Suport a l'emprenedoria

L'objectiu del suport a l'emprenedoria és dur a terme un acompanyament de les start-ups spin-offs a través d'un itinerari formatiu i de mentories especialitzades, així com de networking amb l'ecosistema, per ajudar les empreses de nova creació a consolidar-se.