Tallers científics i tecnològics

Els centres de la UPC organitzen, durant tot l'any, tallers científics i tecnològics adreçats a estudiants de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius perquè puguin experimentar la ciència i la tecnologia i conèixer de primera mà la recerca que es fa a la UPC. Consulta l'oferta de tallers per àmbits de coneixement:


També pots trobar tallers de la UPC a l'Escolab i al Programa d'Activitats Escolars (PAE) de l'Ajuntament de Barcelona.

Arquitectura, Urbanisme i Edificació

A la recerca de nous materials que ens protegeixin del foc

 • Adreçat a: alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Visita al Laboratori del Foc de l’EPSEB on us ensenyarem experiments per analitzar el comportament dels materials amb el foc i us explicarem les investigacions que fem per desenvolupar materials amb un millor comportament en cas d’incendi. Podreu veure com actuen els retardants de flama i què podem fer per protegir els edificis.
 • On? A l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).
 • Més informació

Aula educativa Living Lab LOW3

 • Adreçat a: alumnes de batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Activitats didàctiques participatives en un laboratori viu de docència i recerca per a una arquitectura i un estil de vida més sostenibles.
 • On? A l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).
 • Més informació

Mesurant i dosificant morters

 • Adreçat a: Alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Al Laboratori de Materials de l’EPSEB farem una breu introducció als conglomerats i experimentarem com es comporta un morter de terra, variant les proporcions dels seus components: aglomerat, àrid i aigua. L’alumnat haurà de mesurar, dosificar i pastar
  morters.
 • On? A l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).
 • Més informació

Per què sóc arquitecte tècnic?

 • Adreçat a: Alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Explicar l’activitat professional de l’arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, a partir d’experiències reals, mostrant-ne exemples i explicant a grans trets la professió.
 • On? A l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).
 • Més informació

Tots els materials de construcció es trenquen igual?

 • Adreçat a: Alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? En aquesta activitat caracteritzarem les propietats mecàniques de materials com el formigó, l’acer o els maons, i esbrinarem per què tenen comportaments diferents. A l’inici farem una breu explicació teòrica dels conceptes amb els quals treballem quan volem caracteritzar mecànicament un material i després farem assajos de tracció, compressió i flexió de diferents materials de construcció. Els resultats ens ajudaran a entendre com varien les propietats mecàniques en funció de la naturalesa química del material.
 • On? A l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).
 • Més informació

Visita a la casa sostenible: casa TO

 • Adreçat a: primària, secundària i batxillerat.
 • Què faran? Visitaran la TO, una casa 100 % sostenible situada al Campus Diagonal-Besòs i construïda per estudiantat del grau en Estudis d’Arquitectura i en Enginyeria de l’Energia. És una construcció que, a més facilitar una gestió més sostenible, és dinàmica i ajuda a posar en pràctica nous hàbits quotidians, més eficients energèticament i que suposen un impacte ambiental menor.
 • On? Al Campus Diagonal-Besòs.
 • Més informació

Visita al prototip RESSÒ

 • Adreçat a: primària, secundària i batxillerat.
 • Què faran? Visita al prototip d’habitatge energèticament eficient. Explicació del funcionament del sistema i de les estratègies de passivitat bioclimàtica.
 • On? Al Barri de Sant Muç, Rubí.
 • Més informació

Disseny i Tecnologia Multimèdia

Introducció a l’animació 3D

 • Adreçat a: alumnes de batxillerat.
 • Què faran? Es realitzarà una animació 3D amb un personatge carismàtic mitjançant el programa que utilitzen els estudis d’animació. D’altra banda, s’ensenyarà quins són els diferents departaments que treballen per fer una pel·lícula o un videojoc.
 • On? Al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), a Terrassa.
 • Més informació

Introducció a la composició d’imatges reals i virtuals

 • Adreçat a: estudiants d'educació infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Es treballarà el punt de vista i la il·luminació en escenaris virtuals. Al plató del centre s’utilitzaran els recursos destinats a la fusió d’imatges, com poden ser el chroma i els elements de postproducció. Es crearan imatges que impliquin fusionar tecnologia CGI i imatge real captada al plató, mitjançant el procés de postproducció.
 • On? Al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), a Terrassa.
 • Més informació

Introducció al disseny de personatges per a animació i videojocs

 • Adreçat a: alumnes de batxillerat.
 • Què faran? Aprendran com és el procés de creació d’un personatge i en crearan un. Coneixeran com treballen els estudis d’animació i quines en són les fonts d’inspiració.
 • On? Al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), a Terrassa.
 • Més informació

Enginyeria Civil

Aigua, com es neteja perquè la puguem beure?

