Coneixement UPCIndicadors de recerca

 • 3.523 personal docent i investigador
 • 209 grups de recerca
 • 2.588 articles en revistes científiques
 • 231 tesis doctorals llegides
 • 859nous projectes de recerca
 • 72,1Mingressos per R+D+I
 • 2.275empreses amb conveni de col·laboració
 • 19patents el darrer any
 • 13empreses tecnològiques el darrer any 
 • 14centres de recerca TECNIO
 • 99distincions cientificotècniques
 • 5.283estudiants en pràctiques