8 de març: comunicat del rector i serveis mínims

Amb motiu de la vaga convocada per al proper dia 8 de març coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, el rector de la UPC, Francesc Torres, ha fet un comunicat adreçat a la comunitat universitària. D'altra banda, durant aquesta jornada la Universitat estableix serveis mímins.

05/03/2018

Comunicat del rector:

Com ja sabreu, per a aquest 8 de març, hi ha diferents convocatòries de vaga coincidint amb el Dia Internacional de les Dones.

A través d’aquest comunicat volem recordar que l’àmbit universitari no és aliè a aquestes reivindicacions i a l’objectiu de posar fi a les discriminacions i violències que pateixen en especial les dones. Des del Rectorat de la UPC compartim l’objectiu d’acabar amb tota discriminació de gènere.

La UPC, com a universitat compromesa amb la igualtat de dones i homes,  vol mostrar el seu suport a les reivindicacions (*)  manifestades pels convocants de la vaga però, alhora,  com a institució de dret públic ha d’establir els mecanismes per tal de garantir l’accés i la seguretat de les persones, dels edificis i dels béns i materials i recollir les absències del seu personal per procedir d’acord amb la normativa vigent.

Per tal de facilitar la participació de la comunitat universitària en les diverses accions  i reivindicacions del 8 de març, us demanem, en la mesura del possible, evitar la realització d’activitats avaluables o d’assistència obligatòria durant la jornada del 8 de març.

Durant els propers dies, des de la gerència i el vicerectorat de Personal Docent i Investigador, es comunicaran els serveis mínims adreçats a garantir l’accés i la seguretat així com els mecanismes de recollida de la vaga per al personal.

Ben cordialment,

Professor Francesc Torres

(*) Podeu consultar les reivindicacions dels sindicats convocants amb presència a la UPC als següents enllaços: CAU, CCOO i UGT.

Serveis mínims

D'altra banda, la UPC estableix serveis mínims amb l’objectiu de garantir l’accés i la seguretat de les persones, dels edificis i dels béns i materials durant la vaga convocada per al 8 de març, sempre que sigui possible tenint en compte el nombre d'efectius per unitat.