Secretària general

Ana B. Cortinas Abad

Biografia

Ana B. Cortinas Abad

Personal d’administració i serveis a la UPC des de l’any 1994. Graduada en administració i direcció d’empreses i diplomada en ciències empresarials. Cap d’administració del Departament d’Organització d’Empreses (2001-2014). Cap de la unitat de Suport a Departaments i Instituts de la UTG de l’àmbit de l’Enginyeria Industrial de Barcelona i administradora del Departament d’Enginyeria Química (2014-2015), l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (2014-2016), el Departament d’Organització d’Empreses i el Departament d’Estadística i Investigació Operativa des de 2014 fins ara.Funcions

  • Secretària dels òrgans de govern i representació col·legiats.
  • Fedatària pública i custòdia d'actes i acords.
  • Processos electorals.
  • Política de transparència.
  • Arxiu.
  • Protecció de dades.
  • Desenvolupament estatutari.
  • Certificacions, nomenaments i registre.
  • Memòries.