Tasta la UPC

Viu l'experiència de ser a la Universitat!
Els centres docents de la UPC obren les seves aules i t'ofereixen la possibilitat d'assistir a alguna de les classes programades per al mes d'abril. Consulta les assignatures i les dates i els horaris en què s'impartiran en format virtual i connecta-t’hi!

Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona

Biologia Molecular i Eines Biotecnològiques (BMEBT)

 • Professora: Irma Roig.
 • Temàtica de l'assignatura:
  Entendre les bases moleculars i els mecanismes de la transmissió i expressió gènica; conèixer les eines biotecnològiques i les metodologies aplicades a la genètica, genòmica, transcriptòmica i proteòmica; conèixer el desenvolupament i l'aplicació d'eines per a la gestió i l’anàlisi de dades biològiques; conèixer i aplicar correctament la informació obtinguda en diferents bases de dades específiques de la matèria, i entendre i relacionar correctament les diferents aplicacions informàtiques específiques per a la gestió i el processament de dades biotecnològiques (bioinformàtica).
 • Dia i horari: 7 d'abril, de 9.30 h a 11.30 h.
 • Connecta't a la classe

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Desgast, Corrosió i Degradació d'Enginyeria de Materials

 • Professor: José Ignacio Iribarren.
 • Temàtica de l'assignatura:
  Corrosió dels metalls i aliatges, amb fonaments termodinàmics i cinètics, un estudio de les diferent tipologies de corrosió, així com els mètodes de protecció, bàsicament protecció catòdica i recobriments.
 • Dia i horari: 6 d'abril, de 8.45 h a 10 h.
 • Connecta't a la classe

Càlcul

 • Professora: Ángeles Carmona.
 • Temàtica de l'assignatura:
  Càlcul és una assignatura d'introducció al càlcul infinitesimal enfocada principalment a la pràctica. S’incideix a adquirir les habilitats necessàries del càlcul diferencial i integral d’una variable. L'assignatura és de formació bàsica compartida amb totes les titulacions que imparteix l'EEBE.
 • Dia i horari: 12 d'abril, de 12.30 h a 14 h.
 • Connecta't a la classe

Emmagatzematge d'Energia i Degradació

 • Professor: Jose López.
 • Temàtica de l'assignatura: 
  L'assignatura presenta les diferents tecnologies d’emmagatzematge d’energia, característiques identificatives dels diferents tipus de sistemes, quins són els nínxols principals de cada tecnologia, els costos i la penetració en el mercat.
 • Dia i horari: 20 d'abril, d'11 h a 12 h.
 • Connecta't a la classe

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Aerodinàmica

 • Professor: Fernando Mellibovsky.
 • Temàtica de l'assignatura:

  Els objectius d'aquest curs d'aerodinàmica són fonamentalment identificar i comprendre l'origen de les forces aerodinàmiques resultants de fluxos externs, i identificar i comprendre els règims de compressibilitat i turbulència dels fluxos aerodinàmics i les equacions associades a una situació de vol qualsevol.

 • Dia i horari: 26 d'abril, de 17 h a 19 h.
 • Connecta't a la classe

Enginyeria Aeroportuària

 • Professora: Jordi Pons.
 • Temàtica de l'assignatura:

  L'assignatura descriu els diferents elements que formen un aeroport, per facilitar la comprensió de l'entorn aeroportuari i dotar els futurs enginyers i enginyeres de les bases necessàries per dissenyar i configurar un aeroport. Es tenen en compte aspectes tècnics, així com de capacitat i demanda. L'assignatura abasta diferents tipus d'aeroports, però fa una atenció especial als aeroports amb connexions internacionals, on són aplicables les recomanacions de l’OACI (Organització de l'Aviació Civil Internacional).

 • Dia i horari: 27 d'abril, de 8 h a 10 h.
 • Connecta't a la classe

Circuits i Sistemes Digitals (CSD)

 • Professor: Francesc J. Robert.
 • Temàtica de l'assignatura:

  La matèria consta de tres temes: circuits combinacionals, sistemes seqüencials i  microcontroladors. El context és el tema 2 de la matèria. En aquesta classe estudiarem els registres síncrons de dades i de desplaçament (data and shift registers). D’aquests components, en primer lloc se’n presenten les especificacions (símbol, taula de funcionament, diagrama de temps) i les aplicacions més usuals. En segon lloc es dissenyen amb tècniques VHDL.

