Vicerectora de Docència i Estudiantat

Fatiha Nejjari Akhi-elarab

Biografia

Fatiha Nejjari Akhi-elarab

Fatiha Nejjari és doctora en ciències físiques per la Universitat Cadi Ayyad (1997). És professora titular d'universitat del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) i imparteix docència des de 2002 a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).

Com a investigadora forma part del grup de recerca Sistemes Avançats de Control (SAC), que pertany al Centre Específic de Recerca (CER) en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic (CS2AC-UPC). La seva activitat investigadora se centra en els sistemes avançats de control i la diagnosi i el control tolerant a fallades de sistemes i processos industrials. Ha participat en 33 projectes de recerca finançats en convocatòries competitives nacionals i europees, i en contractes de transferència de tecnologia relacionats amb aquests àmbits. És autora o coautora de més de 200 articles en revistes indexades i congressos de prestigi.

Pel que fa a la gestió, va ser cap de la Secció de Terrassa de l’ESAII (2012-2013) i secretària de l’ESAII durant el període 2015-2019.


Funcions

 • Promoció i accés:
  • Promoció de vocacions STEAM.
  • Promoció dels graus i màsters (en coordinació amb la vicerectora de Política Acadèmica).
  • Accés a la Universitat i acollida.
 • Vida universitària:
  • Òrgans de representació de l'estudiantat.
  • Associacions.
  • Extensió universitària.
  • Política de gènere de l'estudiantat (en coordinació amb la vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat).
  • Servei d’Esports.
 • Docència:
  • Plans d'acció tutorial i mentories.
  • Convenis de cooperació educativa – pràctiques en empreses.
  • Mobilitat de l'estudiantat (en coordinació amb el vicerector de Política Internacional).
  • Recursos de suport a l'aprenentatge i a les biblioteques (en coordinació amb el vicerector d'Estratègia Digital).
 • Beques i ajuts:
  • Beques d'aprenentatge (en col·laboració amb la vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat).
  • Ajuts per situacions sobrevingudes i beques salari (en col·laboració amb la vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat).
  • Beques i ajuts oficials.
 • UPC Alumni.