Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Photonics

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

L'objectiu del master’s degree in Photonics (web del màster) (màster universitari en Fotònica) és proporcionar als estudiants una base àmplia i sòlida en diferents àrees de la fotònica, així com les eines necessàries que els permetin convertir-se en futurs investigadors o emprenedors en aquest camp. Les institucions més importants que fan recerca en fotònica a l'àrea de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC; Universitat Autònoma de Barcelona, UAB; Universitat de Barcelona, UB, i Institut de Ciències Fotòniques, ICFO) participen en aquest programa oferint una àmplia formació en aquest camp, en la qual s’aprofundeix tant en aspectes teòrics com aplicats.

Durada i inici
Un curs acadèmic (possibilitat de dos cursos)., 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
1.660 € (6.331 € per a no residents a la UE).
  • Telecogresca: 1 beca.

Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
De setembre a desembre, els cursos s'imparteixen íntegrament al campus de la UB (Barcelona) o de la UAB (Bellaterra) (cursos alternants). De desembre a abril, els cursos s'imparteixen íntegrament al Campus Nord de la UPC (Barcelona).
Com a excepció, els treballs de laboratori, seminaris, visites i tesis de màster es poden portar a terme en qualsevol de les quatre institucions participants (UPC, UAB, UB i ICFO).
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
Els estudiants han de tenir una titulació universitària oficial científica o tecnològica corresponent, com a mínim,  a 180 crèdits ECTS (validats per a estudiants europeus o països associats) en el camp de la física, l’enginyeria física, l’enginyeria elèctrica, l’enginyeria de telecomunicació, l’enginyeria elèctrica, mecànica i electrònica, o l’òptica, o un camp relacionat, com ara la nanociència i nanotecnologia, la nanofotònica i la bioenginyeria.

Altres títols (química, materials, biologia, etc.) estan subjectes a la decisió de la Comissió d’Admissió i es pot sol·licitar a l’estudiant que realitzi alguns cursos de reforç complementaris.
Criteris d'admissió
L'admissió al màster universitari en Fotònica es basa en l'expedient acadèmic del sol·licitant (rendiment acadèmic i adequació de la titulació al programa de fotònica).

Opcionalment, es considerarà:
  • Una carta de recomanació de persones que tinguin un historial científic o acadèmic en el camp de l'òptica o la fotònica o alguna disciplina relacionada que hagin interaccionat amb l'estudiant.
  • L’experiència professional en el camp de l'òptica o la fotònica o disciplines afins.
  • L’activitat científica demostrable en el camp de l'òptica o la fotònica, com ara: col·laboració amb grups establerts de recerca, publicacions científiques o presentacions en congressos.
  • Una entrevista personal de la persona candidata amb la Comissió d'Admissió (si es considera necessari).
Places
35
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 15/07/2024.Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type