Producció científica

El lideratge en projectes de recerca i innovació, el talent i el treball rigorós dels investigadors i investigadores, i la seva xarxa d'instal·lacions i equips capdavanters estan en l'origen de la posició destacada de la UPC en els principals rànquings internacionals de producció científica.