Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

El màster universitari en Diagnosi i Tècniques d’Intervenció en l’Edificació (web del màster) forma professionals per al sector de la construcció en un camp que demana força especialització. En el context actual, la intervenció en el patrimoni construït, tant des del vessant de la rehabilitació com del de la restauració, exigeix professionals ben formats en aspectes específics.

Efectivament, el nou paradigma derivat de l’emergència climàtica i dels principis de la sostenibilitat imposa la necessitat de repensar l’evolució de les edificacions, d’incrementar-ne l’adaptació a les diferents demandes i millorar el parc edificat, a costa de reduir les intervencions d’obra nova. Així, s’albira la intervenció en el patrimoni construït com un potent mercat de treball, en el qual estan sorgint noves oportunitats per desenvolupar la carrera professional, des de múltiples perspectives.

Aquest màster ofereix una formació complementària a la que s’obté en els graus en Arquitectura, Arquitectura Tècnica i/o Enginyeria Civil, ja que incorpora aspectes fonamentals de la rehabilitació i la restauració, sense oblidar les competències necessàries per entendre el procés constructiu i aprofundir-hi, i, també, proporciona una elevada capacitació professional i per a la recerca.

Les metodologies docents pivoten a l’entorn de l’estudi de casos concrets, amb una aproximació de caire professional.
Durada i inici
1 curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
1.660 € (6.331 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona 
Títol oficial
Tìtol oficial.
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Accés directe
Tindran accés directe, sense que calgui cursar complements de formació, els candidats i candidates que tinguin un títol oficial de grau, o un d’equivalent, de l'àmbit de l'arquitectura, de l'edificació i de l'enginyeria civil.

Per a altres perfils de formació, l'admissió quedarà condicionada a la valoració positiva de la comissió acadèmica del màster, una vegada hagi estudiat el currículum acadèmic i professional del sol·licitant. En cas de dubte, la comissió podrà demanar l’ampliació de la documentació presentada o una entrevista personal.

Criteris d'admissió
  • Expedient de la persona candidata (45%)
  • Correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències d'aquest màster (30%)
  • Currículum (10%)
  • Carta de motivació (5%)
  • Altres mèrits (5%)
  • Coneixements d'anglès (nivell B-2) (5%)
Places
30
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 15/07/2024.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic