Un 'alumni' de l’ESEIAAT de la UPC triomfa a YouTube amb ‘Sígueme la Corriente’, un canal divulgatiu d’Enginyeria Elèctrica

Portada d'un vídeo de 'Sígueme la Corriente', de Rubén Lijó
+
Descarregar

Portada d'un vídeo de 'Sígueme la Corriente', de Rubén Lijó

L’impacte dels vídeos divulgatius en la formació universitària de l’Enginyeria Elèctrica és molt positiu, segons es desprèn d’un article publicat a la revista científica de referència ‘IEEE Acces’, escrit per l'alumni' de l'ESEIAAT de la UPC Rubén Lijó, juntament amb el professor d'aquest centre Ricard Horta, i altres dos professors de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria. L’article pren com a exemple el canal de YouTube ‘Sígueme la Corriente’, creat per Rubén Lijó.

31/03/2023

Des de fa anys, i a mesura que la plataforma de YouTube s’ha anat fent més popular, la figura del youtuber ha cobrat importància com a nova figura comunicativa. Són nombroses les temàtiques dels vídeos que visualitzen milions de persones en aquest canal i que han fet cèlebres, i fins i tot milionaris, als creadors d’aquests continguts.

Ara, un alumni de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) arrasa a YouTube amb el seu canal de divulgació tecnològica anomenat ‘Sígueme la Corriente’. Es tracta de Rubén Lijó, consultor a l’empresa Hitachi i estudiant de doctorat a la Universidad de La Laguna, que ha aconseguit fer de l’Enginyeria Elèctrica un tema de màxim interès, amb 150.000 subscriptors i 4,5 milions de visualitzacions.

Rubén Lijó, juntament amb els tutors de la seva tesi doctoral, Eduardo Quevedo i José Juan Castro −tots dos professors de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria−, i amb la col·laboració de Ricard Horta −professor de l’ESEIAAT de la UPC−, han publicat un article a la revista de referència IEEE Acces titulat ‘Impact of Electrical Engineering Didactic Videos During Emergency Remote Learning’ (Impacte dels vídeos didàctics d’Enginyeria Elèctrica durant l’ensenyament a distància d’emergència). L’article desgrana pas a pas l’experiència didàctica de la utilització del canal creat per Rubén Lijó aplicat a l’assignatura de Màquines Elèctriques per part del professor Horta, durant el període de pandèmia per la COVID.

Segons explica Ricard Horta, “havíem detectat la necessitat de reforçar alguns conceptes, com ara l’electromagnetisme o els circuits trifàsics, que són crucials per a una tercera part de les assignatures del grau en Enginyeria Elèctrica. El canal ‘Sígueme la Corriente’ conté nou vídeos didàctics especialment dissenyats per a aquests dos conceptes”.

Però, en quina mesura aquests vídeos han contribuït a potenciar la motivació dels estudiants? Tal com es desprèn de l’article publicat, els professors van recopilar dades dels tres cursos acadèmics marcats per la COVID, a través d’enquestes i entrevistes. “Els resultats evidencien que integrar vídeos didàctics a l’aula és molt positiu sobretot pel que fa a l’aprenentatge conceptual i al rendiment acadèmic. L’impacte sobre la motivació dels estudiants i l’augment del seu interès per l’assignatura és demostrable i molt satisfactori”, afirma Horta.

En l’estudi, realitzat amb una mostra formada per 157 estudiants entre 18 i 20 anys, els investigadors avaluen la variació de la percepció dels estudiants sobre la qualitat de l'educació durant la durada de l'experiment. Amb aquesta finalitat, els estudiants van respondre un qüestionari basat en l'enquesta validada d'Avaluacions dels Estudiants de la Qualitat Educativa (SEEQ) per a l'educació superior, que es compon de 32 preguntes organitzades en nou factors. Després, van quantificar la variació de les qualificacions obtingudes comparant la nota final entre els dos grups experimentals i el grup control.

Finalment, van avaluar més profundament l’impacte dels vídeos en la motivació i el compromís dels estudiants al llarg del curs. Aquesta avaluació qualitativa s'ha realitzat mitjançant una entrevista estructurada per comprendre millor i contrastar els resultats anteriors obtinguts a través de l'enquesta SEEQ i el rendiment acadèmic. L'estructura de l'entrevista s'ha basat en les respostes deduïdes de preguntes com ara la quantitat de vídeos visualitzats, el tipus d'ús dels vídeos (satisfacció de la curiositat, preparació d'exàmens, etc.), l’impacte dels vídeos en la motivació i l'interès pel tema, la rellevància de la identitat del creador de continguts (professor versus professional en la matèria) o les implicacions dels vídeos proposats com a complement didàctic.

Segons els autors de l’article i de l’experiència didàctica, “els vídeos de ‘Sígueme la Corriente’ han mostrat tenir un efecte mitigador d'alguns dels impactes negatius principals durant la pandèmia, perquè han contribuït a reforçar la perspectiva global del grau en Enginyeria Elèctrica, gràcies a la connexió conceptual de les assignatures.”

Perquè, tal com conclou Ricard Horta, "l'enfocament pràctic dels vídeos i el fet que siguin desenvolupats per un professional actiu del sector són factors que contribueixen a fer que l'estudiantat adquireixi una perspectiva pràctica de la titulació i descobreixi de primera mà les aplicacions professionals de les seves competències en la indústria".

Aquesta recerca, publicada per IEEE Acces, neix fruit de la col·laboració entre la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, la Universitat de La Laguna i la UPC, i s'emmarca en el desenvolupament de la tesi doctoral de l’autor principal, Rubén Lijó, titulada ’Implicaciones del uso de materiales audiovisuales de divulgación científica como recurso pedagógico en disciplinas STEM’.