Accés d'estudiants de la UE amb acords de reciprocitat

Els estudiants que han cursat el batxillerat internacional, procedents de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea i d'aquells països amb acords de reciprocitat, poden sol·licitar l'accés mitjançant la preinscripció universitària, sense obligació de fer les proves de competències específiques (PCE) o examinar-se de la fase específica de l'EBAU/PAU, sempre que compleixin els requisits acadèmics exigits als seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats. Els estudiants hauran de tenir un coneixement adequat de la llengua en què s'imparteixen els ensenyaments. En cas de necessitar millorar la nota d'accés/admissió, sí que caldria fer aquestes proves.

La verificació dels requisits d'accés és duta a terme per la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED). La presentació de sol·licituds i documentació s'ha de fer a través de la pàgina web de la UNED

Posteriorment, cal sol·licitar plaça a la universitat on es vulguin cursar els estudis mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació al portal de la Generalitat de Catalunya.