 • Adreçat a: alumnes de 1r i 2n de batxillerat.
 • Què faran? L’aigua que ens arriba neta a casa prové del rius, embassaments i aqüífers. Tanmateix, aquesta aigua ha de passar per un procés de tractament complex abans que la puguem consumir amb garanties sanitàries (sense microorganismes ni substàncies tòxiques). El principal procés per potabilitzar l’aigua és l’eliminació de la matèria que hi ha en suspensió. Això es fa mitjançant un procés de coagulació/floculació i una sedimentació posterior.
 • Ponent: Jaume Puigagut.
 • On? A l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
 • Més informació.

Aplicacions de la simulació per ordinador en enginyeria

 • Adreçat a: alumnes de 1r i 2n de batxillerat.
 • Què faran?Xerrada en què es presentaran els avenços realitzats a l’Escola de Camins en matèria de simulació per ordinador per a projectes d’enginyeria. La simulació és una eina indispensable per al disseny en enginyeria i permet fer prediccions en àmbits molt variats. Veurem exemples i aplicacions relacionats amb la simulació de tsunamis, desplaçaments de terres, disseny de preses, així com simulacions en biomedicina i aplicacions en la salut, simulacions ambientals per a l’optimització del funcionament de telescopis astronòmics, aerodinàmica de vehicles i altres aplicacions industrials.
 • Ponent: Alessandro Franci.
 • On? A l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
 • Més informació.

Com es mouen els edificis durant un terratrèmol?

 • Adreçat a: alumnes de 1r i 2n de batxillerat.
 • Què faran?Veurem maquetes d’edificis, amb les quals, utilitzant la plataforma de hardware Arduino, n’analitzarem el moviment quan hi ha un terratrèmol. A més, generarem terratrèmols digitals i veurem què succeeix!
 • Ponent: Rolando Chacón
 • On? A l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
 • Més informació.

Com i perquè es mou l’aigua en els rius i els canals?

 • Adreçat a: alumnes de 1r i 2n de batxillerat.
 • Què faran?S’explicaran les diferents condicions en què es pot transportar l’aigua (pressió o làmina lliure), la necessitat de fer-ho (abastament, drenatge, etc.) i el paper que hi tenim els enginyers i enginyeres civils. Mitjançant el canal de pendent variable del Laboratori de Mecànica de Fluids ubicat a l’Escola de Camins, es mostraran les característiques principals de l’aigua en moviment i la interacció que té amb diferents estructures.
 • Ponent: Martí Sánchez
 • On? A l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
 • Més informació.

Contribucions de l’enginyeria hidràulica a la societat i al medi ambient

 • Adreçat a: alumnes de 1r i 2n de batxillerat.
 • Què faran?El taller presentarà, a través d’exemples i vídeos, com l’enginyeria hidràulica contribueix al benestar de la nostra societat. S’exposaran quines són les actuacions més significatives d’aquesta branca de l’enginyeria civil i com des de la hidràulica es contribueix a millorar l’estat ecològic dels ecosistemes aquàtics.
 • Ponent: Carles Ferrer
 • On? A l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
 • Més informació.

Els nous reptes de l’aigua: disruptors endocrins, microplàstics i gens de resistència als antibiòtics. Anècdota o amenaça?

 • Adreçat a: alumnes de 1r i 2n de batxillerat.
 • Què faran? Parlarem dels nous contaminants de l’aigua. Els recursos hídrics cada vegada són recursos més preuats. D’una banda, el canvi climàtic està provocant que els recursos siguin cada vegada més escassos i, de l’altra, cada cop exigim que la seva qualitat sigui millor. Més enllà dels contaminants clàssics, com els patògens, sòlids en suspensió i nutrients, sorgeixen nous compostos que dibuixen els nous reptes de l’aigua. Alguns d’aquests elements, com els gens de resistència als antibiòtics, són una de les grans amenaces per la salut pública del segle XXI. A la xerrada s’explicaran les característiques d’aquests compostos i quines eines ofereix l’enginyeria per minimitzar-ne l’impacte.
 • Ponent: Paula Rodríguez
 • On? A l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
 • Més informació.

Energia eòlica flotant en alta mar: un futur d’oportunitats

 • Adreçat a: alumnes de 1r i 2n de batxillerat.
 • Què faran? Al taller es pretén dotar els alumnes d’una idea general del gran potencial de l’energia eòlica marina, així com mostrar alguns dels actuals prototips desenvolupats arreu del món i els seus avantatges/inconvenients. Es realitzarà una breu introducció a les tasques dels graduats i graduades en Enginyeria Civil, Enginyeria Ambiental i Ciències i Tecnologies del Mar en aquest camp d’energia renovable.
 • Ponent: Climent Molins
 • On? A l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
 • Més informació.

