Human Resource Strategy for Researchers (HRS4R) a la UPC

Logo HRSR

La Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech (UPC) es va adherir en 2013 a la Carta i el Codi Europeu de l'Investigador i compta amb un pla estratègic de polítiques per als seus treballadors (2022-2025) i un pla d'acció de recursos humans per a investigadors (Pla d'Acció 2023-2025) per a crear les millors condicions per a desenvolupar una carrera acadèmica.

En 2017, la Universitat va obtenir el reconeixement per part de la Comissió Europea per a l'Excel·lència de RH en Recerca i la certificació del programa HR Excellence in Research.Laboratorio de Nanotecnología

Human Resources Strategy for Researchers

Estratègia i pla d'acció per a millorar la selecció i les condicions de treball dels investigadors en la UPC, seguint la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors.

La UPC està compromesa amb la millora contínua de les condicions de selecció i treball del seu personal

Laboratorio CREB

La carrera del Personal Docent i Investigador (PDI) i del Personal Investigador (PI) a la UPC

Perfils, accés i contractació, condicions de treball, serveis d'acolliment, suport i formació per al PDI i el PI.

Una política de contractació oberta, transparent i basada en el mèrit

Rectorado UPC. Jardines de Torre Girona

Coneix la UPC


Una universitat pública especialitzada en enginyeria, arquitectura, ciències i tecnologia i situada a Barcelona i la seva àrea d'influència. Arrelada en el territori i amb un alt nivell d'internacionalització, és una de les politècniques més prestigioses d'Europa.

La UPC manté un fort vincle amb l'entorn productiu i el territori