Suport i recursos per a la gestió de dades de recerca

La UPC ofereix al seu personal investigador línies de suport i recursos específics per a la gestió de dades de recerca.

Els serveis i els recursos disponibles abasten des de la planificació, la recollida, l'organització i l'anàlisi de les dades, fins a l'emmagatzematge amb seguretat, la protecció, la publicació i la reutilització d'aquestes dades.

Dirigit a

Personal investigador UPC

Format

Suport i recursos tècnics

Sol·licituds

Obertes