Les PAU a la UPC

En aquesta pàgina trobareu informació sobre el lloc on es realitzen les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) en tribunals de la UPC i com arribar-hi.

Les PAU a la UPC


4,5 i 6 de juny

Campus i escoles dels tribunals UPC (pendent de confirmació)

Instituts de batxillerat amb tribunals UPC