i realitat virtual

PonentMontse Lucena. Departament d'Òptica i Optometria.

Un sistema visual “perfecte” permet que el nostre cervell tingui una visió en 3D. Les “ulleres de realitat virtual” i els continguts que ens presenten creen imatges i entorns simulant aquest funcionament natural del nostre sistema visual. En aquesta conferència l’alumnat entendrà com funciona la visió
estereoscòpica i per què hi ha persones que veuen fàcilment les imatges en 3D i altres que no.

Salut visual i cooperació

Ponent: Lluïsa Quevedo. Departament d'Òptica i Optometria.

La salut visual no és a l’abast de tothom. En el tercer món, problemes visuals que a occident tenen una solució senzilla, com ara una miopia mitjana-alta o unes cataractes, poden significar ceguesa funcional i, per tant, discapacitat i exclusió. Des de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), en comunió amb l’ONG Òptics pel Món i sempre amb el suport del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC, posem el nostre granet de sorra per pal·liar aquest fet gravíssim. La llum ha d’arribar a tothom i tothom hi pot ajudar!

 

Tecnologia i Societat

El compromís social a la UPC. Disseny de sistemes elèctrics per a zones rurals de països en desenvolupament

Ponent: Marc Juanpera. Departament d’Organització d’Empreses.

Repàs d’exemples del compromís social de la UPC, tant a Catalunya com per a la promoció de serveis bàsics en països en vies de desenvolupament en col·laboració amb ONG i altres organitzacions. A més, es proposa el repte de configurar una metodologia d’ajuda a la presa de decisions per al disseny de sistemes elèctrics per a comunitats rurals. Donades unes alternatives d’electrificació (sistemes aïllats en microxarxa o sistemes connectats a la xarxa, utilitzant energies exclusivament renovables o utilitzant també dièsel), els estudiants i les estudiants hauran de pensar en criteris per escollir la millor alternativa. Per trobar-los, es remarcarà la importància de considerar aspectes econòmics, tècnics, socials, ambientals i institucionals que assegurin la sostenibilitat del projecte a llarg termini. Tot seguit, es discutirà la naturalesa dels criteris, qualitativa o quantitativa, i s’indicaran com es poden quantificar per a cada cas. Finalment, es mostrarà als i les estudiants una proposta de criteris i de quantificació que s’ha seguit en un projecte científic real, juntament amb una avaluació conjunta de tots els projectes proposats, dels quals s’ha acabat escollint la millor alternativa. Per fer aquesta avaluació conjunta, se’ls ensenyarà una eina multicriteri molt útil per a quan s’han de prendre decisions en funció de molts criteris de naturalesa diversa.

L'art i la ciència de l'enginy aplicat a la nostra vida: juguem a fer d'enginyer/a?

Ponent: Núria Salán. Departament de Ciència i Enginyeria de Materials.

Amb imatges de grans fites assolides gràcies als avenços de la ciència i la tecnologia, i també de grans “pífies”, es fa un recorregut per l’evolució de l’aplicació dels coneixements i de la recerca, de l’àmbit de l’enginyeria a la millora de la qualitat de vida de la societat, passant pels inconvenients que pot comportar si no es fa bé.

L'enginy (in)visible

Ponent: Núria Salán. Departament de Ciència i Enginyeria de Materials.

En l’actualitat, homes i dones accedeixen a la formació universitària aparentment en paritat, però a les titulacions de caire tecnològic encara no es reflecteixen els percentatges de la societat. Tractarem l’accés de les dones a la universitat en carreres de ciència i tecnologia, la resposta de la societat, curiositats, anècdotes, dades numèriques d’abans i d’ara. Posarem en relleu la poca visibilitat de la dona en l’àmbit tecnològic i com encara s’arrosseguen estereotips que no afavoreixen l’apropamentde la dona a les titulacions tecnològiques.

Perspectives a una carrera científica

Ponent: Alberto Rebassa. Departament de Física.

En aquesta xerrada es tractaran tant els aspectes positius com els reptes que implica una vida dedicada a la ciència, en particular a la recerca en astronomia i astrofísica. Es donaran indicacions de quin és el perfil i les aptituds i habilitats bàsiques requerides, i també es faran suggeriments per afrontar el possibles reptes. Finalment, es parlarà de les activitats diàries que duen a terme els científics.

Què és l’enginyeria?

Ponent: Jaume Fabregat. Departament de Matemàtiques.

