Departaments, instituts i centres de recerca

L'activitat de recerca, tant bàsica com aplicada, que es du a terme en els departaments, instituts, centres i laboratoris de la UPC, la situen en el vèrtex de la innovació, de la investigació i del desenvolupament tecnològic. Aquestes unitats impulsen la cultura de la recerca, la innovació i l'emprenedoria i teixeixen la seva xarxa de coneixement amb investigadors i grups de recerca d'arreu del món.

Departaments

Departaments

Als departaments, el professorat i el personal investigador de la Universitat coordinen i organitzen els ensenyaments de grau i postgrau d’una o més àrees de coneixement, així com les activitats de recerca del seu àmbit.

Instituts de recerca

Instituts universitaris de recerca

A la UPC hi ha cinc instituts universitaris de recerca propis i un d'adscrit, dedicats a la recerca científica i tècnica en un àmbit de coneixement determinat. També n'hi ha dos de recerca mixtos i dos d'interuniversitaris.


Centres recerca

Centres de recerca i laboratoris

Atenen demandes d'entitats públiques o privades externes en uns camps específics de recerca. Alguns pertanyen a la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (TECNIO), formada per centres tecnològics públics i privats d'excel·lència reconeguda.

Entitats vinculades de recerca

Entitats vinculades de recerca

Són els centres de recerca amb entitat jurídica pròpia, creats per la UPC amb la contribució d'altres institucions públiques i/o privades, en què la Universitat té una participació destacada.