 • Dia i horari: 29 d'abril, de 10 h a 11 h (la classe s'impartirà en anglès).
 • Connecta't a la classe

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Habilitats Directives

 • Professor: Jordi Vilajosana.
 • Temàtica de l'assignatura:

  El focus és ensenyar a liderar i comunicar a futurs gestors i gestores en el sector de la construcció, treballant els nous estils de lideratge, els diferents tipus de comunicació que fem servir en una organització: interpersonal, intrapersonal, grupal i d’exposició pública, també el treball en equip.

 • Dia i horari: 22 d'abril, de 15 h a 17 h.
 • Connecta't a la classe

Propagació i Control d'Incendis en els Edificis

 • Professora: Ana Maria Lacasta.
 • Temàtica de l'assignatura:

  És una assignatura optativa del màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació (MUCAE). Abasta diferents aspectes referents a com s'originen i es desenvolupen els incendis en els edificis, com es comporten els materials i com es pot incidir en la seguretat per reduir els riscos. En aquesta classe en concret analitzarem el comportament humà en una situació d'incendi, parlarem sobre els models de simulació d'evacuació d'edificis i aprendrem a utilitzar un d'aquests programes.

 • Dia i horari: 19 d'abril, de 17 h a 19 h (la classe s'impartirà en castellà).
 • Connecta't a la classe

Materials no Petris

 • Professora: Laia Haurie.
 • Temàtica de l'assignatura:

  Es tracta d'una assignatura en què s'expliquen les propietats de materials de construcció com la ceràmica, el vidre, la fusta, el metall o els aïllaments tèrmics. Quin és el comportament dels diferents materials en cas d'incendi és un tema transversal que cal conèixer per projectar edificis segurs. En la classe que oferim tractarem els conceptes bàsics relacionats amb l'evolució d'un incendi i el paper dels materials en la propagació de l'incendi.

 • Dia i horari: 27 d'abril, de 17 h a 18 h.
 • Connecta't a la classe

Instal·lacions de Valor Afegit en Smart Cities i Smart Buildings

 • Professor: Josep Bordonau.
 • Temàtica de l'assignatura:

  Introduir de manera pràctica i orientada a l’aplicació els conceptes bàsics d’electrònica en el sector de l’edificació i per a professionals de l’edificació. Se centra en l’aplicabilitat al projecte i al control de l’obra.

 • Dia i horari: 29 d'abril, de 18 h a 20 h.
 • Connecta't a la classe (aquesta classe s'impartirà a través de Zoom).

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Bases de l'Enginyeria Química

 • Professor: Toni Dorado.
 • Temàtica de l'assignatura:

  Fonaments de l’enginyeria química a partir de l’anàlisi dels processos que hi tenen lloc i el plantejament dels principis de conservació de la matèria i l’energia per dimensionar, dissenyar i conèixer com les matèries primes es poden transformar en productes d’interès general en la nostra societat.

 • Dia i horari: 6 d'abril, de 12 h a 14 h.
 • Connecta't a la classe

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Xarxes sense Fil: Tecnologies i Aplicacions

 • Professor: Rafael Vidal.
 • Temàtica de l'assignatura:

  L'assignatura està pensada perquè l'estudiantat adquireixi una base àmplia de coneixements, tant teòrics com pràctics, relatius a les xarxes sense fil i, en particular, de les tecnologies que són presents en els nostres mòbils. Es parlarà de la tecnologia NFC al mòbil.

 • Dia i horari: 20 d'abril, de 10.30 h a 12.30 h.
 • Connecta't a la classe

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Control i Automatització Industrial

 • Professor: Albert Masip.
 • Temàtica de l'assignatura:

  Controlar implica fer que els processos funcionin correctament amb unes especificacions de comportament. L'assignatura comprèn els fonaments del control automàtic. Comença amb les equacions diferencials que descriuen el comportament dinàmic dels sistemes físics típics en una indústria. S'utilitza el càlcul operacional per manipular les expressions matemàtiques resultants, per poder analitzar la resposta temporal dels processos industrials que s’han de controlar. Finalment, es fan servir els coneixements sobre la planta per dissenyar un regulador PID que permeti eliminar l'error de control davant una consigna determinada, tot seguint unes especificacions de partida. Aquesta classe consistirà en una revisió del que s'ha vist durant el primer bimestre de l'assignatura mitjançant la resolució d'exercicis.

 • Dia i horari: 8 d'abril, de 8 h a 10 h.
 • Connecta't a la classe

Riscos, Seguretat i Tecnologia Mediambiental

 • Professor: Xavier Colom.
 • Temàtica de l'assignatura:

  És una assignatura en la qual es tracta la problemàtica mediambiental des d'un enfocament molt tecnològic. Es tracten els cinc vectors mediambientals: aigua, sol, energia, atmosfera i residus; els problemes que hi ha en cada un d’aquests vectors; els riscos que generen, i les solucions que es proposen per resoldre aquestes problemàtiques. S'entra de ple en el sector de la indústria química com una de les que més afecta el medi ambient, s'estudien les grans catàstrofes que hi ha hagut els darrers cinquanta anys i s'intenta trobar-hi solucions. En aquesta sessió es parlarà sobre la contaminació dels aqüífers, amb exemples concrets (p. ex., la problemàtica dels purins).

 • Dia i horari: 12 d'abril, de 10 h a 12 h.
 • Connecta't a la classe

Tecnologies Industrials: introducció als Materials

 • Professora: Núria Salán.
 • Temàtica de l'assignatura:

  Quan seiem en una cadira, o quan arrenquem el cotxe, o quan obrim una ampolla, o quan anem al metge, els materials hi són presents i permeten que l’ activitat sigui segura, eficaç, ecològica o fiable. Els materials que, molt discretament, ens faciliten la vida, tenen una resposta macroscòpica que està lligada a "com són" per dins, que és l'estructura micro o submicroscòpica. En aquesta introducció als materials es mostren els aspectes que ens permeten relacionar la "intimitat" d'un material amb el seu comportament i el que en podem esperar, o no.

 • Dia i horari: 14 d'abril, de 15 h a 16 h.
 • Connecta't a la classe

Estructures Aeroespacials

 • Professor: Lluís Gil.
 • Temàtica de l'assignatura:

  L'assignatura dona una visió amplia del càlcul d'estructures orientades a l'aeronàutica i l'espai. La part de la sessió serà una introducció als problemes d'inestabilitat elàstica, un dels modes de fallada d'aquest tipus d'estructures.

 • Dia i horari: 23 d'abril, de 10 h a 12 h.
 • Connecta't a la classe

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Arquitectura i Ciutat amb Realitat Virtual

 • Professor: Isidro Navarro.
 • Temàtica de l'assignatura:

  El disseny arquitectònic i els espais urbans són experiències creatives i que es troben en constant evolució, ja que incorporen consideracions estètiques, sostenibles i eficients. Les noves tecnologies com la realitat virtual permet realitzar aquests processos mitjançant la visualització en el lloc, cosa que facilita la comprensió i percepció de les propostes tècniques. Veurem com es pot experimentar un projecte o un espai urbà amb eines immersives.

 • Dia i horari: 19 d'abril, de 12 h a 14 h.
 • Connecta't a la classe

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Urbanística II-Ciutat i Projecte Residencial dels segles XX-XXI

 • Professor: Joan Moreno.
 • Temàtica de l'assignatura:

  El curs d'Urbanística II proposa a l'estudiant d'arquitectura una aproximació històrica, tècnica i humanística, als projectes urbans residencials que han esdevingut referents en la manera com s'han ordenat les nostres ciutats al llarg dels segles XX i XXI. La classe presenta el cas d'Amsterdam (Països Baixos) i els nous barris residencials que configuren en nou front litoral de la ciutat.

 • Dia i horari: 12 d'abril, de 8 h a 10 h.
 • Connecta't a la classe

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Energia i Medi Ambient

 • Professor: Jordi Llorca.
 • Temàtica de l'assignatura:

  L'energia i el medi ambient són dues de les grans preocupacions de la humanitat i, no cal dir-ho, hem de preparar-nos per a una transició de model energètic per reduir l'impacte ambiental que porta associada l'obtenció i l’ús de l'energia, sobretot pel que fa a la qualitat de l'aire. En aquesta assignatura s'estudien les tecnologies existents per fer front a aquests reptes.

 • Dia i horari: 9 d'abril, de 8.30 h a 11 h (la classe s'impartirà en castellà).
 • Connecta't a la classe

Anàlisi no lineal d'estructures d'acer

 • Professor: Rolando Chacón.
 • Temàtica de l'assignatura:

  Anàlisi no lineal d'estructures d'acer és una assignatura per aprofundir en els fenòmens no lineals i els seus efectes en estructures metàl·liques. S'estudien els fenòmens d'inestabilitat (Linear Buckling), no linealitat geomètrica (GNA), la no linealitat del material (MNA) i els efectes acoblats de la no linealitat geomètrica i material amb una modelització avançada que inclou imperfeccions (GMNIA). A la sessió dedicada a les estructures metàl·liques sotmeses a sol·licitacions sísmiques, es descriu el projecte de les mateixes segons les normatives europees i s'analitzen els diferents tipus de modelització no lineal segons aquestes normatives.

 • Dia i horari: 21 d'abril, de 15 h a 18 h.
 • Connecta't a la classe

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Pattern Recognition and Machine Learning

 • Professor: Cecilio Angulo.
 • Temàtica de l'assignatura:

  Introducció de conceptes d'aprenentatge automàtic per a l’estudiantat del màster universitari en Automàtica i Robòtica. En aquesta sessió es fa una primera pràctica sobre l'ús de les xarxes neuronals artificials per a problemes de classificació supervisada.

 • Dia i horari: 7 d'abril, de 15 h a 17 h (la classe s'impartirà en anglès).
 • Connecta't a la classe

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Matemàtiques de la Telecomunicació

 • Professor: German Sáez.
 • Temàtica de l'assignatura:

  L'objectiu principal de l'assignatura és l'estudi de les principals transformades i les sèries de Fourier, i la seva aplicació en la resolució d'equacions i sistemes d'equacions diferencials ordinàries lineals amb coeficients constants, i d'alguna equació en derivades parcials (l'equació d'ones unidimensionals). El temari elaborat es coordina amb els temaris corresponents a l'àmbit dels circuits lineals i la teoria del senyal, i incorpora també els continguts mínims d'equacions diferencials que tenen interès en altres assignatures relacionades amb l'electrònica i l'electromagnetisme.

 • Dia i horari: 21 d'abril, de 9 h a 10 h.
 • Connecta't a la classe

Facultat d'Informàtica de Barcelona

Projecte Aplicat d'Enginyeria (PAE)

 • Professor: Josep Solé.
 • Temàtica de l'assignatura:

  Empreses privades i entitats públiques proposen un "repte" tècnic amb un fort component d'innovació que pugui ser abordat per un equip d'informàtics o informàtiques (per exemple, estudiar l'impacte dels carcinògens mediambientals —gas radó, amiant, etc.— en l’aparició dels càncers i com tractar el càncer amb mesures de predicció). Els estudiants i les estudiants matriculats a PAE s'organitzen en equips de quatre membres. S'assigna un repte a cada equip, cadascun dels quals treballa en la solució pel seu repte (pensen, dissenyen un producte i munten un prototip), que al final de curs presenten davant d'un jurat d’experts externs.

 • Dia i horari: 8 d'abril, de 15 h a 17 h.
 • Connecta't a la classe

Facultat de Nàutica de Barcelona

Gestió de la Qualitat, Seguretat, Medi Ambient i Sostenibilitat

 • Professor: Santiago Ordás
 • Temàtica de l'assignatura:

  Els continguts de l'assignatura pretenen que l'estudiant assoleixi les competències necessàries per dissenyar els sistemes de seguretat d'un vaixell i conèixer les tecnologies per reduir l'impacte ambiental del transport marítim (reducció d'emissions contaminants a l'atmosfera, gestió de residus generats a bord, ús d'energies renovables, nous combustibles, etc.).

 • Dia i horari: 6 d'abril, de 16 h a 19 h.
 • Connecta't a la classe

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia

Entreteniment Digital i Game Design

 • Professor: Oriol Boira
 • Temàtica de l'assignatura:

  Es tracta d'una optativa per a estudiants dels darrers cursos de Multimèdia i de Disseny, Art i Animació Digital on es treballen les bases de l'entreteniment digital i el disseny de videojocs, amb la mirada posada en el disseny centrat en l'usuari i tenint en compte les possibilitats de la tecnologia, així com el context professional. Els estudiants adquireixen habilitats per a identificar els conceptes clau, documentar-los de manera formal i construir noves propostes, així com millorar les experiències d'entreteniment d'aplicacions digitals i videojocs existents.

 • Dia i horari: 28 d'abril, de 8 h a 10 h.
 • Connecta't a la classe