Estudiants de batxillerat

Des del batxillerat + PAU o des de COU + PAU a qualsevol estudi amb independència de la modalitat/opció de batxillerat que hagueu cursat. Més informació al Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.