Coneixement UPCIndicadors de recerca

 • 3.629 personal docent i investigador
 • 141 grups de recerca
 • 2.362 articles en revistes científiques
 • 294 tesis doctorals llegides
 • 906nous projectes de recerca
 • 80,9Mingressos per R+D+I
 • 2.834empreses amb conveni de col·laboració
 • 19patents el darrer any
 • 41empreses tecnològiques el darrer any 
 • 16centres de recerca TECNIO
 • 234distincions cientificotècniques
 • 5.119estudiants en pràctiques