Human Resource Strategy for Researchers a la UPC

Què és la HRS4R?

Responsive image

En 2013, la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech va rebre el Premi a l'Excel·lència en Recerca en Recursos Humans de la Comissió Europea en reconeixement al seu compromís continu amb l'adopció dels principis de la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors. Aquests documents clau de la UE estableixen les directrius perquè les universitats i institucions europees millorin la contractació i les condicions de treball dels investigadors, fent més atractives i accessibles les carreres de recerca a Europa.

En concret, la Carta Europea de l'Investigador esbossa les funcions, responsabilitats i drets dels investigadors i els seus ocupadors.

Per a ajudar les institucions de recerca a adaptar-se als principis de la Carta & Codi, la Comissió va establir un procediment a través del qual les institucions interessades a adherir-se plenament a aquests principis poguessin dissenyar i implementar la seva pròpia Estratègia de Recursos Humans.


Descarregar fullet informatiu EUROAXESS

Equip HRS4R

Responsive image

Sota la supervisió del Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística, el personal involucrat en la direcció, millora i seguiment de l'HRS4R estan agrupats en dos grups: el Comitè de Direcció responsable de definir les guies de treball i donar seguiment dels avanços en el pla d'acció, i l'Equip de Treball responsable de l'execució de les accions definides.

El Comitè de Direcció està format per les persones responsables dels vicerectorats de Qualitat i Política Lingüística, de Política de Personal Docent i Investigador, de Recerca, i de Transferència, Innovació i Emprenedoria. També formen part del Comitè de Direcció les persones que ostenten els càrrecs a la direcció d'àrees de personal i recerca. Finalment, el responsable de l'equip de treball també forma part del Comitè de Direcció.

L'equip de treball està format pel seu responsable, i un membre de cadascuna de les següents unitats: Servei de Personal, Oficina de Gestió Sostenible i Igualtat d'Oportunitats, Gabinet de Relacions Internacionals, Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, i Servei de Comunicació.

.

 Descarregar el llistat dels persones involucrades a l'HRS4R


Fases del procediment

Fases del procedimiento

Pla estratègic i d'acció

Responsive image

D'acord amb les directrius HRS4R de la Comissió Europea, la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech es troba actualment en procés de renovació de la seva HR Excellence in Research: implementació d'un pla d'acció millorat. Aquesta Estratègia compta amb prop de 40 passos que, una vegada completats, impulsaran considerablement les aspiracions de la Universitat cap a la plena adopció dels principis de la Carta Europea de l'Investigador i del Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors.

El Grup de Treball ha implementat una sèrie d'accions crucials propostes en la nostra Estratègia i Pla d'Acció, incloent-hi la creació d'una web per a l'atracció del talent, el desenvolupament d'un codi ètic i un codi d'integritat de la recerca, l'actualització del pla d'igualtat UPC (2022-2026), la publicació de la Política de Contractació Oberta, Transparent i Basada en el Mèrit (OTM-R), entre moltes altres accions. Tots aquests recursos es troben disponibles en català, castellà i anglès. Amb això s'intenta aconseguir que els candidats i les candidates a llocs de recerca tinguin una visió detallada de les condicions de treball, serveis de suport i oportunitats de formació a la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech.

Descargar ficheroDescarregar la estratègia i el pla d'acció de la UPC

Política OTM-R

Responsive image

Els processos oberts, transparents i basats en el mèrit (OTM-R) garanteixen la contractació de la persona més adequada per al lloc, amb el que s'aconsegueix una major igualtat, es millora la competitivitat dels sistemes nacionals de recerca i es reforcen la col·laboració i la cooperació internacionals.

La OTM-R és actualment una prioritat màxima en l'Espai Europeu de Recerca (EEI) i constitueix una pedra angular per a la Contractació d'Investigadors.

La Política de contractació oberta, transparent i basada en el mèrit (OTM-R) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech es basa en els principis fonamentals de la Carta Europea de l'Investigador i del Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors.

Descargar ficheroDescarregar la Política OTM-R de la UPC