Titulats universitaris i assimilats

Els estudiants que tenen un títol universitari oficial de grau o un títol equivalent i els estudiants que tenen un títol universitari oficial de diplomat universitari o diplomada universitària, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, llicenciat o llicenciada, arquitecte o arquitecta o enginyer o enginyera, corresponent a l’ordenació dels ensenyaments universitaris anterior, o un títol equivalent, poden accedir a un grau mitjançant el procés de preinscripció universitària.

Places
L'oferta de places correspon a un 3% de les places de cada ensenyament i l’adjudicació d’aquestes es fa seguint el procediment d’assignació de places de la preinscripció universitària.

Més informació al Canal Universitats