Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Tecnologia Paperera i Gràfica

L'objectiu principal del màster universitari en Tecnologia Paperera i Gràfica és contribuir i ser un referent en la formació tècnica i científica en el sector paperer i gràfic, contemplant tots els aspectes tecnològics bàsics del sector així com la innovació en els processos i productes. Particularment, es pretén contribuir a la formació en el disseny de nous productes d'alt valor afegit, amb processos de fabricació millorats, per adaptar-se a les noves necessitats i estratègies del sector industrial i de l'entorn socioeconòmic.
Aquest màster s'articula amb una doble orientació professional i d'investigació i per tant, té en compte les necessitats tecnològiques, de recerca i d'innovació en tot el circuit dels productes paperers.
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
1 curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense expedició del títol, 3.267€ (4.901€ per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol
Lloc d'impartició
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa  (ESEIAAT)
Títol oficial
Títol oficial.
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Accés directe
El perfil d'ingrés recomanat per a l'admissió al màster, sense necessitat de cursar complements de formació, és el següent:

 • Estudiants amb un Grau en Enginyeria en l'àmbit industrial.
 • Estudiants amb un Grau en Enginyeries: Forestal, del Medi Natural, Alimentària, Ciència Agronòmica, Agroambiental, Física, Agrícola o equivalents.
 • Estudiants amb una Enginyeria Industrial de l'anterior ordenació d'estudis.
 • Estudiants amb una Enginyeria Tècnica de l'anterior ordenació d'estudis, de l'àmbit industrial.
 • Estudiants amb una Enginyeria de Forests, Agrònom o equivalents.
 • Estudiants amb una Enginyeria Tècnica Forestal, Agrícola o equivalents.
 • Estudiants amb un Grau en Química, Física, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Ciències Ambientals o equivalents.
 • Estudiants amb una Llicenciatura en Química, Física, Biologia, Ciències Ambientals o equivalents.

Complements formatius
La Comissió d'Admissió del Màster analitzarà els expedients dels estudiants que accedeixin al màster des d'una titulació diferent a les que ofereixen l'accés directe, amb la finalitat de determinar, per a cada cas, i si cal, complements formatius a cursar per l'estudiant.

En cas que es rebés una sol·licitud d'accés des d'alguna titulació no indicada al perfil d'ingrés recomanat, el nombre de crèdits a cursar com a complements formatius en aquests casos seria entre un mínim de 0 ECTS i un màxim de 30. Per a complements iguals o inferiors a 15 ECTS, els crèdits es cursarien obligatòriament durant el primer quadrimestre d'impartició del Màster. Per a complements superiors a 15 ECTS, aquests es realitzaran abans d'iniciar el Màster.

Les assignatures a cursar com a complements formatius serien dels Graus de l'àmbit industrial de la ESEIAAT.

Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
Sessions informatives
 • 22 de gener a les 18 h
 • 18 de març a les 15 h
 • 29 d'abril a les 18 h
 • 27 de maig a les 15h
Més informació

Sol·licita informació