Un enginyer o una enginyera es pot veure, i així es presenta, com una persona que aplica l’enginy (imaginació, creativitat) amb el propòsit d’aconseguir quelcom útil, i que ho fa bé, conreant l’art d’elegir i combinar coneixements (conceptes, procediments, actituds) per superar els reptes, mirant de trobar solucions tecnològiques i decantant-se després per la millor, tot això sent conscient que està canviant el món.

Recerca tecnològica i experiència d'usuari

Ponent: Daniel Guasch. Càtedra UNESCO d'Accessibilitat.

Xerrada sobre el paper de la tecnologia en l’àmbit de la discapacitat en què es presentaran mostres o demostracions de tecnologia per a invidents (algun programa informàtic, el projecte SAPIENS i altres). S’explicarà el vessant social que té la ciència i la tecnologia, en aquest cas aplicades al món de la discapacitat.

Transcendència de l'enginyeria. Importància de la tecnologia en l'evolució de la humanitat

Ponent: Manel López. Departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny.

Els primers humans buscaven solucions als problemes en la naturalesa. Amb la seva capacitat d’enginy i de ser enginyós, l’ésser humà ha transformat l’entorn i creat artefactes (productes) que han definit pautes en les diferents civilitzacions i a la vegada han marcat aspectes transcendentals en l’evolució humana.
La tecnologia intenta donar resposta als desitjos i les necessitats dels éssers humans en el seu context social i l’entorn. L’enginyeria aplicada permet actuar en el pensament i els sentiments, donar serveis i béns a les societats, transformar el món i l’entorn on vivim. L’enginyeria està al servei de tothom!

 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Geomàtica i geoinformació

Què és la geomàtica?

Ponent: Rogelio López. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

La geomàtica engloba nous desenvolupaments en l’àmbit de la cartografia, la geodèsia i el conjunt de “ciències d’observació de la Terra”, originats per la combinació de noves tecnologies i nous sensors per al treball sobre el territori. La conferència aprofundeix en els sistemes de posicionament per satèl·lit (GPS), els sistemes inercials i la teledetecció activa i passiva des d’un satèl·lit o una aeronau (radar, infraroig...), entre altres. A més, pretén mostrar com aquestes solucions han augmentat les possibilitats de conèixer el territori i valorar l’impacte de l’activitat humana en el medi.

Visualització de models 3D del terreny amb ulleres de realitat mixta amb finalitats de recerca i divulgació de geoinformació i riscos geológics

Ponent: Josep Gili. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

L’activitat és eminentment pràctica, amb la utilització individual de les ulleres HoloLens 2 de Microsoft per veure models 3D de diferents tipus i orígens: topografia, fotogrametria amb dron, imatges de satèl·lit, mapes en 3D, models subterranis, aixecaments arquitectònics d’interiors, despreniments rocosos, etc. Alguns són de tipus immersiu i es poden veure fixats en l’entorn de la sala, on es poden compartir i sobre els quals es pot discutir amb altres persones. És una activitat d’una durada aproximada d’1 a 2 hores i està adreçada específicament a grups reduïts d’alumnes o a grups de 5 professors o professores.

Sistemes de posicionament global (GPS i altres) i les seves aplicacions

Ponent: Josep Gili. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

Els sistemes de posicionament global (GPS, GALILEU, GLONASS, etc.) són cada dia més coneguts i utilitzats. Es basen en una sèrie de satèl·lits que orbiten al voltant de la Terra i aconsegueixen que qualsevol usuari pugui conèixer la seva posició (longitud, latitud i altitud) de manera ràpida i precisa. La conferència explica de forma divulgativa aquesta tecnologia, que ha millorat la navegació terrestre, marítima i aèria i és la base per a molts nous desenvolupaments, i mostra algunes de les solucions que aporten els sistemes GNSS.

 

Sistemes intel·ligents i Robòtica

Control automàtic: més enllà del concepte

Ponent: Carlos Ocampo. Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial.

En el marc de la realitat social i tecnològica, el control automàtic és sovint una disciplina desconeguda i poc escollida pels estudiants i les estudiants, atès que inclou components de diverses disciplines i té un alt contingut teòric (aparentment). Aquesta xerrada se centra a descobrir què significa realment això del control, per què es pretén que sigui automàtic, on és, d’on ve i qui el va inspirar. Després, es discuteix sobre cap a on es vol anar en aquesta disciplina, què la inspira actualment i com ella mateixa sosté conceptes tan de moda com la internet de les coses, la indústria 4.0 i el machine learning, i el que ve en el futur de la mà de la robòtica i altres disciplines afins. La sessió s’ofereix en castellà o anglès.

