13 projectes innovadors de base científica de la UPC reben finançament de la Generalitat

13 projectes innovadors de base científica de la UPC reben finançament de la Generalitat
+
Descarregar

Imatge simulada del sistema per depurar l’aire, el projecte de la investigadora Cristina Pardal

13 projectes innovadors de base científica de la UPC reben finançament de la Generalitat
+
Descarregar

L'exosquelet ABLE, dissenyat i desenvolupat pel grup de recerca BIOMEC

13 projectes innovadors de base científica de la UPC reben finançament de la Generalitat
+
Descarregar

El CardioSense, precedent del NICVA, dissenyat per un grup d'investigadors de l'ISI

13 projectes innovadors de base científica de la UPC reben finançament de la Generalitat
+
Descarregar

Recuperar metalls de residus electrònics és l'objectiu del projecte ideat per l'investigador Antonio David Dorado

13 projectes innovadors de base científica de la UPC reben finançament de la Generalitat
+
Descarregar

Simulació d'una façana vegetal a l'edifici Ako Suites Aparthotel de Barcelona, per al projecte de formigó biològic que encapçalen Antonio Aguado i Ignacio Segura

13 projectes innovadors de base científica de la UPC reben finançament de la Generalitat
+
Descarregar

Nuevo sistema de estructuras mixtas acero-hormigón para edificación, del grupo de investigación REMM, liderado por Miquel Ferrer y Frederic Marimon

Un total de 13 projectes de base científica de la UPC, amb potencial d'incorporació al sector productiu, han rebut ajuts del Programa ‘Indústria del Coneixement’ de la Generalitat de Catalunya: set d’aquests projectes seran finançats en la modalitat Llavor i sis, en la de Producte.

10/04/2019

En aquesta quarta convocatòria del Programa ‘Indústria del Coneixement’ impulsat des de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, els 13 projectes de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) seran finançats amb diferents dotacions del programa, que compta alhora amb finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Els set projectes de la UPC seleccionats dins la categoria Llavor són els següents: 


MACONCRET és un sistema de façana basat en un cilindre realitzat amb formigó a base de fibres i ciment d’alta tecnologia, cosit i reforçat per una barra d’acer interna, ideat per l’investigador Alberto Peñin, del grup de recerca Arquitectura, Indústria i Enginyeria (ARIEN) i del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC, juntament amb l’arquitecte Borja Ferrater. El sistema serà pretensat per tal d’apropar les deformacions de l’acer i del formigó i evitar fixacions intermèdies.En la categoria Producte es financen els sis projectes de la UPC següents:

Dissenyat i desenvolupat pel grup de recerca en Enginyeria Biomecànica (BIOMEC), que dirigeix l’investigador Josep Maria Font, del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB), ABLE és econòmic, lleuger, personalitzat i fàcil d'utilitzar, i permet a persones amb lesions medul·lars poder adquirir mobilitat per caminar. El sistema fa servir només els mecanismes i sensors essencials per facilitar la recuperació funcional de la marxa de pacients amb una lesió medul·lar. ABLE disposa d’un sistema d'actuació al genoll que fa la funció de múscul artificial, i un sensor situat a la zona de la tíbia que detecta la intenció de l’usuari de caminar.

Les malalties cardiovasculars (CVD) són una de les principals causes de mort arreu del món. El diagnòstic precoç i un seguiment periòdic dels pacients amb risc cardiovascular podria reduir la mortalitat, però la tecnologia actual ofereix solucions parcials. Ara, un equip d’investigadors dirigit per Ramon Pallàs, del grup de recerca d’Instrumentació, Sensors i Interfícies (ISI) del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC, ha ideat NICVA, un nou dispositiu mèdic portàtil pensat per a entorns no hospitalaris i capaç de monitoritzar ràpidament el funcionament del sistema cardiovascular en qualsevol lloc. El sistema es basa en la detecció de l’activitat elèctrica (l’electrocardiograma) i l’obtenció de la informació sobre la funció mecànica (ona de pols arterial) del cor i les principals artèries amb informació proximal i distal respecte al cor. Construir un prototip portàtil per a un estudi preclínic és l’objectiu del projecte, el qual és una evolució de la tecnologia CardioSense presentada el 2017 i es basa en dues patents llicenciades a Icaria Medical, una spin-off de la UPC.

