Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

El màster universitari en Diagnosi i Tècniques d’Intervenció en l’Edificació existent forma professionals per al sector de la construcció en un camp que demana força especialització. En el context actual, la intervenció en el patrimoni construït, tant des del vessant de la rehabilitació com del de la restauració, exigeix professionals ben formats en aspectes específics.
Efectivament el nou paradigma derivat de l’emergència climàtica i dels principis de la sostenibilitat imposa la necessitat de repensar l’evolució de les edificacions, incrementant les d’adaptació a les diferents demandes i les de millora del parc edificat, a expenses de reduir les intervencions d’obra nova. Així, s’albira la intervenció en el patrimoni construït com un potent mercat de treball on estan sorgint noves oportunitats on desenvolupar la carrera professional, des de múltiples perspectives.
Aquest màster ofereix una formació complementària a la que s’obté en els graus d’arquitectura, arquitectura tècnica i/o enginyeria civil, ja que incorpora aspectes fonamentals de la rehabilitació i la restauració, sense oblidar les competències necessàries per entendre i aprofundir en el procés constructiu i, també, proporciona una elevada capacitació professional i per a la recerca.
Le metodologies docents pivoten a l’entorn d’estudis de casos concrets amb una aproximació de caire professional.
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
1 curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense expedició del títol, 3.267€ (4.901€ per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Les assignatures s'imparteixen en català o espanyol, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del màster.

Lloc d'impartició
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
Títol oficial
Tìtol oficial.
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Accés directe
Tindran accés directe, sense necessitat de cursar complements de formació, els candidats que estiguin en possessió d'un títol oficial de grau o equivalent de l'àmbit de l'arquitectura, de l'edificació i de l'enginyeria civil.

Per altres perfils de formació, l'admissió quedarà condicionada a la valoració positiva per part de la Comissió Acadèmica del màster, una vegada estudiat el curículum acadèmic i professional del sol·licitant. En cas de dubte la Comissió podrà demanar ampliació de la documentació presentada o entrevista personal.
Criteris d'admissió
  • Expedient acadèmic del candidat (45%)
  • Correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències del present màster (30%)
  • Currículum (10%)
  • Carta de motivació (5%)
  • Altres mèrits (5%)
  • Coneixements d'anglès (nivell B-2) (5%)
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació