Vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori

vr.ros@upc.edu

93 401 61 10

Contacte

Jordi Ros Ballesteros

  •  Impuls a l’àmbit de l’arquitectura.
  • Seguiment centralitzat de la gestió d’espais i infraestructures.
  • Distribució de recursos vinculats als espais.
  • Valorització i optimització de les infraestructures.
  • Desenvolupament dels campus.
  • Projecció exterior de la Universitat i relació amb grups d’interès i agents econòmics i socials.
  • Representació del rector en consells o òrgans de decisió i/o consulta interuniversitaris.
  • Participació en òrgans de representació local.

Biografia

Jordi Ros és arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB, 1983) i doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (2017). Professor titular del Departament de Projectes Arquitectònics (DPA), entre altres activitats docents actualment coordina el Taller Arquitectura i Tecnologia del darrer curs del grau en Arquitectura a l’ETSAB i presideix a la mateixa escola un tribunal del màster universitari en Arquitectura (MArqEtsaB).

En l’apartat de recerca, forma part del grup de recerca Arquitectura, Indústria i Energia (AR.I.EN), que concentra la seva activitat en quatre àmbits de treball: arquitectura i enginyeria, arquitectura i indústria, obra arquitectònica i raó social de la tècnica. En l’àmbit editorial, des de 1997 fins a 2015 ha estat membre de l’equip de redacció de la revista Documents de Projectes d’Arquitectura (DPA).

Ha estat director de l’ETSAB, de 2013 a 2017, escola de la qual va ser prèviament sotsdirector en diverses etapes i àrees. De 2014 a 2017 fou president del Consell d’Escoles d’Arquitectura de Catalunya (CEARQCAT).