Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria d'Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

El màster universitari en Enginyeria d'Organització forma professionals experts que, a més de poder aplicar els coneixements i les tècniques de l’enginyeria, també posseeixen les habilitats necessàries per a la gestió, l’organització i la direcció de persones, projectes, departaments i empreses. El seu pla d’estudis fomenta la presa de decisions efectives en entorns d’incertesa i permet adquirir els coneixements i desenvolupar les habilitats necessàries per dissenyar i gestionar organitzacions complexes, inclosa la direcció de persones, els aspectes financers, la producció, la logística, la gestió de projectes i l’assignació de recursos per a la resolució eficaç de problemes organitzatius.


Per a més informació, visita la web del màster.
Durada i inici
Dos anys, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
3.320 € (12.662 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Estar en possessió de qualsevol titulació de grau d'enginyeria.

Criteris d'admissió
  • S'exigeix el nivell B2.2 d'anglès i B2 de castellà (estudiants estrangers).
  • Expedient acadèmic.
  • Titulació i universitat de procedència.
  • Experiència professional.
Places
30
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 17/06/2024.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
En un mateix centre
  • Màster universitari en Enginyeria d'Organització + Màster universitari en Enginyeria Industrial
Amb altres universitats estatals
  • Màster universitari en Enginyeria d’Organització (ETSEIB) + Màster en Direcció d’Empreses (Direcció de les Organitzacions en l’Economia del coneixement) (UOC)
Amb altres universitats internacionals
  • Màster universitari en Enginyeria d’Organització (ETSEIB)  + Master of Industrial Technology and Operations (Ilinois Institute of Technology)
´
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades. Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type