Ciència oberta i ciutadana

La ciència oberta és un canvi de paradigma en la manera de fer recerca. Implica una visió més oberta en totes les fases d'una investigació i el desenvolupament d'una recerca col·laborativa, reproduïble, sostenible, transparent i amb més impacte.

Ciència oberta

El pla estratègic de ciència oberta de la UPC inclou un seguit d'actuacions que s'han de dur a terme entre els anys 2022 i 2025 amb l'objectiu de potenciar la ciència oberta en àmbits com la publicació científica, les bases de recerca FAIR, la ciència ciutadana, la integritat de la recerca, les habilitats en ciència oberta, les mètriques i el reconeixement, l'educació en obert i les infraestructures de recerca i el European Open Science Cloud (EOSC).

Directrius i recursos de la UPC en ciència oberta

Ciència ciutadana

La ciència ciutadana és la participació oberta del públic general en els processos i activitats de recerca. Implica projectes dirigits tant a la societat en general com a col·lectius més específics, involucrant-los en una o diverses etapes del projecte de recerca (detecció de les temàtiques que cal tractar, definició del projecte, recollida de dades, interpretació dels resultats, comunicació i divulgació...).

Portal UPC de Ciència Ciutadana