Suport a l'R+D+I

Un equip de més de 100 persones, en diferents unitats, acompanyen i donen suport a la comunitat investigadora en la identificació de fons de finançament; preparació i gestió dels projectes; establiment de contractes; valorització, protecció i comercialització dels resultats de la recerca, i publicació de la investigació.

Centre de Transferència de Tecnologia CTT

Suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació

Serveis, eines i instruments per facilitar la participació de la comunitat investigadora de la UPC en projectes de recerca, innovació i transferència de coneixement i tecnologia.

Gabinet de Projectes Especifics

Projectes estratègics

Detecció de noves oportunitats i implementació de projectes estratègics institucionals per crear avantatge competitiu: consorcis internacionals; estratègia RIS3CAT; programes europeus; reptes tecnològics amb empreses; Campus d’Excel·lència Internacional...


Servei de Gestió de la Innovació

Gestió de la innovació

Promoció i facilitació de la innovació, la protecció, la valorització i la transferència dels resultats de la recerca desenvolupada a la UPC: patents, llicències, emprenedoria, spin-off, start-up, creació d'empreses.

Centre d'Innovació i Tecnologia CIT UPC

Transferència de tecnologia a l'empresa

El Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT-UPC) promou de la millora de la competitivitat empresarial per mitjà de la generació, el desenvolupament i l'aplicació en les empreses de coneixement tecnològic, generat als centres de R+D de la UPC.


Parc UPC

Parc UPC

Espais, infraestructures tecnològiques i serveis de la Universitat de valor afegit, per fomentar sinergies entre agents d’investigació i empreses: serveis d’incubació i acompanyament a la creació d’empreses, per als investigadors i emprenedors.