Vicerectora de Docència i Estudiantat

Anna Mujal Colilles

Biografia

Anna Mujal Colilles

Anna Mujal i Colilles és enginyera de camins, canals i ports (2008) per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins Canals i Ports (ETSECCPB) i doctora en Enginyeria Civil per la Universitat Politècnica de Catalunya (2013). Des de 2023 és professora agregada dins el programa Serra Húnter, adscrita al Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques i vinculada a la Facultat de Nàutica de Barcelona.

Com a investigadora, forma part Centre de Recerca de Motors i Instal·lacions Tèrmiques (CREMIT). La seva recerca té un marcat perfil transdisciplinari que inclou des de la mecànica de fluids experimental fins a la planificació marítima espacial en zones costaneres. Al llarg de la seva trajectòria ha fet estades de recerca en universitats europees i nord-americanes (University of Cambridge, University of St Andrews i University of Illinois Urbana-Champaign). Ha participat en set projectes de recerca finançats en convocatòries competitives nacionals i internacionals, en dues de les quals ha estat investigadora principal.

És mare de tres nens i aficionada a teixir llana i complicitats.
.


Funcions

 • Promoció i accés:
  • Promoció de vocacions STEAM.
  • Promoció dels graus i màsters (en coordinació amb la vicerectora de Política Acadèmica).
  • Accés a la Universitat i acollida.
 • Vida universitària:
  • Òrgans de representació de l'estudiantat.
  • Associacions.
  • Extensió universitària.
  • Política de gènere de l'estudiantat (en coordinació amb la vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat).
  • Servei d’Esports.
 • Docència:
  • Plans d'acció tutorial i mentories.
  • Convenis de cooperació educativa – pràctiques en empreses.
  • Mobilitat de l'estudiantat (en coordinació amb el vicerector de Política Internacional).
  • Recursos de suport a l'aprenentatge i a les biblioteques (en coordinació amb el vicerector d'Estratègia Digital).
 • Beques i ajuts:
  • Beques d'aprenentatge (en col·laboració amb la vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat).
  • Ajuts per situacions sobrevingudes i beques salari (en col·laboració amb la vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat).
  • Beques i ajuts oficials.
 • UPC Alumni.