Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Nuclear Engineering

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

El master's degree in Nuclear Engineering (màster universitari en Enginyeria Nuclear) (web del màster), acreditat amb excel·lència per l'AQU Catalunya, proporciona a l’estudiantat les habilitats necessàries per assumir càrrecs de responsabilitat en empreses i centres de recerca del sector nuclear. Els qui el cursin adquiriran coneixements exhaustius dels fonaments teòrics i pràctics de l’enginyeria nuclear, i de la tecnologia associada a la producció d’energia mitjançant la fissió nuclear en cadena, tindran una visió àmplia de tota la cadena de conversió energètica del combustible nuclear en energia final i del cicle de vida de les instal·lacions, des de l’extracció de l’urani i la construcció inicial de la central fins a la gestió del combustible utilitzat i el desmantellament de les centrals. Així mateix, es familiaritzaran amb la normativa i la cultura de la seguretat nuclear, desenvoluparan una visió estratègica del sector i adquiriran la capacitat de copsar el problemes i prendre decisions.

Aproximadament la meitat de les classes d’aquest màster, les imparteix personal expert en indústria nuclear d’empreses, centres de recerca i altres universitats. Les pràctiques en empreses permetran a l’estudiantat treballar amb experts que compartiran els seus coneixements i la seva experiència tècnica.

Aquest màster s'inclou en el projecte educatiu InnoEnergy / Campus Energia amb el programa de màster internacional European Master in Nuclear Energy (EMINE).

L'etiqueta EIT és un segell de qualitat atorgat per l'European Institute of Innovation and Technology (EIT) a un programa educatiu KIC avaluat positivament per l'EIT, tenint en compte la implementació del sistema Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) i l'aplicació dels criteris de qualitat basats en els Overarching Learning Outcomes (EIT OLO), en l'educació emprenedora, en un currículum altament integrat i innovador d'aprenentatge mitjançant la pràctica, en la mobilitat internacional i el compromís.

eit-InnEnergy
 
 


Aquest màster ha estat seleccionat dintre del programa de beques per a màsters d'excel·lència que convoca la Fundació Catalunya La Pedrera. Més informació dels criteris d’assignació a Fundació Catalunya-La Pedrera.
Durada i inici
Un curs acadèmic i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.490 € (9.496 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Aquest màster universitari està adreçat a estudiants amb estudis científics i tecnològics en els següents àmbits:

  • Enginyeries: Tecnologies Industrials, Materials, Energia, Química, Mecànica i Elèctrica.
  • Altres enginyeries i graus d'enginyeria.
  • Graus: Física, Química.
Criteris d'admissió
  • S'exigeix el nivell B2.2 d'anglès.
  • Expedient acadèmic.
  • Titulació i universitat de procedència.
  • Experiència professional.
Places
20
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 13/05/2024.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
En un mateix centre
  • Màster universitari en Enginyeria Nuclear + Màster universitari en Enginyeria Industrial (ETSEIB)


Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
link fira virtual
Sessions informatives

Sol·licita informació

Type