La utilització de residus en els materials de construcció en matrius amb base de ciment i la seva durabilitat

 • Adreçat a: alumnes de 1r i 2n de batxillerat.
 • Què faran? Assajarem mostres de morter/formigó (assaigs químics, físics i mecànics) amb residus (cendres, PNFU, àrids de demolició...) i les compararem amb els formigons/morters estàndards. També mostrarem com la química ens permet conèixer l’estat del formigó amb i sense l’addició de residus i valorar-ne la durabilitat.
 • Ponent: Susanna Valls.
 • On? A l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
 • Més informació.

Models 3D i reducció de riscos; és possible?

 • Adreçat a: alumnes de 1r i 2n de batxillerat.
 • Què faran? Les inundacions i els moviments de vessants naturals, com ara esllavissades i despreniments, són els riscos geològics que tenen més impacte econòmic i social a Catalunya (i a gran part del món on el vulcanisme o la sismicitat no tenen un paper rellevant). Els drons ens permeten obtenir models 3D de molt alta resolució del terreny en zones perilloses, cosa que millora la qualitat de les dades i redueix el risc per als qui ens dediquem als riscos geològics. Mostrarem algunes de les metodologies que utilitzem des que es programa el vol autonòm del dron i es prenen fotografies, com es generen els models 3D i com treballem les dades, per exemple, per identificar masses rocoses inestables i fer-ne estudis d’estabilitat, realitzar seguiments per entendre com es comporta una esllavissada o utilitzar models de molt alta resolució del terreny per dur a terme simulacions d’inundacions i dissenyar mesures de mitigació del risc.
 • Ponent: Roger Ruiz.
 • On? A l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
 • Més informació.

Per què la sorra es converteix en un fluid?

 • Adreçat a: alumnes de 1r i 2n de batxillerat.
 • Què faran? L’objectiu de l’activitat és explicar les causes que originen que un material granular es comporti mecànicament com un líquid. La liquació de sorres és un fenomen que es presenta quan la pressió de l’aigua iguala la pressió originada pel pes de la sorra. Las causes més comunes solen ser les forces d’infiltració que origina la circulació d’aigua o l’increment de pressió d’aigua per un terratrèmol. En la sessió s’hi introduirà el fenomen tot mostrant imatges de liquació produïda per terratrèmols, entre altres situacions. Tot seguit es farà un experiment en una columna de sorra on s’anirà augmentant la pressió de l’aigua fins a aconseguir la liquació del material, així es constatarà que el material ha perdut la resistència al tall.
 • Ponent: Anna Ramon.
 • On? A l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
 • Més informació.

Realitat augmentada, simulació en temps real i enginyeria computaional

 • Adreçat a: alumnes de 1r i 2n de batxillerat.
 • Què faran? Aquest taller proposa una introducció a la simulació i el modelatge numèric mitjançant una taula de sorra amb realitat virtual. Els participants podran jugar amb la taula i experimentar amb els efectes dels canvis de la topografia a la xarxa fluvial. Es presentaran exemples de les innombrables aplicacions científiques i industrials de l’enginyeria computacional.
 • Ponents: Berto Garcia i Sergio Zlotnik.
 • On? A l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
 • Més informació.

Rutes de geologia urbana

 • Adreçat a: estudiants de 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Es farà una presentació de la UPC i sobre la gestió dels georecursos d’una manera sostenible. El taller pot tenir una durada d’1 o de 2 hores:
  • Si l’activitat és d’una hora, es fa un recorregut per les rodalies del punt de trobada i es fan diverses parades posant una atenció especial als materials constructius d’origen geològic (georecursos) que s’han utilitzat en els edificis i monuments del municipi.
  • Si l’activitat té una durada de 2 hores, després del recorregut es fa un taller de confecció de cartografia digital de punts d’interès.
 • On? A la localitat del centre educatiu.
 • Ponent: David Parcerisa, docent de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa.
 • Més informació

Tallers al Museu de Geologia Valentí Masachs

 • Adreçat a: estudiants d'educació infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Coneixeran què se’n treu dels minerals i les roques, quins són els minerals del futur i com ens en podem aprofitar respectant el medi ambient on es troben. Els més petits (P4 i P5) també podran experimentar amb els minerals amb el taller ‘La Terra ens dona coses bones’.
 • On? Al Museu de Geologia Valentí Masachs, ubicat a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM).
 • Més informació

Enginyeria Industrial

Errors, fractures i catàstrofes: per què es trenquen els materials?

 • Adreçat a: alumnes de 1r i 2n de batxillerat.
 • Què faran? Coneixeran les propietats mecàniques dels materials i de la seva rellevància en errors de vehicles i components, com el Titanic o el transbordador espacial Challenger. A més, descobriran la diferència entre els diferents materials (polímers, metalls i compostos) i entre trencament fràgil i dúctil, la degradació dels materials per degradació o fatiga, i la importància d’entendre el comportament dels materials per evitar errors. En la sessió es parla també sobre el paper de l’enginyeria de materials per desenvolupar nous materials avançats més segurs i fiables, i, fins i tot, materials intel·ligents que s’autoreparen o que avisen abans de fallar. Al laboratori es realitzaran demostracions de fractura i deformació de materials mitjançant assajos de tracció uniaxial, duresa, trencament de Charpy i trencament per fatiga.
 • On? A l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).
 • Més informació

Tallers de difusió tecnològica

 • Adreçat a: estudiants de 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Amb els tallers que ofereix l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) coneixeran com funciona una làmpada fluorescent, per què fa fred una nevera, programaran en 3D; o sabran quins valors han de prevaler en l'enginyeria, entre altres coses.
 • Els tallers es poden concertar a través de la plataforma Escolab. A la cerca de centre selecciona Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (UPC).
 • Més informació

Tallers d’Enginyeria a l’EPSEM

 • Adreçat a: alumnes de 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Tallers d’enginyeria i matemàtiques durant tot el curs.
  Puntualment, tallers d’inscripció individual de química industrial.
 • On? A l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
  (EPSEM).
 • Més informació

Tastets d’Enginyeria a l’EPSEVG

 • Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Podran aprendre a programar automatismes; sabran com funciona la domòtica o una màquina elèctrica, o assajaran amb diferents materials, entre altres temes.
 • On? A l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
  (EPSEVG).
 • Més informació

Matemàtiques i Estadística

Stat Wars: l’imperi de les dades II

 • Adreçat a: Alumnes de quart d'ESO i 1r de Batxillerat. Grup màxim 200 alumnes. Possibilitat de fer grups més petits (grup classe).
 • Què faran? L'activitat té el format de xerrada – concurs i s'hi desenvolupen diferents jocs, en els quals es participa individualment o en grup, per tal de resoldre els problemes quotidians abordables mitjançant tècniques estadístiques. Amb aquestes activitats es pretén crear un clima interactiu amb la participació dels assistents, tot despertant la consciència critica respecte al tractament de dades.
 • Més informació: per sol·licitar el taller cal contactar amb deganat.fme@upc.edu.

Tastets d’Enginyeria a l’EPSEVG

 • Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Aprendre el funcionament del programari Geogebra per l’aprenentatge de conceptes matemàtics orientats al disseny industrial.
 • On? A l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG).
 • Més informació

Òptica i Optometria

Fotografia analògica i digital amb una càmera estenopeica (pinhole)

 • Adreçat a: alumnes de batxillerat.
 • Què faran? Es formaran imatges fotogràfiques amb el dispositiu òptic més senzill de tots: un petit forat o pinhole. Per això s’utilitzaran càmeres de diferents mides i formes. En el cas de les imatges analògiques, se’n farà el revelatge en el laboratori. Les imatges digitals es processaran mitjançant software.
 • Cost: S’hauran de pagar els materials, que són: líquids de revelatge i paper fotogràfic. 50 € per cada grup de 10 alumnes.
 • On? A la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT).
 • Més informació

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

Generació de models 3D mitjançant fotografies

 • Adreçat a: alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Participar en xerrades i tallers que els aproparan a la ciència i la tecnologia des del punt de vista de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i, en concret, de les telecomunicacions. L’activitat es desenvolupa en una única sessió que inclou dos tallers sobre bioenginyeria i ciberseguretat.
 • On? A l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).
 • Més informació

Introducció a la geoinformació. Sistemes d’informació geogràfica

 • Adreçat a: alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Avui en dia, un 70 % de la informació que manegem està geolocalitzada. Les eines actuals tipus Google Maps ens permeten conèixer en temps real successos o accions que s’estan duent a terme al nostre entorn o fora. Aprendre a utilitzar aquesta informació pot ajudar-nos en la nostra vida quotidiana. Amb aquesta activitat es pretén introduir els alumnes i les alumnes en els sistemes d’informació geogràfica i les seves diferents aplicacions a la societat del coneixement.
 • On? A l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).
 • Més informació 

Saps com et pots protegir dels ciberatacs? Aprèn sobre ciberseguretat i les millors maneres de protegir-te

 • Adreçat a: alumnes de 3er i 4t d'ESO i batxillerat.
 • Què faran? La vida digital ens aporta grans beneficis, però no està exempta de riscos. Hi ha múltiples activitats fraudulentes que poden afectar la nostra vida a través de la xarxa: poden suplantar la teva identitat i actuar en nom teu sense que ho sàpigues, obtenir dades privades i sensibles que poden aprofitar per al seu benefici econòmic, etc. Per minimitzar aquests riscos, cal prendre “consciència digital”. Al final de l’activitat serem capaços d’identificar amenaces en forma de phishing (enviament de missatges fraudulents), de man-in-the-middle (l’atacant fa d’intermediari i es fica al mig de les nostres comunicacions) o de malware (programa instal·lat al nostre dispositiu amb un objectiu maliciós). En aquest taller, amb una durada aproximada d’una hora, parlem dels atacs més comuns i proposem una sèrie de bones pràctiques que ens ajudaran a evitar-los.
 • On? A l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) o al centre que sol·liciti el taller.
 • Més informació

STEM&Tu

 • Adreçat a: alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Xerrades i tallers que els aproparan a la ciència i la tecnologia des del punt de vista de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i, en concret, de les telecomunicacions. L’activitat és una única sessió amb dos tallers sobre bioenginyeria i ciberseguretat.
 • On? A l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB).
 • Ponent: estudiantat de l'Escola.
 • Format: virtual o presencial.
 • Més informació

Tallers TIC

 • Adreçat a: alumnes de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Tallers de disseny de robots i d’apps per a mòbils Android durant tot el curs. Els tallers es poden sol·licitar per al grup classe. Es proposen també altres activitats puntuals dins l’àmbit TIC d’inscripció individual: programació, Arduino, Internet de les coses (IoT).
 • On? A l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM).
 • Més informació

Tastets d’Enginyeria a l’EPSEVG

 • Adreçat a: alumnes de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? Tallers de robòtica, d’introducció al web 2.0, de construcció i programació d’una app per a dispositius Android, o de cerca d’informació cientificotècnica.
 • On? A l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG).
 • Més informació

Topografia làser per fer plànols

 • Adreçat a: alumnes de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què faran? S’efectuaran diverses pràctiques amb instruments topogràfics (estacions totals, GPS, nivells digitals...). Amb la pràctica es pretén aprendre a mesurar angles i distàncies amb una estació total; entendre com es prenen punts radiats des d’una estació total i amb un GPS topogràfic; veure la representació gràfica dels punts aixecats amb Autocad i mesurar l’alçada d’un edifici.
 • On? A l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).
 • Més informació

Vacuna’t contra les fake news

 • Adreçat a: alumnes de 3r i 4t d’ESO i batxillerat.
 • Què faran? Som conscients que la publicitat ens presenta una visió esbiaixada de la realitat i, per això, estem alerta quan consumim publicitat. Però, què dieu, de les notícies? De vegades, abaixem la guàrdia davant d’allò que pensem que és informació objectiva i no detectem la intenció de vendre’ns alguna cosa. Cal saber, però, que les notícies també poden ser manipulades, alterades o fins i tot inventades. Les fake news són notícies falses o rumors que es propaguen per la xarxa perquè els usuaris les percebin com a certes amb algun objectiu amagat o amb la intenció que es facin virals. En aquest taller, amb una durada aproximada d’una hora, veurem diverses formes en què ens poden arribar les notícies falses i repassarem diferents eines per detectar-les. Per exemple, eines per fer cerques inverses d'imatges i vídeos per comprovar-ne l’origen i la veracitat, eines per contrastar publicacions de Twitter i altres xarxes, o serveis gratuïts mitjançant els quals professionals ajuden a descobrir-les i denunciar-les. Finalment, posarem els participants a prova amb una activitat interactiva per detectar fake news.
 • On? A l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) o al centre que sol·liciti el taller.
 • Més informació

També pots trobar tallers de la UPC a

Escolab

 • Adreçat a: estudiants de 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què és? Una iniciativa del programa Barcelona Ciència de l'Institut de Cultura i del Programa de Cultura Científica de l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. A través seu, les escoles i facultats participants ofereixen tallers tecnològics corresponents als seus àmbits d'estudi.
 • Més informació

Programa d'Activitats Escolars de l'Ajuntament de Barcelona

 • Adreçat a: primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.
 • Què és? Una iniciativa del Consell de Coordinació Pedagògica de l'Institut Municipal d'Educació (Ajuntament de Barcelona). A través seu, les escoles i facultats participants ofereixen tallers i activitats de caràcter científic i tecnològic corresponents als seus àmbits d'estudi.
 • Més informació