Preinscripció

Convocatòria de juny de 2024

  • Termini de preinscripció: del 4 de juny al 28 de juny (ambdós inclosos)
  • Assignació de places: 10 de juliol
  • Matrícula: del 12 al 17 de juliol (ambdós inclosos)
  • IMPORTANT: els que no us matriculeu en les dates corresponents perdreu la plaça. Per a consultes sobre les assignacions: Portal d'accés a la universitat

Codis de preinscripció

Arquitectura, Urbanisme i Edificació

31016 Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
31078 Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
31079 Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)
31098 Grau en Paisatgisme Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB-ETSAB)
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (EEABB-ETSAB)

Ciències Aplicades

31089 Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (FIB-ETSETB-FME)
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-ETSETB-FME)
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FIB-ETSETB-FME)
31096 Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (ETSECCPB-EEABB-EPSEVG)
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (ETSECCPB-EEABB-EPSEVG)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB-EEABB-EPSEVG)
91914 Grau en Economia-Estadística (doble titulació interuniversitària UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
31067 Grau en Enginyeria Física Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
91902 Grau en Estadística (interuniversitari UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
31040 Grau en Matemàtiques Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

Ciències i Tecnologies de la Salut

91917 Bachelor's degree in Bioinformatics (interuniversitari UPC-UB-UAB-UPF) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (FIB-ETSETB)
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-ETSETB)
31051 Grau en Enginyeria Biomèdica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31105 Grau en Òptica i Optometria Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)

Disseny i Tecnologia Multimèdia

31121 Grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)
31074 Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)
31083 Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (docència en anglès) Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)
31122 Grau en Disseny, Animació i Art Digital Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)

Enginyeria Aeroespacial

31085 Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31123 Grau en Enginyeria de Satèl·lits Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31084 Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31112 Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + màster universitari en Enginyeria Aeronàutica. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a Aeronàutic/a Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31031 Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Enginyeria Civil

31100 Grau en Enginyeria Ambiental Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (ETSECCPB-EEABB)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB-EEABB)
31103 Grau en Enginyeria Civil Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
31113 Grau en Enginyeria Civil + màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a de Camins, Canals i Ports Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
31104 Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31087 Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Enginyeria de Biosistemes i Agroalimentària

31004 Grau en Enginyeria Alimentària Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)
31097 Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)
31011 Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)
31098 Grau en Paisatgisme Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB-ETSAB)
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (EEABB-ETSAB)

Enginyeria de la Telecomunicació

31085 Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31089 Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (FIB-ETSETB-FME)
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-ETSETB-FME)
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FIB-ETSETB-FME)
31123 Grau en Enginyeria de Satèl·lits Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31010 Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31076/31077 (febrer) Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31065 Grau en Enginyeria de Sistemes TIC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31086 Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
31111 Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació + màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
31099 Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
31087 Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
31076/31077 (febrer) Grau en Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

Enginyeria Industrial

91915 Bachelor's degree in Industrial Technologies and Economic Analysis (interuniversitari UPC-UPF) + màster universitari en Enginyeria Industrial. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a Industrial i Anàlisi Econòmica Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
31051 Grau en Enginyeria Biomèdica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31091 Grau en Enginyeria d'Automoció Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31006 Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31022 Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31052 Grau en Enginyeria de l'Energia Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31025 Grau en Enginyeria de Materials Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31015 Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31053 Grau en Enginyeria Elèctrica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31015 Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31124 Grau en Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31054 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31104 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31124 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31015 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31114 Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + màster universitari en Enginyeria Industrial. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a Industrial Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31115 Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + màster universitari en Enginyeria Industrial. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a Industrial Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
31027 Grau en Enginyeria Mecànica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31104 Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31124 Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31015 Grau en Enginyeria Mecànica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31055 Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31104 Grau en Enginyeria Química Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31015 Grau en Enginyeria Química Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Enginyeria Informàtica

91917 Bachelor's degree in Bioinformatics (interuniversitari UPC-UB-UAB-UPF) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (FIB-ETSETB)
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-ETSETB)
31089 Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (FIB-ETSETB-FME)
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-ETSETB-FME)
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FIB-ETSETB-FME)
31065 Grau en Enginyeria de Sistemes TIC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31087 Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
31037 Grau en Enginyeria Informàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31059 Grau en Enginyeria Informàtica Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
31106 Grau en Intel·ligència Artificial Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Enginyeria Naval, Marina i Nàutica

31049 Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
31045 Grau en Nàutica i Transport Marítim Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
31038 Grau en Tecnologies Marines Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)

Gestió i Organització d'Empreses

91915 Bachelor's degree in Industrial Technologies and Economic Analysis (interuniversitari UPC-UPF) + màster universitari en Enginyeria Industrial. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a Industrial i Anàlisi Econòmica Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
31095 Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET)
31125/31126/31127/31128/ Grau en Empresa, Innovació i Tecnologia Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET)
31129/31130 Grau en Empresa, Innovació i Tecnologia-Màrqueting, Innovació i Tecnologia (doble titulació) Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET)
31131/31132/31133/31134 Grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET)