Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Data Science

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Amb el master's degree in Data Science es pretén crear una proposta acadèmica d'excel·lència referent en l'àmbit de la ciència de dades. Es defineix com una formació eminentment interdisciplinària, i es basa en dos pilars ben diferenciats però igualment necessaris per a la ciència de dades: la gestió de dades (o data management) i l'anàlisi de dades (o data analytics), de manera que aporta una visió holística del problema que inclou aspectes transversals tals com l'ètica i l'emprenedoria. L'objectiu és educar professionals altament qualificats i amb una alta capacitat d'innovació en els camps de la gestió i anàlisi de dades, i que tenen una gran demanda tant en el sector acadèmic com en l'industrial. Alhora es volen generar sinergies i fomentar l'intercanvi d'informació i experiències per tal d'alimentar el triangle creat per l'educació, la recerca i la innovació, essencial en la ciència de dades.
Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
3.320 € (12.662 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Atès que el màster s'imparteix íntegrament en anglès, es requereix acreditar un nivell B2 d'anglès o equivalent.

Accés directe
El perfil d'ingrés recomanat per a l'admissió al màster és el d'estudiants que hagin fet les titulacions següents:

 • Grau en Informàtica (o Enginyeria Informàtica de l'ordenació d'estudis anterior).
 • Grau en Matemàtiques (o Llicenciatura de Matemàtiques de l'ordenació d'estudis anterior).

També es consideren afins, atès que garanteixen uns coneixements sòlids en informàtica i matemàtiques, les titulacions següents:

 • Grau en Física o equivalents.
 • Grau en Estadística o equivalents.
 • Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació, grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació o equivalents.
 • Grau en Enginyeria Civil o equivalents.
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, grau en Electrònica Industrial i Automàtica o equivalents.

Es consideraran noves titulacions properes a l'àmbit de les dades, com ara:

 • Grau en Bioinformàtica o equivalents.
 • Grau en Intel·ligència Artificial o equivalents.
 • Grau en Ciència i Enginyeria de Dades o equivalents.

Per a les titulacions considerades afins es valorarà que l'estudiant hagi seguit un pla d'estudis que cobreixi amb solvència coneixements matemàtics i informàtics. Addicionalment, atès l'eminent perfil internacional dels títols de màster de la FIB i, específicament d'aquest màster també es consideren acceptables les titulacions d'estudiants estrangers equivalents a les que s'han especificat.

Places
40
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Amb universitats internacionals
 
 • Master's degree in Data Science + Master of Science degree in Data Science (Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”, Università degli Studi di Padova, Padova, Itàlia)
 • Master's degree in Data Science + Degre of Engineer in Informatics applied to Health (École d'Ingénieurs-ISIS, Institut National Universitaire Jean-François Champollion (INU Champollion), Albi, França)
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic