Accés comú (estudis que tenen un codi de preinscripció comú)

Alguns centres de la UPC ofereixen una entrada única per als diferents graus que ofereixen d'un mateix àmbit d'estudis. Això significa que el codi de preinscripció és comú per a tots aquests graus d'una mateixa escola. És el cas de:

Els graus de l'àmbit de l'Enginyeria Industrial que s'ofereixen a:

- Escola d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
- Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
- Escola Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Els graus de l'àmbit de les Enginyeries de la Telecomunicació que s'ofereixen a:

- Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

El primer curs és comú per a tots aquests estudis. Un cop superat, podeu demanar els estudis en què voleu continuar, ordenats per ordre de preferència. El centre assignarà l’especialitat en funció de la sol·licitud i de l’expedient acadèmic dels estudis cursats al centre.