Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria d'Organització

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

El màster universitari en Enginyeria d'Organització forma professionals experts que, a més de poder aplicar els coneixements i les tècniques de l’enginyeria, també posseeixen les habilitats necessàries per a la gestió, l’organització i la direcció de persones, projectes, departaments i empreses. El seu pla d’estudis fomenta la presa de decisions efectives en entorns d’incertesa i permet adquirir els coneixements i desenvolupar les habilitats necessàries per dissenyar i gestionar organitzacions complexes, inclosa la direcció de persones, els aspectes financers, la producció, la logística, la gestió de projectes i l’assignació de recursos per a la resolució eficaç de problemes organitzatius.


El disseny curricular d'aquests estudis permet compaginar els estudis d'aquest màster amb la vida professional.

Per a més informació visita la web del màster.

Durada i inici
Dos cursos acadèmics o tres, en funció del pla d'estudis triat, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Horaris i modalitat
Tarda. En dos anys: 3 tardes a la setmana de 17:30 h a 21:30 h. En tres anys: 2 tardes a la setmana de 17:30 h a 21:30 h. Semipresencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
3.320 € (12.662 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Les assignatures s'impartiran en català i castellà.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa  (ESEIAAT)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Estar en possessió de qualsevol titulació de grau d'enginyeria.

Places
60 places, 20 places de febrer
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 01/07/2024.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Amb altres universitats estatals
  • Màster en Enginyeria d’Organització (ESEIAAT) + Master’s degree in Management Engineering / Màster en Direcció d’Empreses (Direcció de les Organitzacions en l’Economia del coneixement) (UOC)
Més informació al web del Programa d'Alt Rendiment Acadèmic

Amb altres universitats internacionals
  • Màster en Enginyeria d'Organització i Master of Science in Engineering and Management (Politecnico di Torino, Itàlia)
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades. Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
Sessions informatives

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic