Accés als estudis de grau per a més grans de 25 i 45 anys

Formalitzar la preinscripció universitària.

Els candidats o candidates que hagin superat la prova d’accés de més grans de 25 i 45 anys, hauran de formalitzar la preinscripció universitària, que, a més, serà un requisit necessari per realitzar l’entrevista personal a través del portal:

https://accesnet.gencat.cat