Participació en xarxes i consorcis

La UPC facilita la participació del personal investigador en xarxes d'innovació i transferència.

Ponts de col·laboració amb institucions i empreses a partir dels quals es pot participar en convocatòries exclusives, així com gaudir de recursos i oportunitats reservades a les entitats sòcies.

Comunitats europees d'innovació i coneixement (KICs)

Les comunitats europees d'innovació i coneixement són col·laboracions integrades i interdisciplinàries que formen part de l'Institut Europeu de Tecnologia (EIT). Actualment, la UPC té participació directa en les comunitats d'Urban MobilityInnoEnergy, Raw Materials i Manufacturing, comptant amb un total de sis programes de formació vinculats i amb una xarxa d'estudiants de doctorat.

Pàgina KICs UPC

Xarxa TECNIO de proveïdors tecnològics 

TECNIO és l'acreditació que atorga la Generalitat de Catalunya per identificar i donar visibilitat als desenvolupadors de tecnologia del sistema R+D+I que presentin capacitats tecnològiques diferencials i capacitat de transferir-les per enfortir el teixit empresarial i fer atractiu internacionalment l'ecosistema català d'innovació.

Centres TECNIO UPC

Xarxa Gaia-X

Gaia-X és una iniciativa coordinada per diverses entitats públiques i privades que ajuda i dona suport al projecte comú europeu per a la creació d'una gran infraestructura de dades per a Europa. Un sistema segur i federat que compleix els més estrictes requisits de sobirania digital i promou la innovació. Un ecosistema digital obert i transparent on les dades i els serveis poden estar disponibles, recopilats i compartits en un entorn de confiança.

Web de Gaia-X

Associacions de parcs científics i tecnològics

La UPC forma part de les xarxes de parcs científics i tecnològics més importants en l'àmbit català i espanyol. Faciliten la col·laboració amb la resta d'universitats del territori tot diversificant i potenciant l'ús de les instal·lacions científiques i tecnològiques de les entitats participants. A més, en l'àmbit europeu la UPC forma part d'una iniciativa del projecte Unite! per crear una xarxa europea de serveis cientificotècnics.

Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT)

Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya (APTE)

Clústers ACCIÓ 

Els clústers de l'Agència Catalana per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) permeten als grups de recerca de la Universitat connectar directament amb les necessitats i punts de col·laboració del sector empresarial en sectors específics de la indústria. Actualment, la UPC pertany als següents clústers:

Més informació sobre els clústers