Dobles titulacions de grau

El model docent de la UPC possibilita l'obtenció de dues titulacions (més de 70) de manera combinada i permet a l'estudiantat adquirir els coneixements de diversos estudis relacionats. Hi ha diversos tipus de dobles titulacions:

Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica

→ Doble titulació des del 1r any
→ Durada de 5 anys
→ Accés per preinscripció universitària

La doble titulació del grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i el grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica s’imparteix a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). Única a tot a l’Estat espanyol, aquesta doble titulació dona resposta a les actuals demandes dels sectors de les telecomunicacions i l’enginyeria aeroespacial per formar professionals altament capacitats. L’estudiantat que cursi aquesta doble titulació obtindrà dues titulacions oficials de grau en cinc cursos acadèmics (inclòs el treball de fi de grau).Programa d'excel·lència del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS)

Durada de 5 anys
→ 2 títols oficials + 1 títol propi
→ Accés per preinscripció i prova específica del mateix CFIS

Formació adreçada a estudiantat d’elevada capacitat i motivació, que permet cursar alhora dues titulacions oficials de grau de la UPC. Es realitza un procés de selecció per garantir que l’estudiant pugui afrontar un pla d’estudis intens i disposa d’un sistema de beques propi. Imparteix 31 dobles titulacions basades en les següents combinacions:
Dobles titulacions CFISItineraris de doble titulació entre estudis de la UPC

→ Estudis iniciats + 1 any addicional
→ Accés: cal haver cursat un mínim de crèdits d’un dels graus
→ Places limitades

En alguns centres de la UPC pots cursar una doble titulació cursant un nombre determinat de crèdits addicionals al mateix centre o en un altre de la mateixa UPC. Generalment això implica un any addicional d'estudi. Per accedir a una doble titulació d'aquest tipus heu d'haver cursat un nombre mínim de crèdits en un dels graus.Dobles titulacions amb universitats o centres d'estudis superiors de Catalunya

Universitat de Barcelona (UB)
Doble titulació del grau en Estadística (Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC) grau en Economia (Facultat d’Economia i Empresa de la UB).
→ Durada de 5 anys i mig
→ Accés per preinscripció universitària


Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

L'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i l'Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) han establert acords de doble titulació amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que permeten cursar simultàniament els graus en Economia o en Administració i Direcció d’Empreses.
→ Accés via simultaneïtat d'estudis
→ Cal haver superat la fase inicial de grau
→ Places limitades


Universitat Rovira i Virgili (URV)

Doble titulació del grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques (Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona) + el grau en Enologia (Facultat d’Enologia de la URV).
→ Durada de 5 anys i mig
→ Accés via per simultaneïtat d'estudis
→ Places limitades

Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
Doble titulació del grau en Matemàtiques (Facultat de Matemàtiques i Estadística) + el títol superior de Música (Escola Superior de Música de Catalunya). 
→ Durada de 5 cursos

→ Accés per preinscripció + proves específica a l'FME i a l'ESMUC
→ Places limitades


Dobles titulacions internacionals

La UPC també ofereix la possibilitat de cursar una àmplia oferta de dobles titulacions internacionals amb reconegudes universitats estrangeres. Són 44 convenis de doble titulació internacional amb 30 universitats. Entre d'altres amb països com Alemanya, Brasil, Finlàndia, França, Itàlia, Mèxic, Països Baixos, Perú, Regne Unit, Suècia, USA, Veneçuela o Xina.

Entre els avantatges de cursar una dobla titulació internacional hi ha l'ampliació dels teus estudis, gaudir d'una experiència intercultural i multilingüe, millorar la teva inserció laboral i la possibilitat d'accedir a una acreditació professional en dos països diferents. 

Al web de cada centre docent trobaràs informació detallada sobre aquesta oferta internacional de dobles titulacions de grau.