Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Photonics

L'objectiu del master’s degree in Photonics (màster universitari en Fotònica) és proporcionar als estudiants una base àmplia i sòlida en diferents àrees de la fotònica, així com les eines necessàries que els permetin convertir-se en futurs investigadors o emprenedors en aquest camp. Les institucions més importants que fan recerca en fotònica a l'àrea de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC; Universitat Autònoma de Barcelona, UAB; Universitat de Barcelona, UB, i Institut de Ciències Fotòniques, ICFO) participen en aquest programa oferint una àmplia formació en aquest camp, en la qual s’aprofundeix tant en aspectes teòrics com aplicats.


Aquest màster ha estat seleccionat dintre del programa de beques per a màsters d'excel·lència que convoca la Fundació Catalunya La Pedrera per al curs 2015-2016. Més informació dels criteris d’assignació a Fundació Catalunya-La Pedrera.
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
Un curs acadèmic (possibilitat de dos cursos)., 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense taxes acadèmiques i expedició del títol, 3.147 € (4.720 € per a no residents a la UE).
Aquest màster ha estat seleccionat dintre del programa de beques per a màsters d'excel·lència que convoca la Fundació Catalunya La Pedrera per al curs 2017-2018. Més informació dels criteris d’assignació a Fundació Catalunya-La Pedrera.
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès
Lloc d'impartició
De setembre a desembre, els cursos s'imparteixen íntegrament al campus de la UB (Barcelona) o de la UAB (Bellaterra) (cursos alternants). De desembre a abril, els cursos s'imparteixen íntegrament al Campus Nord de la UPC (Barcelona).
Com a excepció, els treballs de laboratori, seminaris, visites i tesis de màster es poden portar a terme en qualsevol de les quatre institucions participants (UPC, UAB, UB i ICFO).
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Els estudiants han de tenir una titulació universitària oficial científica o tecnològica corresponent, com a mínim,  a 180 crèdits ECTS (validats per a estudiants europeus o països associats) en el camp de la física, l’enginyeria física, l’enginyeria elèctrica, l’enginyeria de telecomunicació, l’enginyeria elèctrica, mecànica i electrònica, o l’òptica, o un camp relacionat, com ara la nanociència i nanotecnologia, la nanofotònica i la bioenginyeria.

Altres títols (química, materials, biologia, etc.) estan subjectes a la decisió de la Comissió d’Admissió i es pot sol·licitar a l’estudiant que realitzi alguns cursos de reforç complementaris.
Criteris d'admissió
L'admissió al màster universitari en Fotònica es basa en l'expedient acadèmic del sol·licitant (rendiment acadèmic i adequació de la titulació al programa de fotònica).

Opcionalment, es considerarà:
  • Una carta de recomanació de persones que tinguin un historial científic o acadèmic en el camp de l'òptica o la fotònica o alguna disciplina relacionada que hagin interaccionat amb l'estudiant.
  • L’experiència professional en el camp de l'òptica o la fotònica o disciplines afins.
  • L’activitat científica demostrable en el camp de l'òptica o la fotònica, com ara: col·laboració amb grups establerts de recerca, publicacions científiques o presentacions en congressos.
  • Una entrevista personal de la persona candidata amb la Comissió d'Admissió (si es considera necessari).
Places
35
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació