Resta d'estudiants estrangers

Aquests estudiants poden accedir a la universitat per diferents vies segons el país d'origen, l'existència d'acords i la situació de residència de l'Estat espanyol.

Més informació al portal de la Generalitat de Catalunya.