La intel·ligència artificial, com està impactant en les nostres vides?

Ponent: Cecilio Angulo. Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial.

La intel·ligència artificial és una de les tecnologies que més disrupció està provocant en la nostra societat. Com tota nova eina, genera un munt d’expectació, però també neguits, amb o sense fonament científic i tècnic. Com sempre, la informació és el millor remei contra les inseguretats. En aquesta xerrada farem un tast sobre què és la intel·ligència artificial, on i com s’aplica en l’actualitat, quins impactes significatius té en les nostres vides i què en podem esperar en
un futur proper.

La ‘smart city’: connectant la ciutat a internet per poder viure millor

Ponents: Rafael Vidal i Carles Gómez. Departament d’Enginyeria Telemàtica.

La població del món s’està concentrant a les ciutats. Això genera nous reptes quant a la gestió del recursos (per exemple, aigua i energia), la reducció de la contaminació (per exemple, trànsit) o la millora de la qualitat de vida dels seus habitants (per exemple, reduir temps d’espera per trobar aparcament). En aquesta xerrada es veurà com la internet de les coses permet connectar les ciutats a internet i, a partir d’aquí, dona resposta als reptes esmentats, amb la qual cosa dona lloc al que es coneix com a ‘ciutats intel·ligents’.

Les enginyeries i la revolució 4.0

Ponent: Rosa Giralt. Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC.

Sabem què fan els enginyers i enginyeres? Sabem què és la revolució 4.0? En aquesta xerrada resolem aquestes preguntes explicant quina és la feina dels enginyers i enginyeres, sobretot la que està vinculada a la revolució 4.0, i veurem diversos exemples de sistemes que han anat millorant gràcies a la intel·ligència que s’hi ha afegit.

Robòtica per a la rehabilitació i l'assistència

Ponent: Alícia Casals. Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial.

La tecnologia i, més concretament, la robòtica estan evolucionant en l’àmbit de la salut i l’assistència a les persones. En aquesta conferència s’analitza el progrés de la robòtica en el camp de la rehabilitació i l’assistència a les persones amb discapacitat, o amb necessitats de rehabilitació, i també a la gent gran, principalment a través dels equips existents actualment. Aquesta anàlisi permetrà també fer una certa prospecció sobre les perspectives de futur de la robòtica en aquest camp.

 

Sistemes Electrònics

Tecnologies per a la vigilància del cor a casa

Ponent: Ernesto Serrano. Departament d’Enginyeria Electrònica.

Lluny del que estem acostumats a veure en diverses sèries de televisió, els aparells de vigilància mèdica no han de ser sempre gaire sofisticats. Poden adaptar-se a entorns no clínics, com ara a casa, de manera que amplien el ventall d’opcions que ens ajudaran a tenir cura de la nostra salut, en especial la vigilància del sistema cardiovascular, en un futur proper. Parlarem de diverses tecnologies de sensors que es poden incorporar a aparells d’ús domèstic i presentarem els resultats obtinguts amb alguns prototips recents.

 

Xarxes i comunicacions

Nanocomunicacions: creem xarxes wifi de la mida del teu polze

Ponent: Sergi Abadal. Departament d’Arquitectura de Computadors a la Universitat Politècnica de Catalunya; i Marina Zapater, professora associada a School of Management and Enginneering Vaud (HEIG-VD), a la University of Applied Sciences Western Switzerland (HES-SO).

Les comunicacions de ràdio sense fil, que permeten que els nostres mòbils es connectin a Internet, són presents en el nostre dia a dia i de vegades ens és difícil imaginar-nos la vida sense. Les antenes, que són els dispositius que possibiliten la comunicació sense fil, són cada dia més petites i més ràpides. De fet, nous materials com el grafè permeten la miniaturització d’antenes fins a escala nanomètrica, cosa que ens permet crear aplicacions que es poden qualificar de ciència-ficció. En aquesta activitat descobrirem què és un nanòmetre i parlarem d’aquestes aplicacions, en especial del cas de les comunicacions dins un xip de la mida del teu polze, per millorar els processadors que tenim dins els mòbils i ordinadors o en el núvol. Mitjançant un petit joc, intentarem entendre per què necessitem comunicacions dins d’un xip i com les nanoantenes ens ajuden a millorar-ne el rendiment.