Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

Doble titulació, amb accés des de la preinscripció universitària sense prova addicional, que ofereix una formació multidisciplinària en els àmbits de l’enginyeria de sistemes aeroespacials i l’enginyeria de telecomunicació.

Única a tot a l’Estat espanyol, l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) imparteix aquesta doble titulació amb l’objectiu de donar resposta a les actuals demandes dels sectors de les telecomunicacions i l’enginyeria aeroespacial per formar professionals altament capacitats.

L'estudiant obtindrà dues titulacions oficials de grau en cinc cursos acadèmics (incloent-hi el treball de fi de grau) i podrà escollir qualsevol de les dues mencions del grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i una de les titulacions de l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació.  

Mencions

 • Aeronavegació
 • Aeroports
Durada
5 anys
Càrrega lectiva
367 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2023-2024

Setembre: 11,330

Febrer: 5,876

Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.107 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Lloc d'impartició
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
Places nou ingrés
40
Places canvi d'estudis
4
Codi de preinscripció
31085
Nota de tall del curs 2023-2024

Setembre: 11,330

Febrer: 5,876

Notes de tall
Ponderacions PAU
Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
Convalidacions de CFGS
Convalidacions de CFGS
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Professió regulada
Aquesta doble titulació habilita per a l’exercici de la professió regulada de:
• Enginyer/a tècnic/a aeronàutic/a
• Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
• Enginyer/a aeronàutic/a (cursant el màster universitari en Enginyeria Aeronàutica)
• Enginyer/a de telecomunicació (cursant el màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació)
Sortides professionals
Aquestes són les sortides professionals vinculades a cadascuna de les titulacions que poden formar el programa de doble titulació del grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i el grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació.

Enginyeria de Sistemes Aeroespacials:
 • Companyies aèries i empreses que operen en la gestió de la navegació aèria i del sector aeroportuari.
 • Organismes nacionals i internacionals de l’aviació civil.
 • Petites i mitjanes empreses aeronàutiques.
 • Recerca i desenvolupament de tècniques o solucions innovadores per al sector aeroespacial. Organitzacions i agències aeroespacials.
 • Coordinació de projectes (anàlisi de viabilitat, pla director, avantprojecte, projecte constructiu) o estudis per a la construcció, explotació, operació i manteniment d'aeronaus i infraestructures aeronàutiques.
 • Gestió aeroportuària (direcció d’aeroports, aeròdroms, heliports, gestió d’operacions, serveis de terra –handling–, seguretat operacional, etc.) i la seva interacció amb l’entorn (minimització del soroll i de la contaminació).
 • Verificació i certificació que tingui com a objecte les infraestructures aeroportuàries i d’aeronavegació i qualsevol sistema de gestió de l’espai, el trànsit i el transport aeri.
 • Direcció tècnica, peritatge, redacció d’informes, dictàmens i assessorament tècnic en àrees relatives a l’enginyeria tècnica aeronàutica.
 • Consultoria tècnica i econòmica.
 • Gestió d’empreses aeronàutiques.
 • Docència i recerca.
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació:
 • Disseny i desenvolupament de sistemes de telecomunicació, telemàtics, audiovisuals, electrònics.
 • Disseny i implementació de sistemes i aplicacions TIC.
 • Administració i operació de telecomunicacions i hardware.
 • Programació i desenvolupament d’aplicacions de telecomunicació.
 • Direcció i gestió de projectes en empreses del sector TIC.
 • Exercici lliure de la professió, desenvolupant serveis de consultoria i assessoria.
 • Realització de càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes en l’àmbit de la telecomunicació.
 • Direcció i gestió de projectes en empreses i centres tecnològics.
 • Recerca, disseny i innovació de productes.


Aquestes són les sortides professionals vinculades a cadascuna de les titulacions que poden formar el programa de doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i el grau en Enginyeria Telemàtica.

Enginyeria de Sistemes Aeroespacials:

 • Companyies aèries i empreses que operen en la gestió de la navegació aèria i del sector aeroportuari.
 • Organismes nacionals i internacionals de l’aviació civil.
 • Petites i mitjanes empreses aeronàutiques.
 • Recerca i desenvolupament de tècniques o solucions innovadores per al sector aeroespacial. Organitzacions i agències aeroespacials.
 • Coordinació de projectes (anàlisi de viabilitat, pla director, avantprojecte, projecte constructiu) o estudis per a la construcció, explotació, operació i manteniment d'aeronaus i infraestructures aeronàutiques.
 • Gestió aeroportuària (direcció d’aeroports, aeròdroms, heliports, gestió d’operacions, serveis de terra –handling–, seguretat operacional, etc.) i la seva interacció amb l’entorn (minimització del soroll i de la contaminació).
 • Verificació i certificació que tingui com a objecte les infraestructures aeroportuàries i d’aeronavegació i qualsevol sistema de gestió de l’espai, el trànsit i el transport aeri.
 • Direcció tècnica, peritatge, redacció d’informes, dictàmens i assessorament tècnic en àrees relatives a l’enginyeria tècnica aeronàutica.
 • Consultoria tècnica i econòmica.
 • Gestió d’empreses aeronàutiques.
 • Docència i recerca.

Enginyeria Telemàtica:

 • Direcció i gestió de projectes telemàtics en els sectors de les comunicacions, audiovisual, recreatiu, cultural, sanitari, turístic, industrial i de l'Administració pública.
 • Disseny, gestió i desenvolupament de xarxes.
 • Disseny i desenvolupament de serveis i aplicacions de comunicacions de banda ampla i multimèdia.
 • Direcció i gestió de projectes en els àmbits de les xarxes mòbils, xarxes d’accés i transport, Internet.
 • Exercici lliure de la professió, desenvolupant serveis de consultoria i assessoria.
 • Recerca, disseny i innovació de productes.
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.

Versió per imprimir

Activitats per a futurs estudiants Consulta totes les activitats

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic