Innovació

Mitjançant els seus centres de recerca i laboratoris, la Universitat genera coneixement i el transfereix al teixit productiu amb l’objectiu d’incrementar la seva capacitat d’innovació i la competitivitat.

Patents

Patents

La UPC és una universitat líder en patents sol·licitades i explotades.

Spin off

Spin-offs

Àmplia experiència i trajectòria en el suport a la creació d'empreses.

Empren UPC

Emprèn UPC

Espais i serveis per fer realitat les idees de negoci

Serveis a les empreses

La Universitat Politècnica de Catalunya ofereix innovació, talent i tecnologia a l'empresa. Amb una reconeguda trajectòria en recerca industrial nacional i internacional, el coneixement de la UPC esdevé agent dinamitzador del creixement del teixit empresarial, a través de solucions tecnològiques a mida, formació especialitzada, i altres serveis, equipaments i espais.