Coneixement UPCIndicadors de recerca

 • 3.459 personal docent i investigador
 • 206 grups de recerca
 • 2.273 articles en revistes científiques
 • 351 tesis doctorals llegides
 • 666nous projectes de recerca
 • 55Mingresos per R+D+I
 • 2.456empreses amb conveni de col·laboració
 • 25patents el darrer any
 • 13empreses tecnològiques el darrer any 
 • 15centres de recerca TECNIO
 • 159distincions cientificotècniques
 • 3.823estudiants en pràctiques