La carrera per al Personal Docent i Investigador (PDI) i del Personal de Recerca (PI) a la UPC

Figures del PDI i PR

Figuras del PDI


La UPC disposa d'una gran varietat de figures de Personal Docent i Investigador (PDI) i de Personal de Recerca (PI) d'acord amb la legislació nacional i autonòmica. La diversitat de figures ofereix l'oportunitat al personal de la UPC de trobar el millor encaix amb la seva carrera professional.

Concursos i accés

Concursos de acceso


Tota la informació sobre els concursos de Personal Docent i Investigador (PDI) així com les ofertes de Personal de Recerca (PI) es poden accedir a través del web de la UPC. També es pot accedir a les normatives, reglaments i legislació relacionades amb els concursos i accessos.

Acolliment

Acogida


En el moment de la contractació, les persones guanyadores d'un concurs tindran a la seva disposició una intranet amb tota la informació necessària durant els seus primers mesos en la UPC. En ella, trobaran informació sobre els serveis per a la vinculació, la informació econòmica, la carrera professional en la UPC, la formació disponible, els serveis de salut, etc.Formació del PDI i PI

Diverses unitats de la UPC ofereixen una àmplia oferta de cursos, seminaris i jornades per a millorar el coneixement i les habilitats del seu personal.

Formación del PDIÈtica

Ética

La perspectiva ètica en la UPC impregna tota l'activitat acadèmica de la Universitat.

Idiomes

Política lingüística

Coneix l'ús de llengües en la UPC (català, castellà i anglès).

En obert

Datos abiertos

 La UPC manté una política d'accés i dades obertes a través dels seus portals FUTUR (producció científica) i APRÈN (producció docent).

Igualtat

Igualdad

El Pla d'Igualtat d'oportunitats preveu accions per a afavorir l'equitat en la carrera acadèmica


Enllaços d'interès