L’objectiu de la proposta ‘Optimization & Validation of a Bio-based Prototype for valuable metals recovery from electronic wastes’ és demostrar la viabilitat tècnica i econòmica d’un procés biotecnològic de valorització de residus electrònics, com alternativa més sostenible i rentable per a la recuperació de metalls d'interès. Es tracta d’utilitzar la capacitat de certs microorganismes específics en regenerar els agents responsables de separar els components metàl·lics de les matrius complexes on es troben retinguts. Aquests microorganismes s’alimenten de la ferralla que hi ha a les plaques electròniques de certs aparells, com per exemple als telèfons mòbils, per separar allò que no serveix i reciclar els metalls que es poden recuperar. La proposta, plantejada per l’investigador Antonio David Dorado, del grup de recerca Biological treatment of Odours and Gaseous Pollutants (BIOGAP) i del centre específic de recerca Smart Sustainable Resources (SSR) del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la UPC, és la continuïtat d’un projecte anterior i que ha donat lloc a una patent.

Davant la necessitat de disposar d'àrees verdes a les zones urbanes, han sorgit solucions com ara les façanes i terrats verds, i els jardins verticals, però comporten un alt cost de manteniment i requereixen un elevat consum d'aigua. El projecte ideat pel grup de recerca d’Enginyeria de la Construcció (EC) del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, encapçalat per l’investigador i professor Antonio Aguado, consisteix a emprar formigó biològic fet a partir de formigó convencional carbonatat i ciment de fosfat de magnesi. Això implica millores tant des del punt de vista econòmic, per la reducció de costos; com social, per la introducció d’elements verds; i també ambiental, per la reducció dels nivells de CO2 i de la petjada de carboni.

IDPR és un sistema intel·ligent dissenyat pel Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA), del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC, conjuntament amb la participació de Teknocea, una spin-off sorgida del mateix centre de recerca. El mecanisme permet evitar congestions a la xarxa elèctrica de distribució de baixa tensió quan es vol integrar generació distribuïda renovable i grans consums, com poden ser els que comporten els carregadors de vehicle elèctric. A més, el sistema té capacitat de donar subministrament a la xarxa de baixa tensió en cas de fallada de la xarxa d’alta tensió, donant més fiabilitat i qualitat de subministrament. Així mateix, l’enrutador desenvolupat per l’investigador Daniel Montesinos, director del CITCEA, està connectat en paral·lel a la xarxa de distribució que incorpora un sistema d’emmagatzematge basat en bateries. Aquesta innovació és fruit del projecte europeu Smart Rural Grid, desenvolupat conjuntament amb l’empresa Estabanell Energia.

Les estructures mixtes acer-formigó, que s'utilitzen per a la construcció d'edificis, fallen normalment per separació o lliscament entre l'acer i el formigó. És per això que un equip d’investigadors encapçalat per Miquel Ferrer i Frederic Marimon, del grup de recerca en Estructures i Mecànica de Materials del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria (RMEE), han ideat un nou sistema de connexió acer-formigó que consisteix a generar una sèrie repetida de petits i nombrosos sortints abruptes sobre el propi element d'acer, produïts per punxonat. El projecte demostra l'eficàcia i la viabilitat del sistema aplicat a pilars tubulars mixtos per millora la capacitat de càrrega i la resistència al foc de l'estructura.

De la idea al mercat

El Programa ‘Indústria del Coneixement’ finança projectes empresarials derivats de la investigació que es porta a terme a les universitats i els centres de recerca, i que estan en una fase inicial de maduresa tecnològica, amb la finalitat d’ajudar a que s’estableixin al sector productiu i a formar els investigadors en l’àmbit de l’emprenedoria. Aquest programa forma part de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que promou l’R+D+I com a motor de transformació del teixit productiu, i consta de tres fases: Llavor, que és la fase per projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu; Producte, que es destina a l’obtenció de prototips i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada pels equips, i Mercat, que és la fase de capitalització.
 
Enguany, aquests ajuts han representat un finançament de més de 700.000 euros per a la UPC. Els set projectes de la Universitat seleccionats dins la categoria Llavor del programa suposen el 14,89 % del total de projectes finançats en aquesta convocatòria a Catalunya, que són 47. En la categoria Producte, dels 26 projectes catalans que reben ajuts, sis són de la UPC, la qual cosa representa el 23,07% del total.