Vicerector d'Estratègia Digital

Àlvar Vinacua Pla

Biografia

Àlvar Vinacua Pla

Àlvar Vinacua és llicenciat en matemàtiques (1981) per la Universitat de Barcelona i doctor en matemàtica aplicada (1986) pel Courant Institute of Mathematical Sciences, Universitat de Nova York. És professor titular adscrit a l’actual Departament de Ciències de la Computació des de 1998 i ha impartit docència a la Facultat d'Informàtica, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona i la Facultat de Matemàtiques.

És membre del grup de recerca en Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica (ViRVIG). És coautor de més de 30 articles en revistes indexades, ha dirigit 7 tesis doctorals i és coautor de 6 patents en explotació. Ha participat en múltiples projectes finançats en convocatòries competitives, així com diversos projectes de transferència de tecnologia.


Funcions

  • Estratègies d'inversió en comunicacions, hardware i software.
  • Coordinació dels desenvolupaments institucionals de software.
  • UPCnet i IThinkUPC.
  • Recursos de suport a l'aprenentatge i a les biblioteques.