Núria Garrido vicepresidenta d'UPCAlumni i delegada del rector per a l’Espai UPC Sènior, i Miquel Estrada, nou delegat per al KIC Mobilitat Urbana

Fotografia de Núria Garrido i Miquel Estrada
+
Descarregar

Núria Garrido, nova delegada del rector per a l'Espai UPC Sènior i vicepresidenta d’UPC Alumni, i Miquel Estrada, nou delegat del rector per al KIC Mobilitat Urbana

La professora Núria Garrido ha estat nomenada delegada del rector per a l'Espai UPC Sènior i vicepresidenta d’UPC Alumni. Per la seva banda, el professor Miquel Estrada serà el nou delegat del rector per al KIC Mobilitat Urbana.

01/02/2022

Núria Garrido Soriano pren el relleu a Enric Fossas, actual director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), com a delegada del rector per a l’Espai UPC Sènior i vicepresidenta d’UPC Alumni. L’Espai UPC Sènior aglutina el conjunt d’activitats creat per la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) en relació a les persones sènior, per facilitar-los l’accés als serveis de què segueixen disposant com a personal jubilat; les titulacions universitàries sènior (com ara el Diploma Sènior en Ciència, Tecnologia i Societat per a majors de 55 anys) i el Programa Universitat, Ciutat i Sèniors (PUCS), un espai de participació de la comunitat Sènior per enfortir el lligam entre universitat i societat en col·laboració de les administracions locals.

Titulada en Enginyeria Industrial (1997), Enginyeria Tècnica Industrial per la UPC (1995) i doctora per la mateixa universitat (2010), Núria Garrido és ara professora agregada del Departament de Màquines i Motors Tèrmics (des del 2010), mentre que del 1998-2010 ho va ser del Departament d’Enginyeria Química . Ha estat vinculada, des del 1998 fins al 2016, a l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) i, des de la fusió de les escoles de Terrassa fins a l’actualitat, a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).

Garrido ha estat vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC (2017-2021) i sotsdirectora d’Entorn, Societat i Comunicació de l’EET, des del 2010 al 2015, i delegada del rector per a l’àrea de Promoció, Empresa, Recerca i Internacionalització de l’ESEIAAT (2015-2016).

Com a investigadora forma part del grup de recerca SUMMLab de la UPC. El seu àmbit de coneixement comprèn l’enginyeria tèrmica i la transmissió de calor aplicada a l’eficiència i la certificació energètica en edificis, i l’ús d’eines de simulació, així com l’anàlisi del cicle de vida (ACV). Ha dirigit quatre tesis doctorals, ha rebut sis premis o reconeixements, ha publicat 20 articles en revistes JCR, ha participat en 39 congressos i vuit projectes competitius, i ha redactat tres capítols de llibre i dos llibres.

Nou delegat per al KIC Mobilitat Urbana
Per la seva banda, el professor i investigador Miquel Estrada Romeu substitueix Lluís Jofre Roca  com a delegat del rector per al KIC Mobilitat Urbana, la comunitat d’innovació i coneixement de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT, per les seves sigles en anglès) centrada a cercar solucions que millorin l’ús col·lectiu dels espais urbans.

Doctor en Enginyeria de Camins (2008), Estrada és professor agregat del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC, on participa en activitats de docència des del 2003. Les seves línies de recerca són la gestió de la logística urbana, el disseny de xarxes de transport públic i l’operació de sistemes de transport a demanda, dins del grup de recerca Barcelona Innovative Transport (BIT).

Ha estat sotsdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) en el període 2012-2020 i responsable de l’àrea científica de Transport Públic al Centre d’Innovació del Transport (CENIT) del 2008 al 2016.

Membre del comitè acadèmic de CARNET, ha participat en més de 50 projectes d’R+D+I, deu convocatòries públiques nacionals i vuit projectes europeus. Ha publicat més de 30 articles en revistes SCI indexades, és autor de més de cent aportacions científiques en congressos, simpòsiums i seminaris, i ha dirigit cinc tesis doctorals i 50 treballs de fi de màster.