Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Data Science

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Amb el master's degree in Data Science es preten crear una proposta acadèmica d'excel·lència referent en l'àmbit de la ciència de dades. Es defineix com a eminentment interdisciplinària, i es basa en dos pilars ben diferenciats però igualment necessaris per la ciència de dades: la gestió de dades (o data management) i l'anàlisi de dades (o data analytics), tot aportant una visió holística del problema que inclou aspectes transversals tals com l'ètica i l'emprenedoria. L'objectiu és educar professionals altament qualificats i amb una alta capacitat d'innovació en els camps de la gestió i anàlisi de dades, i que tenen una alta demanda tant en el sector acadèmic com l'industrial. I generar sinergies i l'intercanvi d'informació i experiències per tal d'alimentar el triangle creat per l'educació, la recerca i la innovació, essencial en la ciència de dades.
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 5.533 € (8.300 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès
Lloc d'impartició
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Atès que el màster s'imparteix íntegrament en anglès, es requereix acreditar un nivell B2 d'anglès o equivalent.

Accés directe
El perfil d'ingrés recomanat per a l'admissió al màster és el d'estudiants amb les titulacions següents:

  • Grau en Informàtica (o Enginyeria Informàtica de l'anterior ordenació d'estudis)
  • Grau en Matemàtiques (o Llicenciatura en Matemàtiques de l'anterior ordenació d'estudis)

També es consideren afins, atès que garanteixen uns coneixements sòlids en informàtica i matemàtiques, les titulacions següents:

  • Grau en Física o equivalents
  • Grau en Estadística o equivalents
  • Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació, Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació o equivalents
  • Grau en Enginyeria Civil o equivalents
  • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Electrònica Industrial i Automàtica o equivalents

Es consideraran titulacions de nou encuny properes a l'àmbit de les dades, com ara:

  • Grau en Bioinformàtica o equivalents
  • Grau en Intel·ligència Artificial o equivalents
  • Grau en Ciència i Enginyeria de Dades o equivalents

Per a les titulacions considerades afins es valorarà que l'estudiant hagi seguit un pla d'estudis que cobreixi amb solvència coneixements matemàtics i informàtics. Addicionalment, i donat l'eminent perfil internacional dels títols de màster de la FIB i, específicament d'aquest màster, també es consideren acceptables aquelles titulacions d'estudiants estrangers equivalents a les exposades prèviament.

Places
40
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació